Thứ Bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023

Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa VII (Nhiệm kỳ 2000 - 2005)

Tân Bình, ngày ....tháng 11 năm 2000

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ VII, trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Quận đều có nhiều chuyển biến tích cực. Mặc dù còn có khó khăn cả chủ quan và khách quan nhưng với truyền thống yêu nước, đoàn kết phấn đấu, nhìn chung toàn Quận vẫn giữ vững được ổn định về chính trị, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống của nhân dân có phần được cải thiện, hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở được tăng cường củng cố, công tác xây dựng Đảng mang lại hiệu quả thiết thực, qui chế thực hiện dân chủ ở cơ sở được hình thành, tạo được nhiều phong trào hành động cách mạng của quần chúng. Hầu hết các mục tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng ... đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Tuy vậy sự phát triển kinh tế vẫn chưa vững chắc, nhiều vấn đề xã hội bức xúc như việc làm, nạn ma túy, mại dâm, sức ép tăng dân số cơ học ...còn khá nặng nề, đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VIII có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VII rút ra những bài học thực tiễn và xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ VII (1996 - 2000)

I.- TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ :

1. Sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp :

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 14,60%. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp của Quận tăng từ 1413 tỷ đồng đầu nhiệm kỳ lên 2797 tỷ đồng cuối nhiệm kỳ, chiếm 19,8% giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp khối quận, huyện toàn thành phố.

Khu vực kinh tế nhà nước tăng trưởng hàng năm 19,09%. Khu vực kinh tế tập thể đã được chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã với 11 đơn vị, đạt giá trị sản xuất tăng 2,7 lần trong vòng 5 năm. Khối doanh nghiệp ngòai quốc doanh với 152 đơn vị đã tăng lên 265 đơn vị, giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm là 14,43%. Khối kinh tế cá thể hoạt động khá đa dạng, giữ được giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng 11,7%.

Tổng vốn đầu tư đổi mới thiết bị toàn Quận là 777,7 tỷ đồng, bình quân tăng 27,2% năm. Các ngành chủ lực như dệt, may mặc, thực phẩm, nhựa... luôn đi đầu về đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, có sản lượng và giá trị năm sau cao hơn năm trước, với chất lượng và mẫu mã ngày một phong phú và đa dạng.

Khu công nghiệp Tân Bình đến nay đã có 62 doanh nghiệp đầu tư 517 tỷ đồng, 16 doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất thu hút 1200 lao động, trong đó có gần 1/2 số lượng công nhân tuyển dụng mới thuộc Quận.

Thực hiện việc sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước, Quận đã chuyển 3 doanh nghiệp sang trực thuộc các tổng công ty, đã và đang cổ phần hóa các doanh nghiệp còn lại, giữ lại 2 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

2. Thương mại dịch vụ:

Doanh thu tăng bình quân hàng năm 17,61%. Khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh với 502 công ty, 301 doanh nghiệp tư nhân và gần 14.000 hộ kinh doanh cá thể, sử dụng trên 45.000 lao động không ngừng tăng doanh số bán và tỷ trọng về doanh số bán trong toàn ngành từ 80% lên 92%. Khối thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã tiếp tục giảm về doanh số và tỷ trọng.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng bình quân 11,02% năm, trong đó xuất khẩu tăng 16,7% năm, chiếm tỷ trọng 60 % .

Đã hình thành được một số khu vực thương mại tập trung như: khu kinh doanh hàng điện-điện tử đường Hoàng văn Thụ và Lý Thường Kiệt, khu kinh doanh hàng mỹ nghệ đường Cộng Hòa, khu kinh doanh vật liệu xây dựng-trang trí nội thất cao cấp đường Lý Thường Kiệt. Đã đầu tư nâng cấp chợ Tân Bình, Phạm Văn Hai, Hoàng Hoa Thám, Bàu Cát, xây dựng mới chợ Tân Hương, Quận cũng đã quy hoạch sắp xếp lại hoạt động tại các chợ, bảo đảm các yêu cầu về an ninh và phòng chống cháy nổ, ngăn chặn tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường ảnh hưởng đến trật tự và an toàn giao thông.

3. Khoa học- công nghệ và môi trường :

Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy, Quận ủy đã xây dựng Kế hoạch số 10-KH/QU ngày 23/12/1996 về thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn Quận. Kết quả đã đạt được:

+ Đối với doanh nghiệp Nhà nước, việc đầu tư chủ yếu tập trung vào các đơn vị có khả năng làm hàng xuất khẩu với tổng vốn là 48,5 tỷ đồng, trong đó 10,5 tỷ đồng đầu tư về nhà xưởng và 38 tỷ đồng đầu tư thiết bị sản xuất. Nhờ đầu tư đúng hướng nên kim ngạch xuất khẩu từ 24,172 triệu USD tăng lên 38,580 triệu USD.

+ Đối với khu vực ngoài quốc doanh: tổng giá trị đầu tư trang thiết bị 5 năm qua là 505 tỷ đồng trong đó ngành dệt chiếm tỷ lệ cao nhất (33,4%), ngành cao su-nhựa (23,95%), may (17%), cơ khí (10%). Đến nay, ngành dệt đã hiện đại hóa được 40%... nhờ đầu tư đổi mới thiết bị nên các ngành chủ lực giữ được mức độ tăng trưởng hàng năm khá cao.

Trong công tác bảo vệ môi trường, Quận đã xây dựng Kế hoạch số 03/KH-UB ngày 09/09/1998 nhằm giải quyết cơ bản gần 300 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tới năm 2003. Đã kiểm tra xử lý 147 cơ sở, chủ yếu là ngành nhuộm, tẩy vải (82 cơ sở), tái chế nylon (9 cơ sở), sản xuất cồn khí CO2 (11 cơ sở), buộc 192 cơ sở bị khiếu nại về môi trường khắc phục cải tạo lại điều kiện sản xuất.

4. Xây dựng cơ bản:

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong 5 năm thực hiện là 316,672 tỷ đồng, trong đó vốn thành phố 262,568 tỷ đồng, vốn Quận 41,872 tỷ đồng và vốn khác 12,232 tỷ đồng. Hầu hết các dự án trọng điểm đề ra trong Nghị quyết đều đã hoàn thành như: hoàn chỉnh Trung tâm văn hóa thể thao; xây dựng mới Trung tâm bồi dưỡng chính trị ; cải tạo và đền bù giải tỏa ở kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè; triển khai xây dựng khu công nghiệp tập trung phường 15-16. Đã cải tạo nâng cấp 360.000m2 đường; lắp đặt 55.000 m cống thoát nước, xây dựng mới 317 và nâng cấp 270 phòng học; xây dựng được 995 căn hộ phục vụ cho chương trình Nhiêu Lộc-Thị Nghè và chương trình nhà ở cho người có thu nhập thấp. Đã hình thành một số khu vực dân cư như khu 27/3 phường 14, khu Gò Dầu phường 16, khu Huỳnh Văn Chính phường 19. Đã hoàn thành việc quy định lộ giới hẻm dưới 12m các tuyến đường trên địa bàn và hoàn thành việc quy hoạch chi tiết các phường. Công tác bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước và thu tiền thuê nhà Nhà nước đạt kết quả khá. Tăng cường kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nhà đất, hạn chế đáng kể tình trạng xây dựng trái phép, vi phạm lộ giới và quy hoạch trên địa bàn.

5. Tài chính-thuế :

Việc điều hành và quản lý thu chi theo Luật Ngân sách được kiểm toán Nhà nước đánh giá thực hiện khá tốt. Các nguồn thu được quản lý chặt chẽ và hạn chế việc thất thu; tổng thu ngân sách Nhà nước qua 5 năm đạt 1.436,23 tỉ đồng tăng bình quân 13,4%/ năm (năm 2000 tổng thu có giảm do khu vực doanh nghiệp được chuyển giao cho Cục thuế thành phố thu).

Về chi, đã thực hiện đúng theo kế hoạch, định mức cho phép, hoàn thành chỉ tiêu tiết kiệm chi ngân sách và được thành phố cho phép sử dụng để đầu tư các công trình hạ tầng,thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo. Việc chi ngân sách Quận đều đảm bảo được yêu cầu chi thường xuyên ngày càng tăng, nhất là chi sự nghiệp kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa thông tin-thể dục thể thao.

II.- LĨNH VỰC VĂN HÓA-XÃ HỘI :

Lĩnh vực văn hóa-xã hội đã góp phần cải thiện tích cực đời sống văn hóa của nhân dân, đã tập trung chăm lo bồi dưỡng đào tạo con người, chăm sóc thế hệ mầm non, đào tạo lao động có tay nghề, chăm lo sức khỏe cho cộng đồng dân cư. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, tạo việc làm cho người lao động, từng bước xóa đói giảm nghèo cho nhân dân. Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, khu phố văn hóa. Từng bước nâng cao mặt bằng dân trí trong toàn Quận.

