Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Phát biểu của Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Quận

PHÁT BIỂU CỦA THƯỜNG VỤ THÀNH UỶ

CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN PHÚ NHUẬN LẦN IX (NHIỆM KỲ 2005 - 2010)

(Ngày 05, 06 và 07 Tháng 10 Năm 2005)

---------------------

Kính thưa :              - Đoàn chủ tịch 

- Các đại biểu khách mời

- Các đồng chí đại biểu

Sau hơn 9 tháng chuẩn bị, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, đến hôm nay chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ để tiến hành đại hội Đảng bộ lần thứ IX – Nhiệm kỳ 2005 – 2010. Nhân dịp này thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy tôi xin gửi đến đại hội lời chúc mừng nồng nhiệt nhất và chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đại biểu,

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ VIII (2000 ( 2005) và quyết định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ nhiệm kỳ IX (2005 - 2010). Đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng là tạo tiền đề tiến tới đại hội Đảng Thành phố lần thứ VIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Do đó, đại hội còn có ý nghĩa động viên toàn đảng bộ và nhân dân địa phương nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc góp phần CNH, HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội chúng ta vừa nghe qua dự thảo báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2000 - 2005 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2005 ( 2010 của Đảng bộ quận .

Nhìn lại 5 năm qua, Đảng bộ chúng ta đã không ngừng nỗ lực, đòan kết vượt qua rất nhiều khó khăn, trong đó có những khó khăn rất gay gắt, đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ VIII đạt được nhiều kết quả tốt, làm chuyển biến tích cực các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục xây dựng quận Phú Nhuận có những bước phát triển mạnh mẽ, qua đó đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên một cách rõ rệt.

Quận đã lãnh đạo có hiệu quả việc phát triển kinh tế theo cơ cấu dịch vụ – thương mại – sản xuất đã xác định, tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt khá cao so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần VIII đã đề ra. 5 năm qua số doanh nghiệp trên địa bàn quận hoạt động trên địa bàn tăng nhanh, trong đó tỷ lệ doanh nghiệp thương mại – dịch vụ chiếm gần 90%. Quận cũng đạt được những kết quả nổi bật như đã hoàn thành công trình cải tạo, chỉnh trang khu dân cư Rạch Miễu rộng hơn 13 héc – ta kéo dài từ nhiều năm trước, vận động nhân dân hiến đất mở hẻm theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, góp phần tích cực chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Quận Phú Nhuận đã nỗ lực rất lớn trong việc hoàn thành tốt công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở và đến nay đã gần hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học. Cuộc vận động “Toàn dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt được nhiều kết quả tốt đã góp phần phát huy những giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng nếp sống trật tự, văn minh đô thị, phát triển đời sống văn hóa cơ sở. Thành ủy cũng ghi nhận rằng quận Phú Nhuận đã rất quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo diện chính sách; tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tôn giáo, dân tộc, nhất là công tác chăm lo hỗ trợ đời sống cộng đồng người Chăm có những bước đột phá tích cực và hiệu quả.

Đảng bộ đã có nhiều cố gắng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ gìn sự đoàn kết và có những chuyển biến trong nhận thức và nâng cao năng lực lãnh đạo; bộ máy chính quyền có nhiều tiến bộ trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng được tăng cường và có những chuyển biến tốt về nội dung và phương thức họat động. Quận đã tích cực thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, quy hoạch đào tạo được nhiều cán bộ trẻ kế thừa, dự bị nhằm tăng cường hệ thống chính trị quận và cung cấp nhiều cán bộ cho Thành phố.

Thành ủy đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ và nhân dân quận trong nhiệm kỳ qua, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, sự tích cực, năng động, nhiệt tình của các đồng chí trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa các đại biểu,

Tôi nhất trí với báo cáo chính trị do Đoàn chủ tịch vừa trình bày. Bên cạnh những thành tích đạt được, Đảng bộ chúng ta còn một số nhược điểm, thiếu sót, đã làm hạn chế sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quận; hạn chế đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Chúng ta vui mừng trước những thắng lợi đạt được nhưng đồng thời cũng nhìn nhận những tồn tại hạn chế của mình để từ đó có sự khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Tại đại hội này, tôi muốn nhấn mạnh, trao đổi thêm một số vấn đề nhằm phát huy những thành quả, khắc phục những nhược điểm, thiếu sót để phát triển mạnh mẽ quận Phú Nhuận trong những năm tới.

