Thứ Ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Phú Nhuận lần thứ X

Kính thưa : - Các đồng chí lão thành cách mạng,

- Các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang,

- Đoàn Chủ tịch Đại hội,

- Các đồng chí đại biểu, các vị khách mới và toàn thể Đại hội.

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 55-KH/TU của Thành ủy về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2010 - 2015, sau một thời gian khẩn trương, tích cực, nghiêm túc chuẩn bị, hôm nay, Đảng bộ Quận Phú Nhuận tiến hành tổ chức Đại hội trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, nhằm lập thành tích thiết thực kỷ niệm 65 năm Ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các ngày lễ trọng đại của đất nước và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Theo phân công của Ban Thường vụ Thành ủy, tôi rất vui mừng và phấn khởi đến dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Phú Nhuận lần thứ X. Trước hết, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí đại biểu và qua các đồng chí xin gửi đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Quận Phú Nhuận lời chúc sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận vừa trình bày tại Đại hội, tôi cơ bản thống nhất với nội dung đánh giá những kết quả đạt được, những mặt hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX. Trong nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình chung của cả nước, thành phố và Quận Phú Nhuận có những thuận lợi, khó khăn tác động, đặc biệt là từ cuối năm 2007 khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận, song nhờ sự đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận Phú Nhuận đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX đề ra.

Kinh tế trên địa bàn tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân hàng năm 32,04%; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 8,97%; thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 31,12%. Công tác quản lý và phát triển đô thị có chuyển biến tích cực, cùng với việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, triển khai chương trình nhà ở phục vụ tái định cư, nhu cầu nhà ở của cán bộ, công chức, người lao động, nhiều công trình giáo dục, y tế, được đầu tư xây dựng mới và đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục - thể thao có bước phát triển, hầu hết đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là việc hoàn thành chương trình giảm nghèo giai đoạn 2 trước thời hạn 1 năm so với kế hoạch của thành phố, góp phần thiết thực cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung thực hiện theo yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền quận và phường được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đề ra. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin chúc mừng và biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận Phú Nhuận đạt được trong nhiệm kỳ qua và mong rằng các đồng chí tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để lãnh đạo thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã nghiêm túc đánh giá những mặt hạn chế, yếu kém cần phải khắc phục là : tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư còn chậm và chưa vững chắc; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện dân sinh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa cân đối, đồng bộ giữa các ngành; thực hiện chủ trương xã hội hóa phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội còn hạn chế; đời sống của một bộ phận dân cư còn khó khăn, chương trình giảm nghèo chưa thật bền vững, nguy cơ tái nghèo còn lớn; vấn đề ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Từ những tồn tại nêu trên, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu cần kiểm điểm, phân tích sâu những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm, đề ra các giải pháp thiết thực, cụ thể để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Về phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2010 - 2015, tôi cơ bản thống nhất với nội dung đề ra trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, tôi xin gợi ý một số vấn đề trọng tâm để Đại hội thảo luận và quyết định :

Một là, với đặc điểm của một trong những quận trung tâm thành phố, Quận cần tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh các ngành dịch vụ cao cấp (tài chính, ngân hàng, dịch vụ mua bán nhà ở và cho thuê văn phòng, bảo hiểm…); khai thác tiềm năng, thế mạnh của Quận trung tâm gắn với phát triển các cụm trung tâm thương mại - dịch vụ, hình thành hệ thống siêu thị, hệ thống bán lẻ, các tuyến đường chuyên doanh trên địa bàn theo quy hoạch; tập trung củng cố, nâng cấp và sắp xếp lại các chợ truyền thống theo hướng văn minh thương nghiệp; trong đó, tôi đồng tình ủng hộ chủ trương thí điểm của Quận là chuyển đổi hoạt động ban quản lý chợ sang mô hình hợp tác xã để phát huy hơn nữa vai trò của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tạo điều kiện để phát triển các ngành sản xuất mũi nhọn của thành phố, của Quận, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị hiện đại, phát triển các sản phẩm có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao, nhằm nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm để mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu. Vấn đề cần quan tâm là hiện nay, để khắc phục những khó khăn tác động từ suy giảm kinh tế, nhằm nhanh chóng hồi phục kinh tế của thành phố và địa phương, cấp ủy, chính quyền Quận cần quan tâm giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định, mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của Quận nhanh và bền vững.