1. Lao động-thương binh và xã hội:

Đã giới thiệu việc làm cho trên 61 ngàn lượt lao động, trong đó có 6,52% thuộc diện gia đình chính sách, lao động nghèo và bộ đội xuất ngũ. Đã huy động được 11,8 tỷ đồng tiền lao động công ích để cải tạo, nâng cấp hệ thống đường sá, cấp thoát nước.

Các đối tượng gia đình chính sách, có công đã được Đảng bộ hết sức quan tâm. Trong số 167 bà mẹ được phong tặng danh hiệu: “ Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" của Quận có 35 mẹ còn sống đang được các cơ quan, đơn vị phụng dưỡng đến cuối đời. Đã xây dựng được 93 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 3 tỷ đồng, vận động tạo nguồn quỹ bảo trợ gia đình chính sách được 1,6 tỷ đồng để có điều kiện thực hiện các chính sách ưu đãi tốt hơn.

Trong 5 năm, toàn Quận đã vận động xây dựng 159 căn nhà tình thương, cấp 36.572 lượt sổ khám bệnh miễn phí, cho 8.481 lượt hộ vay trên 13,7 tỷ đồng. Hỗ trợ từ quỹ Quốc gia 16,5 tỷ đồng giúp người lao động có việc làm ổn định, giảm được hộ nghèo còn ở mức 3,5% với 1744 hộ thoát nghèo. Đã đưa 756 đối tượng nghiện ma túy vào các Trung tâm cai nghiện, giúp đỡ những người cơ nhỡ, neo đơn học nghề, làm lại cuộc đời, ổn định một phần cuộc sống.

Trung tâm dạy nghề trong 5 năm qua đã liên kết với các trường dạy nghề đào tạo gần 200 lao động có trình độ tay nghề từ bậc 2/7-3/7 và dạy nghề cho 20.000 người với nhiều ngành nghề, phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương.

2. Giáo dục-đào tạo :

Ngành giáo dục-đào tạo đã từng bước phát triển, nâng cao chất lượng dạy và học, 19/20 phường hoàn thành phổ cập trung học cơ sở. Mặt bằng dân trí từ lớp 6, 7 nâng lên lớp 7, 8. Bình quân hàng năm đảm bảo tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học 99% và trung học cơ sở 97%. Việc tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, đa dạng hóa các loại hình trường lớp, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được tích cực thực hiện và đạt kết quả khá tốt.

Trung tâm giáo dục thường xuyên với nhiệm vụ chủ yếu là bổ túc trình độ văn hóa cho nhân dân, đã duy trì hàng năm từ 51 lớp lên 60 lớp với sĩ số học viên từ 2600 đến 3000 người.

3. Y tế :

Trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe đã có những tiến bộ về vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, chăm lo sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Các bệnh dịch nguy hiểm cơ bản được ngăn chặn, bệnh bại liệt được thanh toán từ năm 1996. Có 25 chương trình chăm lo sức khỏe ban đầu đang triển khai trên địa bàn 20 phường. Đã mổ mắt miễn phí cho 590 trường hợp là người nghèo. Trung tâm y tế Quận và các trạm y tế của Phường đều được nâng cấp, sửa chữa và đầu tư trang thiết bị, 100% trạm y tế có bác sĩ phụ trách.

Công tác quản lý nhà nước về y dược cũng đã đi vào nề nếp, thường xuyên hướng dẫn các dịch vụ y tế tư nhân chấp hành tốt qui định của ngành nhằm bảo đảm phục vụ sức khỏe cho nhân dân.

4. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình :

Được quan tâm đúng mức và đạt kết quả khá tốt, trong 5 năm thực hiện trên 2.500 ca đình sản, trên 60.000 lượt người tham gia các biện pháp tránh thai. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 1,44% còn 1,3%, bình quân mỗi năm giảm 0,05%. Công tác giáo dục truyền thông được mở rộng bằng nhiều hình thức trực tiếp như: tư vấn nhóm, hội thảo, hội thi. Mạng lưới kế hoạch hóa gia đình được tổ chức đến tận cơ sở.

5. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em:

Đã triển khai chương trình "Hành động vì trẻ em" và chương trình "năm trẻ em 2000”, thực hiện 7 mục tiêu về chăm sóc sức khỏe, học tập, vui chơi giải trí, chương trình chăm lo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; thực hiện tiêm chủng phòng bệnh hàng năm đạt tỷ lệ 93%. Hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi từ 23% xuống còn 12%. Duy trì 101 lớp học tình thương ở 14 phường với 2.081 học sinh theo học hàng năm, cấp 2.500 học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học. Xây dựng 137 câu lạc bộ ông bà cháu với 1.338 người tham gia, đây là mô hình hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực trong việc quan tâm giáo dục trẻ em tại địa bàn dân cư.

6. Ngành văn hóa thông tin-thể dục thể thao:

Hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, rèn luyện và hưởng thụ của quần chúng, thu hút đông đảo mọi người tham sinh hoạt văn hóa lành mạnh, mở rộng giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao. Về văn hóa nghệ thuật có những phát triển đáng kể nhất là ở cơ sở từ 74 câu lạc bộ tăng lên 90 câu lạc bộ-đội-nhóm, thu hút 3.000 hội viên. Loại hình hoạt động khá phong phú và đa dạng của đại đa số nhân dân là ca múa nhạc dân tộc, thơ văn, ca cổ, cải lương, dân ca ba miền, kèn đồng, hợp xướng... Đời sống văn hóa cơ sở được nâng lên, nhiều khu phố có sân chơi, tủ sách, nhà văn hóa, câu lạc bộ. Thư viện Quận xây dựng thêm phòng đọc sách thiếu nhi, chuyên mục sách ngoại văn, mở rộng mạng lưới phòng đọc sách phường, trường học và một số doanh nghiệp.

Sự nghiệp thể dục thể thao phát triển, thu hút được 18% dân số thường xuyên tập luyện. Các thiết chế thể dục thể thao đang mở rộng đều khắp với 176 câu lạc bộ của 28 bộ môn, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Từ đó phát hiện bồi dưỡng đào tạo năng khiếu, đủ nguồn cho các bộ môn đỉnh cao, số lượng vận động viên tham dự các giải năng khiếu trọng điểm và đội tuyển từ 1.681 (năm 1996) tăng lên 1.910 (năm 2000).

Đã ra mắt 22 ban chủ nhiệm khu phố văn hóa và công nhận 47 công sở đạt danh hiệu Công sở văn minh-sạch đẹp-an toàn. Số hộ đăng ký và đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt trên 80% hàng năm. Các phong trào xanh-sạch-đẹp được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng.

III.- LĨNH VỰC AN NINH QUỐC PHÒNG:

1. Về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội:

Trong những năm qua, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu để chống phá Việt Nam mà trọng tâm là kích động vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, phá hoại an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng bằng nhiều phương thức và thủ đoạn như: tán phát tài liệu xuyên tạc kích động, cử người về nước móc nối, gây dựng tổ chức, lôi kéo một số phần tử cơ hội, bất mãn chống chế độ...

Do quá trình đô thị hóa, nhiều công trình được quy hoạch và xây dựng cần giải tỏa, đã xảy ra một số vụ khiếu kiện tập thể của nhân dân. Một số dạng khiếu kiện khác như các vụ đình công của công nhân trong doanh nghiệp tư nhân, đầu tư nước ngoài, giáo hội đòi lại nhà đất... Người nước ngoài đến lưu trú trên địa bàn quận ngày càng đông, đã có một số hiện tượng kinh doanh trái phép, đầu tư chui, trốn thuế....

Trước tình hình đó, Quận ủy đã kịp thời đề ra Nghị quyết, kế hoạch cụ thể tập trung giải quyết và xử lý các tình huống phức tạp, phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổng kết kịp thời việc thực hiện Nghị quyết 24-NQ/BCT và Nghị định 69/NĐ-CP, triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/BCT và Nghị định 26/NĐ-CP về công tác tôn giáo. Vấn đề tồn tại của lĩnh vực này là công tác nắm tình hình của lực lượng công an, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể chưa chặt chẽ, việc xây dựng tuyến an ninh cơ sở chưa đều khắp.

Tỷ lệ tăng dân số cơ học ngày càng cao kéo theo nhiều loại tội phạm, số vụ phạm pháp hình sự tăng hàng năm. Quận đã kịp thời chỉ đạo lực lượng công an xây dựng kế hoạch phòng chống tội phạm, tập trung chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phát huy phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ Quốc gắn liền với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn dân cư. Triển khai kế hoạch phòng chống ma túy, xử lý các hoạt động mại dâm, bia ôm và các hoạt động văn hóa không lành mạnh. Lực lượng công an và quản lý thị trường xử lý 1030 vụ vi phạm kinh tế, nộp ngân sách trên 10 tỷ đồng. Lực lượng cảnh sát trật tự-giao thông kiểm tra điều hòa giao thông, giải quyết ùn tắc, giải tỏa các công trình xây dựng vi phạm, xây dựng trái phép, bảo vệ các đoàn khách quốc tế và các lễ hội.