Nhiệm kỳ 2005 ( 2010 là thời kỳ quan trọng về hội nhập kinh tế quốc tế, quận Phú Nhuận là một quận nội thành của Thành phố, có trách nhiệm cùng với thành phố góp phần thực hiện Chỉ thị 20 của Bộ Chính trị (Khóa IX) là xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 đi đầu trong cả nước về phát triển kinh tế, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học công nghệ cao, hiện đại. Tôi muốn trao đổi với đại hội những vấn đề sau đây:

Thứ nhất là, Quận Phú Nhuận tuy có những bước phát triển về kinh tế như trong báo cáo chính trị đã đánh giá, nhưng chất lượng tăng trưởng chưa vững chắc, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và các sản phẩm dịch vụ trong quận còn thấp, quy mô đầu tư còn nhỏ, lẻ chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh hiện có của quận. Với vị thế là một trong số ít quận trung tâm Thành phố, quận Phú Nhuận có những nguồn lực to lớn trên nhiều mặt. Để phát huy được các nguồn lực đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải đổi mới tư duy nhiều mặt, trước hết là tư duy về kinh tế, cần nhận thức đầy đủ về tiềm năng, thế mạnh của quận để tập trung phát huy, khai thác đúng mức và hợp lý những tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển quận mạnh mẽ, nhanh chóng hơn nữa. Cần hết sức chú ý các nguồn lực về con người với những năng lực về chất xám, tay nghề..., nguồn lực về vốn trong nhân dân, nguồn lực đất đai với những trục đường chính như Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Phùng, Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ, Phan Xích Long vv... có nhiều tiềm năng và ưu thế phát triển trở thành những khu dịch vụ, thương mại, công nghiệp cao cấp, hiện đại, phồn thịnh của Thành phố và cả nước... Nhà nước cần thực sự đồng hành cùng các doanh nghiệp và khi cần thiết cũng có thể “đồng cam cộng khổ” cùng doanh nghiệp, hiểu biết, thông cảm, hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển.

Thứ hai là, yêu cầu của sự phát triển mới cũng đặt ra cho quận chúng ta phải luôn đảm bảo những vấn đề về vệ sinh môi trường và trật tự văn minh đô thị. Cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công dân sống trong các khu dân cư, các tổ chức cơ quan, đơn vị về nếp sống văn minh đô thị. Tiếp tục phát huy thành quả của các công trình vận động nhân dân hiến đất mở hẻm theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” nhằm thiết thực chăm lo cải tạo nâng cao điều kiện, môi trường, chất lượng sống của người dân và xây dựng quận Phú Nhuận ngày càng khang trang, hiện đại.

Yêu cầu của sự phát triển những năm tới cũng đòi hỏi chúng ta phải quy hoạch sử dụng đất đai thật tốt, thật khoa học, trên cơ sở tầm nhìn sâu, lâu dài và thật bao quát. Làm thế nào để bảo đảm cân đối cho sự phát triển toàn diện và bền vững cho quận. Việc quy hoạch chỉnh trang đô thị cũng phải như vậy, phải trên cơ sở tầm nhìn ít nhất 50 năm và đặt trong sự phát triển chung, trong lợi ích chung của cả Thành phố và thậm chí của cả nước, vì vị trí là quận nội thành của Thành phố lớn như đã nói. Cần tích cực thực hiện những quy hoạch, kế hoạch có khả năng thực hiện, không để kéo dài, bên cạnh đó phải rà soát, nghiên cứu chấn chỉnh, giải tỏa những “quy hoạch treo” nào kéo dài chưa có khả năng thực hiện, vì “quy hoạch treo” gây thiệt hại rất lớn cho lợi ích và đời sống, sinh hoạt của người dân trong diện quy hoạch.

Và một điều rất quan trọng là thực hiện quy trình quy hoạch đền bù phải hết sức công khai dân chủ, bảo đảm các quyền được biết, được bàn, được giám sát kiểm tra của người dân. Chỉnh trang đô thị phải hết sức chú ý bảo đảm cân bằng, hài hòa giữa các lợi ích: lợi ích của nhân dân trong khu vực chỉnh trang, lợi ích của nhà nước và lợi ích của doanh nghiệp đầu tư. Chúng ta chú trọng vận động ý thức cộng đồng, lòng yêu nước của nhân dân để hy sinh một phần lợi ích riêng cho lợi ích chung, nhưng chúng ta cũng không thể ép nhân dân phải chịu quá nhiều thệt thòi. Vì vậy việc đền bù và tái bố trí trong thực hiện quy hoạch của chúng ta cũng phải bảo đảm tương đối lợi ích của người dân để người dân có thể chấp nhận.