Hai là, về công tác quản lý và phát triển đô thị, quận cần phối hợp với các ngành chức năng thành phố khẩn trương hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết, quy hoạch ngành để làm cơ sở nâng cao hiệu lực quản lý trên lĩnh vực này. Trong quá trình nâng cấp, chỉnh trang đô thị, Quận cần có giải pháp thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo đảm yêu cầu, tiêu chuẩn đô thị về môi trường, diện tích đất giao thông, đất ở, mật độ cây xanh, mảng xanh đô thị, đất cho các công trình phúc lợi xã hội, công trình dân sinh để thực hiện tốt yêu cầu xây dựng Quận ngày càng văn minh, hiện đại, góp phần cho sự phát triển chung của thành phố. Vấn đề cần quan tâm là trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, Đảng bộ cần chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương bồi thường, tái định cư theo đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm việc tái định cư tại nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ của người dân, chăm lo đào tạo nghề, giải quyết việc làm để sớm ổn định đời sống cho các hộ dân trong diện thu hồi đất.

Ba là, về an sinh xã hội, là Quận có tiềm năng, có kinh nghiệm trong thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo thời gian qua, các đồng chí cần nỗ lực hoàn thành sớm mục tiêu giảm hộ nghèo, tăng hộ khá theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/ năm; quan tâm thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo diện chính sách, hộ nghèo và cộng đồng người Chăm, gắn đầu tư và đẩy mạnh xã hội hóa phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thể dục - thể thao, góp phần thiết thực cải thiện, nâng cao mức sống và chất lượng sống của nhân dân.

Bốn là, để giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm “an dân”, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ cần tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, đề cao tinh thần cảnh giác đấu tranh với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện còn tồn đọng kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng” ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Năm là, tập trung xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh để đủ sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đề ra trong nhiệm kỳ tới. Để thực hiện tốt yêu cầu trên, Quận cần tập trung :

- Tăng cường lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới, nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân, tạo sự nhất trí cao trong quá trình thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; chú trọng học tập, nâng cao nhận thức, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu lý tưởng cộng sản của Đảng; đề cao cảnh giác, đấu tranh với mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, ra sức bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Thực hiện tốt yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”; trong đó, chú trọng nhân rộng các điển hình để đưa Cuộc vận động lan tỏa vào đời sống xã hội, tạo thành phong trào tự giác học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, góp phần ngăn ngừa sự suy thoái về đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân.

Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các loại hình cơ sở đảng, đặc biệt là tổ chức đảng tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước; nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; trong đó, cải tiến mạnh nội dung sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; chăm lo công tác phát triển đảng viên, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú trong công nhân lao động, đoàn viên, hội viên, trí thức, quần chúng tiêu biểu ở địa bàn dân cư khu phố, tổ dân phố.

Chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ, chú trọng cán bộ xuất thân từ công nhân, cán bộ nữ, trẻ; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

- Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; trong đó, xác định cải cách hành chính không chỉ đổi mới về thể chế, tổ chức bộ máy, quy trình thủ tục văn bản mà quan trọng hơn là yếu tố con người, là mối quan hệ giữa cán bộ, công chức và người dân như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc… Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay xấu”, điều đó đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, sửa đổi thái độ, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức để giảm phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân; đồng thời tăng cường công tác phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền Quận và phường.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận và các đoàn thể xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của tổ chức đảng, cơ quan hành chính, cán bộ, đảng viên, công chức nơi cư trú; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng nhằm tăng cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Tại Đại hội lần này, cùng với việc thảo luận góp ý văn kiện Đại hội XI của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX, thảo luận và thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận, các đồng chí cần đề cao trách nhiệm, cân nhắc, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có trình độ năng lực, uy tín để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ; đồng thời giới thiệu, bầu chọn những đại biểu của Đảng bộ Quận dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ để đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị sau khi kết thúc Đại hội, cấp ủy mới cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; trong đó, xác định những trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo; đồng thời phân công giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân; thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm để rút kinh nghiệm chỉ đạo, kịp thời khen thưởng, động viên, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt để phát huy, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin gửi đến các đồng chí, các vị đại biểu và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.

Thông báo