Quận luôn quan tâm xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh. Cán bộ chiến sĩ công an được thường xuyên tập huấn về nghiệp vụ và kiến thức pháp luật; kiểm tra chặt chẽ công tác điều tra, bắt giữ, giam giữ, khởi tố, truy tố... Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy công an Quận theo Quy định 38-QĐ/BCT của Bộ Chính trị, đẩy mạnh phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ Quốc".

2. Về nhiệm vụ quốc phòng:

Đảng bộ Quận đã tập trung lãnh đạo lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quận thành khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hàng năm, lực lượng vũ trang quận đều tiến hành tổ chức diễn tập phòng thủ theo chỉ thị của thành phố, thể hiện tốt vai trò tham mưu trong phối hợp xử lý tình huống, sẵn sàng chiến đấu, hoàn chỉnh các phương án tác chiến, kế hoạch chiến đấu tại chỗ, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, bảo đảm chế độ báo động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, phục vụ kịp thời nhiệm vụ phòng chống âm mưu phá hoại của địch.

Tập trung chỉ đạo, củng cố xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng “vững mạnh, rộng khắp” lấy chất lượng chính trị và hiệu quả hoạt động là chính, đi đôi với phát triển số lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 3% trên tổng dân số của quận trong đó đảng viên chiếm 5,20%, đoàn viên chiếm 20,50%.

Huấn luyện chiến đấu đã trở thành công tác thường xuyên của lực lượng vũ trang. Hội thao quốc phòng được tổ chức hàng năm để uốn nắn những mặt hạn chế trong công tác huấn luyện, không ngừng nâng cao chất lượng trong từng cán bộ, chiến sĩ và đơn vị, đảm bảo luôn luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ địa bàn. Hàng năm đều hoàn thành chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự với chất lượng ngày càng nâng lên, tổ chức tốt việc đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, được tạo điều kiện góp phần ổn định cuộc sống. Đồng thời, cũng đã giải quyết triệt để số quân nhân bỏ ngũ và thanh niên ba chống, làm trong sạch địa bàn, tạo sự tin tưởng trong quần chúng nhân dân.

3. Hoạt động của các ngành bảo vệ pháp luật:

Công tác thanh tra thực hiện khá tốt chức năng nhiệm vụ của ngành, có nhiều kiến nghị chấn chỉnh và xử lý các sai phạm trong công tác quản lý, tổ chức, nguyên tắc quản lý tài chính và quản lý sử dụng đất đai tại các cơ quan đơn vị và 20 phường. Thu hồi được tài sản bị thất thoát cho nhà nước.

Công tác kiểm sát không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, đảm bảo chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật, làm tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc thi hành án; ngăn chặn kịp thời những trường hợp vi phạm pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, chất lượng giải quyết án hàng năm tăng cao.

Công tác xét xử, Tòa án nhân dân đảm bảo thực hiện đúng đường lối xét xử của Đảng, theo phương châm xét xử “đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”. Mặc dù tình hình tội phạm ngày càng phát triển với mức độ nghiêm trọng và tinh vi hơn, số lượng án cần giải quyết ngày càng tăng kể cả án dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình, nhưng đã có nhiều cố gắng không để án tồn đọng kéo dài và đã nâng dần chất lượng xét xử hàng năm.

Hoạt động Tư pháp được tập trung trong lĩnh vực giáo dục, phổ biến tuyên truyền pháp luật trong nhân dân, tham gia góp ý xây dựng pháp luật, hỗ trợ, giúp đỡ 20 phường thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng tủ sách pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật trong quần chúng nhân dân. Có nhiều cố gắng giải quyết khối lượng lớn án được thi hành đúng thời gian, đúng luật định.

Các ngành bảo vệ pháp luật phối hợp đồng bộ, chặt chẽ từ việc tấn công trấn áp tội phạm đến việc thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Trong đó, nổi bật vai trò chủ động của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc thực hành chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ quan đơn vị, cá nhân trong việc chấp hành và thi hành pháp luật. Các ngành trong khối nội chính luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ, nâng cao về trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn và trau dồi phẩm chất đạo đức, đủ sức đương đầu với những khó khăn phức tạp trên địa bàn. Mặc dù, điều kiện kinh phí ngân sách có hạn, nhưng Quận cũng đã đầu tư cơ sở vật chất, trang bị thêm phương tiện kỹ thuật tối thiểu cho các ngành có đủ công cụ cần thiết hỗ trợ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngăn ngừa và trấn áp tội phạm.

IV.- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG:

1. Xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng :

Đảng bộ đã tập trung vào việc giáo dục bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên lòng tin vào lý tưởng, mục tiêu của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh loại trừ quan điểm tư tưởng đa nguyên đa đảng, làm rõ âm mưu thủ đoạn trong chiến lược ‘diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh. Động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tinh thần tự giác, sáng tạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác tư tưởng đã tác động lớn đến việc tăng cường đoàn kết trong Đảng và giữ mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng và nhân dân; hầu hết đảng viên nhất trí với quan điểm của Đảng và đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới. Quán triệt chủ trương của Đảng về phát triển nền kinh tế nhiều thành phần để phát huy mặt tích cực, kích thích sản xuất phát triển, làm tiền đề cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhận thức sâu sắc hơn nguyên tắc tập trung dân chủ là nền tảng để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới. Đa số đảng viên đã thể hiện phẩm chất chính trị vững vàng trước mọi thử thách, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hầu hết đảng viên đều tự phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống gương mẫu, giáo dục thuyết phục gia đình và nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, tình hình tư tưởng còn diễn biến phức tạp. Một bộ phận đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện bản thân, phai nhạt lý tưởng, kém ý thức tổ chức kỷ luật, tha hóa về đạo đức lối sống, còn hiện tượng tham nhũng, cố ý làm trái, vi phạm các điều cấm làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng và giảm lòng tin của quần chúng.

2. Xây dựng Đảng về tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo :

Quận đã tập trung lãnh đạo kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện việc xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW5,TW6 (lần 2). Vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của các tổ chức cơ sở Đảng được phát huy, giúp cho các cơ quan đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình. Các Đảng bộ Phường, Đảng bộ, Chi bộ cơ quan đã cố gắng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tổ chức được các phong trào quần chúng, nhiều đơn vị được công nhận cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Cơ sở Đảng ở một số doanh nghiệp nhà nước hoạt động yếu, vai trò lãnh đạo lu mờ, cá biệt có tổ chức cơ sở Đảng vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng không đúng thời gian, không ra được nghị quyết, hết nhiệm kỳ không tổ chức đại hội được. Đây là những vấn đề Đảng bộ cần quan tâm lãnh đạo.

Thực hiện kế hoạch 01-KH/TW của Bộ Chính trị về sinh hoạt chính trị tự phê bình và phê bình trong Đảng theo tinh thần NQ TW5, TW6 (lần 2) khóa VIII, qua phân loại có 98,6% đảng viên đủ tư cách, 1,4% đảng viên vi phạm tư cách. Số cơ sở Đảng vững mạnh trong sạch hàng năm đạt 58% và 4,6% yếu kém.

Quận ủy đã xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ và của ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư… trên từng lĩnh vực công tác. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước, phát huy vai trò làm chủ của quần chúng, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nhân dân nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất mục tiêu đề ra.

3. Công tác cán bộ

Công tác cán bộ được xác định là một trong những khâu quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Hàng năm Quận ủy đều có nhận xét đánh giá cán bộ, phân loại theo tiêu chuẩn các chức danh cán bộ chủ chốt, làm cơ sở cho việc bố trí, sử dụng, bảo đảm yêu cầu từng bước tiêu chuẩn hóa, chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ. Đã xây dựng quy chế quản lý cán bộ và phân cấp quản lý cán bộ giữa Quận ủy và cấp ủy cơ sơ.

Thực hiện nghị quyết 13-NQ/TU của Ban Thường Vụ Thành ủy, Quận đã quy hoạch cán bộ dự bị chủ chốt cơ sở xong 51/76 đơn vị (chiếm tỷ lệ 67,10%) với 393 lượt cán bộ được quy hoạch, đã tham khảo bằng phiếu tín nhiệm quy hoạch cho 10 chức danh cán bộ dự bị diện Thành ủy quản lý. Đây là những cán bộ có triển vọng, được đào tạo, bồi dưỡng, có khả năng vươn lên hoàn thành nhiệm vụ.