Thứ ba là, cần hết sức quan tâm chăm lo lợi ích của nhân dân về vật chất và tinh thần. Bảo đảm và phát huy quyền dân chủ của nhân dân, chăm lo chất lượng cuộc sống nhân dân về môi trường sống, nhà ở, học hành, về sức khoẻ, về an ninh trật tự xã hội... Tiếp tục tập trung công tác xóa đói giảm nghèo, cần đi sâu sát nắm rõ hòan cảnh, nguyên nhân của tùng trường hợp nghèo để từ đó đề ra các giải pháp giúp đỡ cụ thể và phù hợp. Cần có kế hoạch giải quyết hiệu quả tình trạng ngập nước cho nhân dân, đây là vấn đề khó nhưng cần phải quyết tâm làm vì là vấn đề người dân rất bức xúc và nếu trong quá trình thực hiện quận cần sự hỗ trợ của Thành phố thì các đồng chí nên tích cực đề nghị. Có chương trình, kế hoạch khả thi tích cực xây nhà ở cho người thu nhập thấp, trước hết là giải quyết cho số cán bộ, công chức, giáo viên, lực lượng vũ trang, công nhân viên đang rất khó khăn về nhà ở, góp phần thực hiện chương trình nhà ở của Thành phố. Thực hiện chương trình xây nhà cho người có thu nhập thấp thì không nhất thiết phải xây dựng trên địa bàn quận Phú Nhuận mà có thể tìm thêm mặt bằng xây dựng ở các quận ven để giá thành hạ, phù hợp hơn với khả năng của người có thu nhập thấp.

Thứ tư là, cần tiếp tục hạ quyết tâm thực hiện có kết quả chương trình mục tiêu 3 giảm: giảm ma túy, mại dâm, giảm tội phạm, đây là nội dung phải làm thường xuyên, lâu dài, bền bỉ của Đảng, chính quyền và đoàn thể, đặc biệt là không để xảy ra tụ điểm ma túy, mại dâm, không để xảy ra băng nhóm tội phạm.

Đảng bộ cần bàn giải pháp lãnh đạo như thế nào để tiếp tục giảm tội phạm, giảm hẳn các tệ nạn xã hội, nhất là không để cho nạn ma tuý tái phát, trong đó thực hiện chương trình, biện pháp sau cai nghiện như thế nào cho thật hiệu quả. Những năm qua, Đảng, Nhà nước, gia đình và xã hội đã phải tập trung rất nhiều công sức, tiền bạc để tập trung chữa bệnh và giáo dục các đối tượng nghiện ma túy. Trong những năm tới số thanh niên có tiến bộ sau cai nghiện được hồi gia ở thành phố nói chung cũng như ở quận khá đông, quận chúng ta cần bàn cách phối hợp quản lý chặt chẽ giữa gia đình, đoàn thể và chính quyền, quyết tâm không để các em trở lại con đường cũ, rất nguy hiểm và rất lãng phí cho sự nỗ lực của chúng ta.

Thứ năm là, tập trung xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác xây dựng Đảng. Trước hết là phải xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy cơ sở đảng thực sự vững mạnh, từng cấp ủy cơ sở đảng có mạnh thì mới xây dựng tổ chức Đảng mạnh, mới giáo dục rèn luyện đảng viên mạnh được. Chất lượng sinh hoạt đảng ở nhiều tổ chức cơ sở đảng hiện nay là vấn đề rất đáng quan tâm, do vậy, trong công tác xây dựng Đảng cần hết sức quan tâm nâng lên chất lượng sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong đảng, vì đó là những yếu tố đặc biệt quan trọng để xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của đảng. Phải thực sự quyết tâm đầu tư đầu tư trí tuệ và nguồn lực của Đảng để đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), vì hiện nay cuộc vận động này còn nhiều mặt chưa đạt yêu cầu. Ban chấp hành Đảng bộ, trước hết là Ban Thường vụ Quận ủy phải nhận thức đầy đủ yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng là yêu cầu sinh tồn của Đảng để đầu tư lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu đề ra những giải pháp hiệu quả để thực hiện. Đảng phải thực sự trong sạch vững mạnh, phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để lãnh đạo toàn diện, phát triển đất nước, đẩy lùi các nguy cơ, kể cả âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Các đồng chí lãnh đạo và các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (2) phải bảo đảm là những đồng chí liêm khiết, không có tỳ vết, thực sự quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thứ sáu là, tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị, công tác phát triển Đảng trong lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất và khu vực doanh nghiệp tư nhân. Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác củng cố hệ thống chính trị hiện nay, vì như các đồng chí cũng đã biết, phát triển kinh tế thị trường là một xu thế tất yếu của thời đại để phát triển đất nước (tất nhiên ở nước ta là kinh tế thị trường định hướng XHCN), các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh phát triển rất nhanh và rất mạnh. Do đó phải xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt, phải phát triển đoàn viên, hội viên, đảng viên để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với các thành phần kinh tế này. Thời gian qua, quận Phú Nhuận đã đạt được một số kết quả đáng kể trong công tác này, nhưng đây cũng là một mảng công tác khó, đòi hỏi sự nỗ lực, sự năng động, sáng tạo của lực lượng cán bộ phụ trách, và trong những trường hợp cần thiết các cán bộ lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương cũng phải “xuất tướng” để trực tiếp tham gia vận động, nhất là trong việc vận động giới chủ doanh nghiệp thì hiệu quả vận động sẽ tốt hơn.

