Chủ Nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ PHÚ NHUẬN

 

 Lời giới thiệu

Ba mươi năm qua, từ sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương và Thành ủy, Đảng bộ quận Phú Nhuận đã quán triệt, vận dụng đường lối chủ trương của Trung ương và bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy để động viên, tổ chức các tầng lớp nhân dân trong quận thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đảng bộ và nhân dân quận Phú Nhuận đã từng bước trưởng thành, lãnh đạo nhân dân đạt được những thành tựu to lớn tạo ra những biến đổi sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, biên soạn “Lịch sử Đảng bộ quận Phú Nhuận giai đoạn (1975 - 2000)”, để tổng kết và rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo hoạt động của Đảng bộ trong 30 năm qua. Trên cơ sở đó góp phần làm cho công tác giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng của Đảng bộ ngày càng phong phú hơn.

Nội dung của cuốn sách tập trung trình bày quá trình Đảng bộ lãnh đạo quân và dân vượt qua khó khăn thử thách, khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, từng bước xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

Lịch sử Đảng bộ quận Phú Nhuận giai đoạn (1975 - 2000) được biên soạn trên cơ sở những tư liệu gốc là các Văn kiện Đại hội Đảng bộ quận, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, Nghị quyết của Ban Thường vụ qua các nhiệm kỳ, Báo cáo tổng kết của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Nhân dân quận, Báo cáo hàng năm của các ban ngành, đoàn thể và cuốn sách “300 năm Phú Nhuận”.

Trong quá trình biên soạn Lịch sử Đảng bộ Quận (giai đoạn 1975 - 2000) Ban biên tập đã nhận được những ý kiến đóng góp nhiệt tình và đầy trách nhiệm của các đồng chí lão thành cách mạng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong Đảng, Chính quyền, đoàn thể của quận qua các thời kỳ. Sự giúp đỡ về mặt cung cấp tư liệu của các cơ quan Ban, Ngành trong quận và về chuyên môn nghiệp vụ của Phòng nghiên cứu lịch sử Đảng - Ban Tư tưởng - Văn hoá Thành ủy cùng một số nhà sử học của thành phố.                   

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền (30/4/1975 - 30/4/2004), Ban Chấp hành Đảng bộ quận cho phát hành cuốn “Lịch sử Đảng bộ quận Phú Nhuận giai đoạn (1975 - 2000)”.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn “Lịch sử Đảng bộ quận Phú Nhuận giai đoạn (1975 - 2000)” với mong muốn cuốn sách này được các cấp ủy Đảng, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận đón đọc để tìm hiểu, học tập và vận dụng những bài học lịch sử thiết thực trước đây vào thực tiễn hoạt động hôm nay để phấn đấu nâng cao hơn nữa năng lực và sức chiến đấu của mình trong nhiệm vụ chính trị mới.

Xin chân thành cám ơn sự đóng góp có hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo, các Ban, Ngành, đoàn thể đã góp phần cho cuốn lịch sử Đảng bộ được phát hành vào dịp ngày kỷ niệm 30 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng để phản ánh một thời kỳ lịch sử đầy sôi động, phong phú và khó khăn phức tạp của quận nhà trong 30 năm qua nhưng chắc chắn sẽ chưa đầy đủ và còn hạn chế. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc trong và ngoài quận để bổ sung và hoàn thiện thêm trong lần xuất bản sau.


                                                                                    Phú Nhuận, ngày 30  tháng 4 năm 2005.

                                                                                                         Bí thư Quận uỷ

                                                                                                         Ngô Thị Trúc

  Phú Nhuận: Vùng đất – con người – truyền thống

  Khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước cải tạo và xây dựng chế độ mới, nền kinh tế - văn hoá mới (1975 - 1985)

  Thực hiện đường lối đổi mới, giữ vững ổn định chính trị phát triển kinh tế - xã hội vượt qua thời kỳ khủng hoảng (1986-1996)

  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện công nghiệp hoá, đẩy mạnh cải tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng gắn liền với quản lý đô thị (1996 – 2000)

  Kết luận

  Phụ lục

  Ảnh tư liệu

Thông báo