Đã cử cán bộ đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ 314 đ/c, trong đó trên đại học 6 đ/c, đại học Luật 128 đ/c, đại học chính trị 17 đ/c, cao cấp chính trị 140 đ/c, trung cấp chính trị 163 đ/c. Trình độ cán bộ có nâng lên tạo thuận lợi cho việc quy hoạch và bố trí, sắp xếp cán bộ. Tuy nhiên, việc bố trí cán bộ còn bị động, chắp vá, tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ vẫn còn xảy ra ở một số đơn vị. Việc nhận xét đánh giá cán bộ chưa cụ thể và đúng mức.

Công tác cán bộ nữ đã được Quận quan tâm xây dựng chương trình kế hoạch và lãnh đạo cơ sở thực hiện. Cán bộ chủ chốt là nữ chiếm 23,86% (47/197 đ/c). Quy hoạch cán bộ dự bị cơ sở, nữ chiếm 35,69% (106/297 đ/c). Học tập, đào tạo bồi dưỡng nữ chiếm gần 30%. Quận đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để chị em học tập vươn lên, tham gia vào các cơ quan HĐND, UBND từ 25-30%; nhiều cán bộ nữ đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình. Trong nhiệm kỳ qua đã phát triển được 560 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 140%, bảo đảm được yêu cầu về chất lượng và tăng số lượng, trong đó nữ có 228 đ/c (40,71%), đảng viên lứa tuổi thanh niên 244 đ/c (43,57%), trình độ văn hóa cấp 3 và đại học 466 đ/c (83,21%).

Quận đã tổ chức thực hiện tốt các chế độ cho cán bộ đảng viên đến tuổi nghỉ hưu, diện ưu đãi, trao huy hiệu Đảng theo các ngày lễ hàng năm, tạo được niềm khích lệ cho các đồng chí đảng viên lão thành và khí thế phấn đấu rèn luyện cho đảng viên trẻ.

4. Công tác kiểm tra Đảng :

Công tác kiểm tra góp phần quan trọng trong việc thực hiện và bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, các chính sách của Đảng. Uûy ban Kiểm tra Quận ủy và cơ sở chú trọng thực hiện chức năng giáo dục ngăn ngừa cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật thông qua việc kiểm tra đảng viên, tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng của đảng viên; kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cấp dưới, đồng thời xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Trong nhiệm kỳ, đã xử lý 120 đảng viên, giảm 6,25% so với nhiệm kỳ trước. Tình hình vi phạm kỷ luật của đảng viên không tăng nhưng tính chất lại phức tạp, có nơi vi phạm tập thể. Đảng viên bị kỷ luật có chức, có quyền hoặc ở đơn vị kinh tế có giảm hơn so với trước. Nội dung vi phạm nhiều nhất là về chính sách, chế độ quản lý kinh tế, nhà đất, cố ý làm trái, tham ô, vi phạm phẩm chất lối sống, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Có 59 đảng viên phải xóa tên do nhiều lý do khác nhau đã không đóng đảng phí, bỏ sinh hoạt Đảng hoặc giảm sút ý chí phấn đấu.

Tồn tại của công tác kiểm tra hiện nay là : kiểm tra đảng viên, tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm còn yếu, việc giáo dục, ngăn ngừa vi phạm hiệu quả thấp. Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở thực hiện công tác kiểm tra theo Chỉ thị 29 của Bộ Chính trị chưa đồng bộ, đội ngũ làm công tác kiểm tra từ Quận đến cơ sở có nhiều thay đổi, chưa được bồi dưỡng kịp thời về nghiệp vụ.

5. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ :

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tiến hành thường xuyên và liên tục. Đã hoàn thành việc khảo sát và rà soát lịch sử chính trị của cán bộ đảng viên theo hướng dẫn của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Thành ủy và chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy, giúp cho Quận ủy có cơ sở đánh giá thực trạng về chất lượng chính trị cán bộ đảng viên của Đảng bộ và quần chúng, phục vụ cho việc qui hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ và kết nạp đảng viên mới.

V.- XÂY DỰNG BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN:

Hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uûy Ban nhân dân Quận-Phường từng bước nâng dần được chất lượng. Đã cố gắng giải quyết những vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và tạo thuận lợi để đẩy mạnh hoạt động sản xuất-kinh doanh trên địa bàn. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng nhân dân, Uûy ban Mặt trận Tổ Quốc và Uûy ban nhân dân Quận trong việc lắng nghe và giải quyết các kiến nghị của cử tri nhất là những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Quận.

Việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự của Quận cũng được thường xuyên quan tâm. Thực hiện Quyết định 442/QĐ-UB của Uûy ban nhân dân Thành phố, đã tinh giảm từ 16 phòng ban với 130 cán bộ còn 11 phòng ban với 118 cán bộ; đã tổ chức thực hiện tốt việc cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa-một dấu", thực hiện chế độ ký thừa ủy nhiệm Chủ tịch Uûy ban nhân dân Quận đối với các Trưởng phòng ban về một số nội dung công việc cụ thể, chuyển một số phòng ban về tập trung tại trụ sở Uûy ban nhân dân Quận... Thành lập Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính tập trung tại trụ sở Uûy ban nhân dân, công khai qui trình thủ tục hành chính cũng như thường xuyên kiểm tra tiến độ nên đạt tỷ lệ hoàn trả hồ sơ được 99%, hạn chế nhiều việc gây phiền hà cho nhân dân. Đã trang bị máy vi tính và thực hiện chương trình tin học hóa trong công tác quản lý, thực hiện tốt việc nối mạng tin học giữa Thành phố, các phòng ban thuộc Quận và 20 phường.

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện tốt. Đã bố trí phòng tiếp dân riêng, cử bộ phận chuyên trách tiếp dân hàng ngày, theo dõi và thực hiện việc tiếp dân nghiêm túc. Thường xuyên tiến hành kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan Nhà nước và Chủ tịch Uûy ban nhân dân 20 phường trong việc xét giải quyết khiếu nại-tố cáo của công dân .

Công tác giáo dục, thông tin tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thủ tục hành chính ngày càng sâu rộng. Toàn bộ 20 phường đều có tờ tin hàng tháng phát hành miễn phí đến từng hộ gia đình. Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở phường đã nâng cao được chất lượng hoạt động và phát huy được vai trò tự quản của các khu phố, tổ dân phố.

VI.- CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG :

1. Công tác vận động quần chúng của Đảng :

Đảng bộ đã đề ra kế hoạch lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư", tổng kết việc thực hiện Nghị quyết về công tác tôn giáo trong tình hình mới, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị về công tác vận động đồng bào Hoa, tổng kết Nghị quyết về đại đoàn kết dân tộc, tổng kết Chỉ thị về công tác Chữ thập đỏ, sơ kết công tác thanh niên, công tác phụ nữ, chăm sóc người cao tuổi, sơ kết chương trình phối hợp công tác dân vận với lực lượng vũ trang trên địa bàn, sơ kết thực hiện quy định về tổ chức và hoạt động của chi bộ đường phố, thông qua đó phân công cán bộ đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở địa bàn dân cư. Duy trì thường xuyên chế độ làm việc định kỳ với Mặt trận và các đoàn thể để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tạo mọi điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể hoạt động.

2. Công tác vận động quần chúng của khối chính quyền:

Uûy ban nhân dân và các ban ngành từ Quận đến cơ sở đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm thực hiện chủ trương của Đảng trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Sự phối hợp hoạt động giữa chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể được quan tâm thông qua việc ký kết liên tịch, thành lập các ban chỉ đạo ... nhiều chương trình, phong trào, cuộc vận động trên các lĩnh vực, sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận, đoàn thể được tăng cường ngày càng chặt chẽ đồng bộ. Mối quan hệ giữa chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể nhằm phát huy vai trò giám sát hoạt động chính quyền của Mặt trận và các đoàn thể cũng được xác lập và từng bước phát huy có hiệu quả.

3. Đổi mới về nội dung và phương pháp hoạt động của Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể :

Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể tập trung củng cố và xây dựng từng tổ chức vững mạnh nhiều năm liền. Trong hoạt động có nhiều nỗ lực nâng cao vai trò vị trí của mình, đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ, là chỗ dựa chính trị tin cậy của Đảng bộ. Phong trào quần chúng tiếp tục phát huy có hiệu quả, nổi bật nhất là các hoạt động: thực hiện dân chủ XHCN trong các tầng lớp nhân dân thông qua các kỳ bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, các kỳ họp tiếp xúc giữa đại biểu quốc hội, HĐND các cấp với cử tri, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, lấy ý kiến nhân dân về các dự thảo luật...; thực hiện các chương trình, phong trào lớn như: " Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư", xây dựng khu phố văn hóa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, chống dột, chăm lo gia đình chính sách, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học, học giỏi, đóng góp sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng, phong trào quần chúng giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thực hiện nền quốc phòng toàn dân...