Thứ bảy là, những năm qua, công tác quản lý nhà nước có nhiều cố gắng nhưng trật tự kỷ cương trong các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và trật tự an toàn xã hội còn có mặt yếu và sơ hở. Thời gian tới cần tăng cường quản lý nhà nước trên địa bàn về mọi mặt, đảm bảo an ninh – trật tự an toàn xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, quản lý công trình. Phải hết sức quan tâm phòng chống thất thoát, tiêu cực trong xây dựng cơ bản. Tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong việc thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định. Thực hiện quy định về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nếu để xảy ra sai phạm phải xử lý đúng quy định.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra sâu sát hơn nữa để tăng cường công tác cải cách hành chánh nhà nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Thời gian qua công tác cải cách hành chánh có nhiều tiến bộ về thủ tục hành chánh, tuy nhiên vẫn còn không ít ý kiến phiền hà của nhân dân. Nguyên nhân cốt lõi ở đây là vấn đề con người: vấn đề cán bộ công chức, bởi vì đội ngũ cán bộ công chức hành chánh có giỏi, có tốt thì việc cải cách hành chánh đó mới có tác dụng. Do vậy, từng cơ quan đơn vị cần lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, kiểm tra chặt chẽ và giáo dục cán bộ công chức, nhất là những khâu dễ phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu. Giáo dục sâu kỹ cho đảng viên và cán bộ công chức tư tưởng của Bác Hồ về công tác dân vận, về cán bộ là “công bộc” của nhân dân.

Thứ tám là, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ kiến thức và năng lực, đồng thời cũng hết sức chú trọng việc giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, bồi dưỡng cái tâm cho cán bộå. Cần trang bị chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ trước khi phân công nhiệm vụ chuyên môn đó cho cán bộ, tránh tình trạng cán bộ sai sót do không am hiểu chuyên môn. Cần thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: đức là gốc cán bộ, vì vậy, bố trí cán bộ, vừa xem xét tài của cán bộ, đồng thời cũng hết sức coi trọng cái tâm cán bộ, vì cán bộ có tâm thì mới thực sự có đức. Cán bộ vừa có tài vừa có tâm mới luôn luôn cầu tiến đổi mới và từ đó mới nảy sinh những ý tưởng sáng tạo, bản thân mới có đủ nội lực vượt qua được những lợi ích của cá nhân, lợi ích của cục bộ, để vươn lên giải quyết vấn đề dù cho là vấn đề của địa phương, đơn vị cũng đặt trong sự hài hòa với lợi ích của tòan bộ, lợi ích của cộng đồng, lợi ích của nhân dân, của Đảng, của đất nước. Cán bộ có tài có tâm mới có tấm lòng yêu nước, yêu dân nồng nàn, mới biết quý trọng thành quả cách mạng, mới tòan tâm toàn ý cống hiến công sức và tâm huyết vượt qua khó khăn, trở ngại, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đem lại lợi ích cao nhất cho Đảng, cho đất nước, tránh được tình trạng “dễ làm, khó bỏ”. Cán bộ có cái tâm mới thường xuyên kềm chế được ham muốn cá nhân: điều gì có lợi cho dân cho nước thì làm, không có lợi cho dân cho nước thì cho dẫu có lợi bao nhiêu cho bản thân mình cũng không làm, từ đó mới không quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu nhân dân, không tham ô tài sản nhà nước, vì đó là tài sản nhân dân; mới không vô cảm, xơ cứng trước những bức xúc, những nỗi khổ của nhân dân, từ đó có khó khăn cực khổ bao nhiêu, thậm chí phải thiệt thòi, hy sinh lợi ích của bản thân mình cũng ráng nỗ lực để giải quyết cho dân không còn khổ, không còn bức xúc nữa.