Liên đoàn lao động Quận đã tăng cường tập họp lực lượng, xây dựng được các tổ chức công đoàn trong các cơ sở sản xuất, tập họp gần 90% công nhân tham gia công đoàn. Đã tổ chức liên tục các đợt học tập Luật lao động, Luật công đoàn, các bài chính trị cơ bản để nâng cao nhận thức cho công nhân. Tổ chức nhiều phong trào thi đua trong công nhân lao động mang lại các hiệu quả thiết thực. Hoạt động công đoàn đã góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công nhân lao động.

Hội liên hiệp phụ nữ đã thường xuyên tổ chức các hoạt động thích hợp, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia giải quyết các nội dung chị em quan tâm như việc làm, giáo dục con cái, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia hoạt động xã hội, từ thiện… Thường xuyên củng cố tổ chức hội vững mạnh, họat động có nề nếp, phát triển được lực lượng.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tăng cường tập họp lực lượng, thực hiện tốt các chương trình hành động của Đoàn, tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu vươn lên, tự khẳng định mình để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Hội cựu chiến binh đã thường xuyên củng cố, phát triển tổ chức hội và duy trì tốt các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ công tác của hội, của địa phương, phấn đấu đạt hiệu quả cao trên cả hai mặt: xây dựng hội và hoạt động chính trị-xã hội. Đã tích cực tham gia và giữ gìn vai trò nòng cốt trong các phong trào như: động viên tuyển quân, bảo vệ ANTQ, xây dựng khu phố văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục thế hệ trẻ, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của hội viên…

Hội chữ thập đỏ có nhiều đóng góp tích cực vào đời sống xã hội trên các lĩnh vực chăm lo sức khỏe, hoạt động nhân đạo xã hội, từ thiện. Hội cũng thường xuyên thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tham gia phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thương binh nặng, chăm lo trẻ mồ côi, tổ chức vận động phong trào hiến máu nhân đạo, nuôi heo đất để xây dựng nhà tình thương… Đã qui tập được hàng trăm hài cốt liệt sĩ đưa về Nghĩa trang Thành phố. Công tác xây dựng lực lượng đã được phát triển đều khắp trong các phường, trường học và cơ quan, xí nghiệp.

Các tổ chức xã hội như Hội người cao tuổi, Ban đại diện hưu trí Quận, các ban liên lạc hưu trí Phường đã có nhiều đóng góp tích cực vào các hoạt động ở địa phương nhất là các vấn đề văn hóa, xã hội. Đã có 90% đảng viên là cán bộ hưu trí giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ khu phố, trên 50% tham gia Ban điều hành khu phố, tổ dân phố v.v… góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng ở các phường.

Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể được đổi mới phù hợp với tâm sinh lý của lứa tuổi, giới tính, sở thích và ngành nghề theo hướng chăm lo thiết thực đến đời sống vật chất và tinh thần của quần chúng. Đã hình thành được nhiều đội nhóm, câu lạc bộ, thu hút đông đảo quần chúng đến với tổ chức Mặt trận và các đoàn thể, phát triển nhiều đoàn viên, hội viên, mở rộng được Mặt trận đại đoàn kết toàn dân.

VII.- NHẬN XÉT-ĐÁNH GIÁ :

Ưu điểm:

1. Trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn khách quan tác động, từ năm 1997 đến 1999 hoạt động kinh tế của Quận có phần giảm sút. Nhưng với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong Quận, tình hình kinh tế từng bước được hồi phục, từ cuối năm 1999 đến nay, tốc độ phát triển kinh tế đã cao hơn những năm trước đây. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VII đã đề ra, hầu hết đều hoàn thành ở mức độ khá.

2. Hoạt động văn hóa có nhiều chuyển biến, nhiều vấn đề xã hội được thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực. Đời sống vật chất và văn hóa của các khu dân cư và hầu hết hộ gia đình chính sách, hộ nhân dân trong Quận được nâng lên. Các hộ nghèo đã giảm rõ rệt. Việc xã hội hóa các hoạt động văn hóa xã hội từng bước thực hiện có hiệu quả.

3. An ninh chính trị được giữ vững, quốc phòng được tăng cường, các cơ quan bảo vệ và thực thi pháp luật đã có sự phối hợp đồng bộ trong việc trấn áp các loại tội phạm, góp phần phát triển sản xuất, chăm lo đời sống cho nhân dân. Thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở có nhiều tiến bộ, tạo được nhiều phong trào hành động cách mạng của quần chúng. Tình hình an ninh chính trị-trật tự xã hội được ổn định.

4. Hệ thống chính trị được tăng cường củng cố từ Quận đến cơ sở. Việc đổi mới chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW6 (lần 2) đã nâng cao được sức mạnh lãnh đạo của Đảng, ngăn chặn được sự sa sút trong ý chí và nâng cao được vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã tập họp động viên được các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên theo giới mình cùng đoàn kết phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Quận, đã tạo được khối đoàn kết mạnh mẽ, gắn bó. Lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ ngày càng được củng cố và nâng lên.

Nguyên nhân:

1. Trước hết đường lối đổi mới của Đảng trên các lĩnh vực đặc biệt là về kinh tế đã tạo được nhiều thành tựu quan trọng đã động viên được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phấn khởi, vượt qua mọi thử thách, phát huy mọi tiềm năng, nội lực để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua.

2. Toàn Đảng bộ, từ Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đến các Đảng bộ, chi bộ cơ sở đoàn kết, tiếp thu đầy đủ các chủ trương, nghị quyết cấp trên, luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nắm vững tình hình phát triển của địa bàn, đơn vị, vận dụng đúng đắn trong việc xác định mục tiêu nhiệm vụ và các yêu cầu lãnh đạo của Đảng bộ, huy động được sức mạnh của quần chúng trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

3. Phần lớn đội ngũ cán bộ đảng viên đã có bước trưởng thành về nhận thức và năng lực tổ chức thực hiện đã phấn đấu phục vụ cho Đảng cho nhân dân, thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu trong hoàn thành nhiệm vụ, được Đảng bộ và nhân dân tin cậy.

4. Được sự quan tâm hỗ trợ của các ngành, các cấp ở Trung ương và Thành phố trong việc giúp đỡ phát triển các nhiệm vụ kinh tế-xã hội-an ninh quốc phòng-xây dựng hệ thống chính trị để quận Tân Bình ngày càng phát triển xứng đáng với tiềm năng sẵn có của mình.

Khuyết điểm, tồn tại:

1. Sản xuất, kinh doanh tuy có phát triển nhưng chưa thật vững chắc. Việc đổi mới thiết bị công nghệ còn chậm, chưa đồng bộ, thị trường chưa ổn định, sức cạnh tranh yếu. Quản lý Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế đã có nhiều cố gắng nhưng tình trạng sản xuất hàng gian hàng giả, buôn lậu, trốn thuế, vi phạm vệ sinh môi trường, an toàn lao động vẫn còn xảy ra. Cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật chưa theo kịp với yêu cầu phát triển.

2. Một số vấn đề xã hội vẫn còn đáng lo ngại, tình trạng lao động chưa có việc làm, nạn ma túy, mại dâm, văn hóa phẩm độc hại, các loại tội phạm vẫn đang là nỗi lo của toàn Đảng bộ. Tình trạng tăng dân số cơ học ngày càng cao thiếu biện pháp quản lý làm tăng thêm phức tạp về an ninh, trật tự xã hội.

3. Tình trạng quan liêu, thiếu gương mẫu của một bộ phận cán bộ đảng viên và sự yếu kém của một số cơ sở Đảng còn kéo dài, xử lý chậm dẫn đến lòng tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng có phần bị ảnh hưởng. Phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở chưa phong phú, thiếu đa dạng nên chất lượng tập họp quần chúng còn hạn chế. Kỷ cương, kỷ luật trong Đảng chưa nghiêm, chậm được khắc phục.

Nguyên nhân:

1. Nhận thức của Đảng bộ về các chủ trương phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn có lúc chưa kịp thời. Hệ thống pháp luật của nhà nước còn thiếu và chưa đồng bộ . Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao.

2. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số cơ sở Đảng còn yếu, thiếu tinh thần cách mạng tiến công. Một bộ phận cán bộ, đảng viên yếu kém cả về nhận thức và năng lực tổ chức thực hiện làm giảm lòng tin của quần chúng. Công tác cán bộ chưa theo kịp với yêu cầu phát triển chung của Quận.

Từ những ưu, khuyết điểm và các nguyên nhân nói trên có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm:

1/ Đường lối đổi mới của Đảng đã mang lại niềm tin trong tuyệt đại đa số nhân dân là một thuận lợi rất cơ bản. Nhưng để đạt được những thành tựu trong nhiệm kỳ qua, đòi hỏi Đảng bộ phải nắm vững quan điểm, nguyên tắc, đề ra được các chủ trương cụ thể phù hợp với tình hình của Quận, phải có sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và tập hợp phát huy được sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân.

2/ Trong nền kinh tế thị trường, sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định cho định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn chặt việc phát triển kinh tế với thực hiện tốt các chính sách xã hội. Chăm lo tốt đời sống nhân dân trên cơ sở phát triển sản xuất kinh doanh là điều kiện để ổn định chính trị-xã hội và tập họp lực lượng quần chúng tham gia các phong trào hành động cách mạng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận.

3/ Xây dựng và tăng cường hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở, trước hết phải thực hiện việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đảm bảo cho các tổ chức của Đảng và cán bộ đảng viên vững mạnh trong sạch. Kiện toàn củng cố bộ máy Hội đồng nhân dân và Uûy ban nhân dân từ Quận đến Phường để thực hiện tốt chức năng quản lý xã hội, quản lý hành chính về kinh tế, chăm lo xây dựng đời sống vật chất và văn hóa cho nhân dân. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân ,vận động quần chúng các giới tham gia xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

4/ Chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, tăng cường khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ và năng lực công tác để đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng.

5/ Biết chọn các giải pháp trước mắt và cơ bản để xây dựng thành chương trình kế hoạch thực hiện trong toàn Đảng bộ tạo các bước đột phá để chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị... của Quận ngày càng căn cơ, vững chắc.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 5 NĂM (2000-2005)

Trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VIII, chúng ta đang đứng trước nhiều nguy cơ và thách thức nhưng cũng đang xuất hiện nhiều thuận lợi và thời cơ mới.

Trong 5 năm tới, Đảng bộ và nhân dân Tân Bình phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sau đây:

I.- TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ:

Xác định cơ cấu kinh tế của Quận trong 5 năm tới là: công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ.

1. Sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp :

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hàng năm từ 15% trở lên, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng nhanh sản xuất các mặt hàng xuất khẩu và các mặt hàng thay thế hàng nhập khẩu.

Tập trung xây dựng và đưa khu công nghiệp Tân Bình vào hoạt động, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và giải quyết việc làm.

Huy động tiềm năng của các thành phần kinh tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi, khuyến khích sự ra đời của các đơn vị sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, nhất là vấn đề buôn lậu, trốn thuế, hàng gian, hàng giả, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ...

2. Thương mại-dịch vụ :

Phấn đấu đạt tổng mức hàng hóa bán ra hàng năm tăng từ 16-19%; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng bình quân hàng năm từ 11% trở lên.

Tiếp tục quy hoạch sắp xếp mạng lưới thương mại-dịch vụ trên địa bàn Quận. Phối hợp với Thành phố xây dựng trung tâm thương mại tại đường Lý Thường Kiệt; xây dựng khu thương mại tại phường 15,16; di dời chợ Tân Trụ để thực hiện đường Xuyên Á, tạo mọi thuận lợi cho các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển theo qui định của Luật doanh nghiệp.

3. Tài chính-thuế :

Phấn đấu đạt tổng thu ngân sách Nhà nước với mức tăng hàng năm phù hợp với mức độ tăng trưởng của nền kinh tế. Tập trung thu thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ và hạn chế tối đa việc thất thu.

Việc chi ngân sách hàng năm đảm bảo đúng kế hoạch và định mức cho phép. Hàng năm, xây dựng và hoàn thành chỉ tiêu tiết kiệm chi, có kết dư ngân sách.

4. Về xây dựng cơ bản :

Tích cực lập các dự án và huy động các nguồn vốn, tranh thủ vốn ngân sách thành phố để đầu tư các công trình xây dựng cơ bản-sửa chữa ở Quận. Ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm và vùng ven. Việc xây dựng phải đúng quy hoạch và các thủ tục do Nhà nước quy định. Kiểm tra và kiên quyết xử lý việc xây dựng nhà trái phép và vi phạm quy hoạch đã được phê duyệt.

Hoàn thành việc xây dựng Trung tâm hành chính và Trung tâm y tế của Quận, khu công viên Tân Thắng phường 16 (80ha), chỉnh trang khu di tích lịch sử địa đạo Phú Thọ Hòa. Phối hợp với Thành phố xây dựng 3 nút giao thông: Âu Cơ-Lạc Long Quân, Lũy Bán Bích-Hòa Bình, Tân Kỳ Tân Quý-Cách mạng Tháng Tám. Nâng cấp mở rộng đường Cộng Hòa, Hương lộ 13, Hương lộ 2. Tiến hành cải tạo, nâng cấp hệ thống điện hạ thế, từng bước xây dựng thêm hệ thống cấp nước sinh hoạt, khắc phục tình trạng ngập nước vào mùa mưa ở nội thị. Hình thành một số khu dân cư mới như khu Đài phát tín Phường 6 (4 ha), khu dân cư Phường 14-16 (50ha) khu nhà ở Phường 20 (120ha). Thực hiện qui hoạch một số khu vực để tái định cư phục vụ cho các dự án đầu tư của Quận.

5. Về khoa học - công nghệ và môi trường :

Thực hiện chương trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa trong các ngành chủ yếu; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, huy động các nguồn vốn. Thực hiện việc hiện đại hóa các ngành dệt, cao su-nhựa, cơ khí, điện tử và may. Giải quyết cơ bản tình trạng sản xuất gây ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất . Hỗ trợ các doanh nghiệp huy động các nguồn vốn để đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ; ưu tiên giải quyết mặt bằng khu công nghiệp tập trung cho những doanh nghiệp có đầu tư công nghệ thiết bị hiện đại.

II.- VỀ VĂN HÓA-XÃ HỘI :

Cùng với việc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế phải giải quyết các vấn đề văn hóa-xã hội; gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội. Tập trung giải quyết tốt một số vấn đề quan trọng, bức xúc về văn hóa-xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và con người .

1. Lao động thương binh xã hội:

Hàng năm giải quyết từ 8.000-10.000 lao động có việc làm, gắn liền với đào tạo tay nghề. Huy động nguồn vốn 20 tỷ đồng từ Quỹ Quốc gia để hỗ trợ việc làm cho các đối tượng lao động.

Thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công. Đồng thời động viên các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cá nhân tham gia cùng nhà nước giải quyết các vấn đề xã hội. Vận động tăng nguồn quỹ “Đền ơn- đáp nghĩa”, tạo điều kiện nâng cao mức sống cho đối tượng hưởng chính sách. Tích cực giải quyết các tệ nạn xã hội, đưa người ăn xin lang thang bụi đời vào trường giáo dục, nuôi dưỡng. Xử lý kiên quyết việc tổ chức và hoạt động mãi dâm, ma túy. Đẩy mạnh chương trình "Xóa đói-giảm nghèo", phấn đấu đến năm 2005 hạ tỷ lệ nghèo từ 3,5% còn 2,5% so với tổng số hộ dân. Thực hiện chính sách hỗ trợ khác như: chăm sóc y tế, miễn giảm học phí, tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm miễn phí cho người nghèo... Thực hiện nâng cấp, mở rộng Trung tâm dạy nghề, xã hội hóa việc đào tạo để cung ứng lao động cho xã hội và khu công nghiệp của Quận.

 2. Giáo dục đào tạo :

Tiếp tục thực hiện xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa trường lớp, thực hiện công bằng trong giáo dục, ai cũng được học hành. Thực hiện tốt phong trào "Dạy tốt, học tốt" đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, đồng bộ trên các địa bàn. Hàng năm đảm bảo vượt các chỉ tiêu qui định của ngành.

Năm 2001 hoàn thành phổ cập giáo dục THCS ở 20 phường. Đến năm 2005 có 5/20 phường đạt phổ cập giáo dục PTTH.

Phát triển đa dạng hóa trường lớp ở các bậc học:

+ Mầm non 40% công lập, 60% ngoài công lập.

+ THCS 60% công lập, 40% ngoài công lập.

Tổ chức dạy kỹ thuật ứng dụng và hướng nghiệp ở các trường THCS. Bồi dưỡng, tuyển chọn học sinh giỏi, học sinh năng khiếu để phát triển nâng cao, đào tạo nhân tài. Tăng cường trang bị các phòng thí nghiệm, phòng LAB, phòng vi tính ở các trường, phấn đấu giảm dần sĩ số học sinh ở các cấp lớp theo chuẩn quốc gia...Mở rộng mạng lưới giáo dục thường xuyên, tiếp tục công tác chống tái mù chữ cho độ tuổi từ 15-35 tuổi. Từng bước nâng cao mặt bằng dân trí từ lớp 7, 8 hiện nay lên lớp 9 cuối nhiệm kỳ. Từ nay đến năm 2005 huy động hàng năm từ 3000 đến 4000 học viên học bổ túc văn hóa.

3. Bảo vệ chăm sóc trẻ em:

Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và cộng đồng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Quán triệt quan điểm Đảng ta coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp phát triển đất nước theo định hướng XHCN mà trẻ em là lớp măng non, là nguồn hạnh phúc của gia đình, là tương lai của dân tộc.