Thứ chín là, tôi muốn nhấn mạnh với Đảng bộ là phải luôn luôn quan tâm thực hiện tốt dân chủ cơ sở. Đây là nội dung rất quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, là một nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa lâu dài để củng cố lòng tin của dân với chế độ. Bản chất của chế độ ta là dân chủ XHCN, nghĩa là người dân thực sự làm chủ, chứ không phải bộ phận thiểu số nào làm chủ. Ở đây tôi chỉ nói riêng về lĩnh vực thực hiện dân chủ cơ sở. Thực hiện tốt dân chủ cơ sở mới phát huy tốt những nhân tố tích cực, đẩy lùi nhân tố tiêu cực, thực hiện tiến bộ và công bằng, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong từng cơ quan, đơn vị, từng địa phương; thực sự phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cũng có thể nói rằng phát huy thật tốt dân chủ cơ sở còn là một thứ “biệt dược” để phòng chống hữu hiệu đối với vấn nạn tiêu cực, tham nhũng, vì công khai dân chủ thật tốt những nội dung cần công khai để phát huy vai trò giám sát của tập thể cán bộ, đảng viên, của quần chúng sẽ giúp tăng cường sự minh bạch, tránh được sự khuất lấp là mảnh đất mầu mỡ cho phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Thứ muời là, phong trào quần chúng những năm qua có nhiều khởi sắc tuy nhiên vẫn còn những mặt còn theo lối mòn, chưa có sự linh hoạt, sáng tạo, chưa có chiều sâu. Các cấp ủy đảng cần nhận thức đầy đủ về yêu cầu, nhiệm vụ của công tác vận động quần chúng, phải hết sức chăm lo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể phải ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ, đồng thời cũng hết sức tâm huyết với công tác vận động quần chúng. Cấp ủy đảng phải sâu sát, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận, đoàn thể và hỗ trợ Mặt trận, đòan thể tháo gỡ những khó khăn, trở ngại trong họat động. Lãnh đạo, chỉ đạo sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa chính quyền và Mặt trận, đoàn thể. Mặt trận và các đòan thể cần nắm chắc tình hình quần chúng, tình hình đoàn viên, hội viên và công tác vận động phải sâu sát từng đặc điểm, từng hoàn cảnh cụ thể của từng giới, từng tập thể và cả từng cá thể quần chúng để có biện pháp vận động thật thích hợp, mặt khác phải thể hiện đầy đủ, đúng mức vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đòan viên, hội viên. Tập trung đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác vận động, giúp đỡ các đối tượng chậm tiến. Công tác này là một công tác khó, đòi hỏi sự gia công nhiều công sức, đầu tư nhiều suy nghĩ hơn của cán bộ vận động quần chúng, nhưng phải cố gắng vượt khó để làm vì đó là một yêu cầu thiết thực.

Kính thưa các đồng chí,

Những thành tựu trong sự ngiệp đổi mới của quận, thành phố và cả nước thời gian qua, nhiệm kỳ tới chúng ta có những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn thành công và chưa thành công, tuy nhiên chúng ta vẫn dự kiến sẽ phải đối đầu với những khó khăn, thách thức, nhất là những yếu tố khách quan mà chúng ta chưa thể lường hết được.

Ngòai việc đóng góp bổ sung cho văn kiện của Đảng bộ, đại hội chúng ta còn thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho đại hội các cấp trên, bầu ban chấp hành nhiệm kỳ tới (2005 ( 2010) và bầu đoàn đại biểu của đảng bộ dự đại hội Đảng Thành phố lần thứ VIII. Đề nghị đại hội thật sự dân chủ, cân nhắc để lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có năng lực, đạo đức, uy tín để tham gia ban chấp hành mới, có đủ sức triển khai và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà các đồng chí đã quyết nghị.

Kính thưa các đồng chí,

Nhiệm vụ 5 năm tới của Đảng bộ rất nặng nề, tôi tin rằng Đảng bộ quận Phú Nhuận sẽ tiếp tục đoàn kết trên cơ sở giữ vững nguyên tắc của Đảng, tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra.

Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe các đồng chí và các đại biểu, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thông báo