Thực hiện tốt chương trình hành động vì trẻ em năm 2000 và chương trình trẻ em đến năm 2005 với 7 mục tiêu, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đấu tranh chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em, ngăn chặn tình trạng trẻ em nghiện hút ma túy. Kiểm tra giám sát việc thực hiện Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em. Phấn đấu 100% khu phố có câu lạc bộ Ông-Bà - Cháu, có tủ sách phục vụ trẻ em.

4. Ngành y tế :

Công tác chăm lo sức khỏe ban đầu là nhiệm vụ trọng tâm, khống chế không để các dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục hạ thấp tỉ lệ mắc, nhiễm bệnh dịch, thanh toán cơ bản bệnh bại liệt, uốn ván sơ sinh và bệnh phong. Nâng cao chất lượng khám và điều trị, đẩy mạnh xã hội hóa y tế trong chăm lo sức khỏe người dân. Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, xây dựng đội ngũ y tế có tay nghề cao, có y đức phục vụ nhân dân. Quản lý tốt các hoạt động của cơ sở y tế tư nhân, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Quy hoạch, sắp xếp lại ngành, xây dựng mô hình Trung tâm Y tế Quận; hoàn chỉnh, đầu tư thiết bị và tăng cường cán bộ cho trạm y tế Phường. Hạ thấp tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,3%. Vận động các hộ gia đình không sinh con thứ 3.

5. Ngành văn hóa thông tin-thể dục thể thao :

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII. Xây dựng lối sống, nếp sống mới trong khu dân cư, trong công sở. Phấn đấu hàng năm có 80% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đến năm 2003 có 70% công sở đạt “Công sở văn minh-sạch đẹp-an toàn”. Năm 2005 có 40% khu phố đạt khu phố văn hóa. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về việc cưới, việc tang, lễ hội. Thực hiện tốt việc xã hội hóa các hoạt động văn hóa, khuyến khích tư nhân, doanh nghiệp đầu tư cho văn hóa.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao. Giảm dần tệ nạn xã hội trong kinh doanh văn hóa, kiên quyết bài trừ các văn hóa phẩm độc hại. Đào tạo cán bộ văn hóa thông tin ở phường, khu phố. Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về di tích văn hóa. Xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong khu vực trường học, trong các doanh nghiệp và địa bàn dân cư. Tập trung đào tạo các tài năng trong lực lượng trẻ về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để tham gia các giải đỉnh cao, làm nòng cốt cho phong trào cơ sở. Hỗ trợ các Câu lạc bộ ở phường, cơ quan, khu dân cư hoạt động, tạo đời sống tinh thần phong phú đa dạng. Đầu tư phát triển sự nghiệp thể dục thể thao quần chúng và chuyên nghiệp. Đến năm 2005, đạt 25% dân số tập thể dục thể thao, 50% trường học thực hiện giáo dục thể chất đạt chất lượng, hình thành hệ thống đào tạo tài năng nhằm nâng cao thành tích các môn thể thao mũi nhọn. Quy hoạch và đầu tư cơ sở vật chất về văn hóa, thể dục thể thao cho các trường học, các phường ven. Tiếp tục sưu tầm tư liệu về truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Tân Bình qua các thời kỳ để hoàn thiện bộ Lịch sử Đảng của Quận.

III.- LĨNH VỰC AN NINH- QUỐC PHÒNG:

1. Đảm bảo mục tiêu giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, thực hiện tốt Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về bảo vệ an ninh quốc gia. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, chủ động phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn các hoạt động gây rối, phá hoại của địch, giữ vững an ninh chính trị, không để xảy ra tình hình phức tạp nghiêm trọng.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, củng cố thế trận và phòng tuyến an ninh cơ sở, chủ động giải quyết các “điểm nóng” không để xảy ra đột biến bất ngờ. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, đấu tranh phát hiện và xử lý các hoạt động sản xuất, tiêu thụ hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại...

Thực hiện tốt công tác đăng ký quản lý nhân hộ khẩu, chấn chỉnh công tác đăng ký quản lý lưu trú đối với người nước ngoài và Việt kiều, nắm chắc số lưu trú tại các hộ gia đình và nhà cho thuê. Phát huy phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo sự chuyển biến về trật tự an toàn xã hội và củng cố kỷ cương pháp luật, xây dựng môi trường lành mạnh tại cộng đồng dân cư, trong nhà trường và gia đình. Phấn đấu giảm một cách cơ bản các loại tội phạm.

2. Củng cố, bổ sung hoàn thiện phương án, kế hoạch phòng thủ trên địa bàn Quận, tham gia diễn tập, xây dựng quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc địa bàn. Tăng cường giáo dục truyền thống, giáo dục quốc phòng toàn dân , quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ lãnh đạo lực lượng vũ trang, duy trì tốt chế độ sẵn sàng chiến đấu. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế –xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng. Chú trọng xây dựng lực lượng thường trực, tiếp tục củng cố phát triển lực lượng dân quân tự vệ đạt 3%, trong đó dân quân đạt 2% so với dân số, 100% cơ quan xí nghiệp có xây dựng tự vệ, duy trì thường xuyên chế độ huấn luyện lực lượng dự bị động viên, hoàn thành tốt chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ hàng năm, làm tốt chính sách hậu phương quân đội, công tác dân vận, xây dựng cơ quan quân sự, lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nền nếp chính quy.

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thường xuyên, liên tục và rộng khắp. Trên cơ sở đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường trật tự kỷ cương, ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn dân cư và các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ và thực thi pháp luật, củng cố vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong các cơ quan nội chính, phát huy chức năng kiểm tra, giám sát của các cơ quan đơn vị, gắn công tác tiếp dân, công tác xét giải quyết khiếu nại, tố cáo với công tác chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, nhằm ngăn ngừa hạn chế và xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm của các cơ quan và công chức nhà nước. Đảm bảo công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn, có bản lĩnh chính trị, trong sạch về phẩm chất đạo đức, đủ sức đảm đương nhiệm vụ bảo vệ và thi hành pháp luật. Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các cơ quan tòa án, viện kiểm sát, đội thi hành án, trang bị thêm phương tiện kỹ thuật cần thiết tương xứng với chức năng, nhiệm vụ, vị trí của các cơ quan thực thi pháp luật.

IV.- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG:

1. Về chính trị tư tưởng :

Giáo dục cán bộ, đảng viên kiên định mục tiêu và con đường XHCN, kiên định chủ nghĩa Mác-Lê nin- tư tưởng Hồ Chí Minh. Giữ vững lòng tin, lý tưởng, toàn tâm toàn ý phục vụ Đảng và nhân dân.

Công tác tư tưởng phải nghiên cứu sâu sắc đặc điểm, tâm trạng, diễn biến tâm lý, nhu cầu của các đối tượng để có những biện pháp thích hợp, đảm bảo giữ vững và tăng cường sự thống nhất về chính trị và tư tưởng trong Đảng, tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa Đảng và nhân dân.

Nhận thức đúng đắn về việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Coi trọng bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và lối sống trong sạch lành mạnh trong cán bộ, đảng viên . Đấu tranh chống các hiện tượng tham ô, hối lộ, thoái hóa, tha hóa về lối sống, đạo đức, chống bè phái, cục bộ. Bảo vệ lý tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hoà bình" của kẻ thù.

Giáo dục, quán triệt các nhiệm vụ trước mắt, động viên cán bộ, đảng viên và toàn dân phát huy tinh thần tự giác, sáng tạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.

2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng :

Tiến hành sơ tổng kết kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong các loại hình cơ sở Đảng nhằm đánh giá rút kinh nghiệm, phát huy mặt tích cực, khắc phục yếu kém. Tiếp tục thực hiện quy định của Ban Thường Vụ Thành ủy về chức năng nhiệm vụ của chi bộ khu phố, tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm và đề nghị bổ sung, sửa đổi nội dung cho phù hợp với nội dung quy chế dân chủ ở sơ sở theo tinh thần Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị và các Nghị định của Chính phủ.

Đưa việc tự phê bình, phê bình và phân loại đảng viên hàng năm thành nền nếp sinh hoạt của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở. Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Giữ vững tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh 60% trở lên, hạn chế cơ sở Đảng yếu kém.

3. Công tác cán bộ :

Thực hiện tốt quy chế phân cấp quản lý cán bộ, đảm bảo nhận xét, đánh giá cán bộ đúng thực chất, đề bạt, bố trí đúng ngành nghề được đào tạo. Thực hiện tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nhất là đối với cơ quan tham mưu, cơ quan quản lý nhà nước. Thực hiện việc luân chuyển cán bộ và đề bạt bổ nhiệm cán bộ có thời hạn.

Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Quận và cơ sở, có kế hoạch đào tạo phù hợp với yêu cầu bố trí sử dụng trong tương lai, hướng đào tạo bồi dưỡng phải cân đối các nguồn cán bộ làm công tác Đảng, cán bộ quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ. Cơ cấu cán bộ nữ vào cấp ủy, HĐND, UBND, Ban lãnh đạo từng đơn vị từ 25 đến 30%. Công tác phát triển đảng viên mới phải bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và quy trình thủ tục, hồ sơ xét kết nạp Đảng. Thực hiện chỉ tiêu kết nạp nhiệm kỳ VIII là 500 đảng viên mới, chú ý bồi dưỡng các đối tượng là công nhân, giáo viên, lực lượng thanh niên trẻ.

4. Công tác kiểm tra Đảng :

Tăng cường công tác kiểm tra của các cấp ủy Đảng từ Quận đến cơ sở. Giáo dục ngăn ngừa đảng viên và tổ chức Đảng vi phạm Điều lệ Đảng. Kiểm tra việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ, giáo dục đảng viên thường xuyên rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, chống tiêu cực tham nhũng, làm trong sạch nội bộ Đảng. Phải xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước, bảo đảm tính chính xác, kịp thời, công minh. Thông qua công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra đảng viên, tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm và giải quyết đơn tố cáo góp phần xây dựng, củng cố nội bộ, không để xảy ra mất đoàn kết nội bộ, bảo đảm tính tổ chức, kỷ luật, kỷ cương thống nhất trong Đảng. Tiến hành kiểm tra thường xuyên công tác tài chính của cấp ủy cùng cấp và cơ sở nhằm giúp cho cấp ủy thực hiện đúng nguyên tắc quản lý tài chính của Đảng.

Củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra từ Quận đến cơ sở có đủ phẩm chất chính trị. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức, đạo đức và trình độ nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ :

Thực hiện chương trình công tác BVCTNB theo tinh thần Chỉ thị 39-CT/TW, Qui định 75-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác BVCTNB trong tình hình mới" và "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Giáo dục trong Đảng về âm mưu thủ đoạn của địch, nâng cao cảnh giác cách mạng, làm cho mỗi đảng viên và tổ chức Đảng thấy rõ công tác bảo vệ Đảng là nhiệm vụ của tất cả đảng viên và của cả hệ thống chính trị. Tôn trọng nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo của Đảng, đấu tranh kiên quyết với những tư tưởng lệch lạc, cơ hội chính trị, nói, viết, làm trái quan điểm của Đảng.

Tiếp tục rà soát chính trị nội bộ theo Kế hoạch 23-KH/QU của Quận ủy. Phòng ngừa phần tử xấu chui vào nội bộ Đảng, không kết nạp vào Đảng những người lịch sử chính trị chưa rõ ràng, không bố trí người có lịch sử chính trị phức tạp vào các khâu quan trọng của cơ quan Đảng và nhà nước.

V.- XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VỮNG MẠNH :

Chính quyền từ Quận đến phường cần nghiên cứu, nắm sát những chủ trương, chính sách của Đảng để hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước trên địa bàn. Sắp xếp lại bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn về tổ chức bộ máy và yêu cầu thực hiện giảm 15% biên chế trong các cơ quan hành chính, gián tiếp trong các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết TW7. Xây dựng trụ sở Uûy ban nhân dân Quận để tập trung các phòng ban tạo thuận lợi cho công tác chỉ đạo. Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ viên chức ở các phòng ban và các phường để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương. Tiếp tục cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống chính quyền. Tổ chức tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại-tố cáo của công dân cũng như thường xuyên kiểm tra để nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong việc giải quyết hồ sơ hành chính, không để tồn đọng, chậm giải quyết, gây phiền hà cho nhân dân.

Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất. Tiêu chuẩn hóa cán bộ công chức, có chính sách thích hợp trong việc tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ cán bộ công chức theo quy định. Kiểm tra, lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân, cán bộ viên chức để chỉ đạo kịp thời việc thực hiện quy chế dân chủ ở phường, cơ quan và doanh nghiệp thực sự đi vào chiều sâu. Củng cố tổ chức và hoạt động khu phố, tổ dân phố, phát huy tính tự quản của nhân dân và tạo điều kiện cho nhân dân tham gia vào công việc chung của xã hội, qua đó củng cố và tạo mối quan hệ mật thiết hơn nữa giữa chính quyền với nhân dân.

Thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân- Uûy ban nhân dân- Thường trực Uûy ban Mặt trận Tổ Quốc Quận. Phối hợp tuyên truyền và hướng dẫn pháp luật cho nhân dân, động viên nhân dân tham gia quản lý Nhà nước và tạo điều kiện cho đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động có hiệu quả. Nâng cao tính năng động và sự phối kết hợp giữa các phòng, ban, các đơn vị trong hoạt động, tôn trọng lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri.

VI.- CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG:

Mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hành động cách mạng của quần chúng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống chính trị.

Đối với các cấp ủy Đảng: Xác định công tác vận động quần chúng có vị trí quan trọng, là nội dung cơ bản trong chỉ đạo hoạt động. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận và các đoàn thể thông qua Nghị quyết, thực hiện chuyên đề, chế độ làm việc định kỳ. Lãnh đạo hệ thống chính trị thường xuyên quan tâm thực hiện công tác giáo dục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể để tạo sự nhịp nhàng và đồng bộ trong công tác vận động quần chúng. Thường xuyên sơ tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác vận động quần chúng nhằm rút ra bài học kinh nghiệm.

Đối với chính quyền: Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, xã hội của chính quyền các cấp để phục vụ nhân dân. Các chính sách, dự án, kế hoạch, chương trình của chính quyền phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân. Nâng cao năng lực trình độ chuyên môn và đạo đức của cán bộ công chức, chống tệ quan liêu, nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm với nhân dân. Thực hiện tốt chế độ tiếp dân để lắng nghe ý kiến nguyện vọng của dân. Mở rộng và phát huy chế độ dân chủ trực tiếp ở cơ sở, tổ chức để quần chúng góp ý về công tác quản lý Nhà nước và những việc có liên quan đến đời sống của dân cư trên địa bàn. Phân công đại diện lãnh đạo chính quyền quan tâm theo dõi, hỗ trợ, phối hợp hoạt động với Mặt trận và các đoàn thể; hỗ trợ ngân sách và đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động của Mặt trận, đoàn thể.

Đối với Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội : Thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên. Mở rộng việc tập hợp quần chúng, bảo vệ chăm lo quyền lợi hợp pháp của nhân dân, vận động đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào hành động cách mạng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Củng cố tổ chức Mặt trận, đoàn thể, phát huy vai trò giám sát xây dựng chính quyền vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng vững mạnh trong sạch, phát triển lực lượng chính trị.

Mặt trận Tổ Quốc: Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân gắn liền việc thực hiện tốt chính sách tôn giáo, chính sách dân tộc; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động hướng về cơ sở. Phát huy vị trí, vai trò, nhiệm vụ theo chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật. Chú trọng xây dựng phát triển lực lượng chính trị, lực lượng nòng cốt. Động viên các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng của nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Liên đoàn lao động: Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ chăm lo quyền lợi cho người lao động; phối hợp với các ngành xây dựng tổ chức công đoàn ở đơn vị ngoài quốc doanh; thực hiện Chương trình 17-CTr/TU của Thành ủy về xây dựng giai cấp công nhân; phối hợp với các ngành tổ chức kiểm tra các đơn vị, các doanh nghiệp thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp; củng cố tổ chức công đoàn, nghiệp đoàn cơ sở, phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn.

Hội liên hiệp phụ nữ : Triển khai thực hiện 5 chương trình công tác, 2 phong trào của Hội; phối hợp với các cấp các ngành thực hiện Nghị quyết 04-NQ/BCT về đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới và Chỉ thị 37-CT/BBT về công tác cán bộ nữ; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức năng lực công tác Hội cho chị em phụ nữ; củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội; phát triển hội viên, xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị trong các khu vực, nhất là khu vực tôn giáo, dân tộc.

Hội cựu chiến binh: Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia phong trào ở địa phương góp phần bảo vệ-giữ gìn an ninh trật tự-an toàn xã hội; tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; làm tốt công tác phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội cơ sở; tích cực xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, lý tưởng chủ nghĩa cộng sản cho thế hệ trẻ.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh : Các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, phát huy tính tiên phong và khẳng định lý tưởng cộng sản của Đoàn, chăm lo công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật trong đoàn viên; quan tâm công tác phát triển Đảng đối với đoàn viên ưu tú; tạo điều kiện để đoàn viên cống hiến trưởng thành là nguồn cán bộ cho Đảng, chính quyền.

Các cấp ủy xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác thanh niên định hướng nội dung, biện pháp xây dựng Đoàn vững mạnh. Tăng cường củng cố tổ chức Đoàn nhất là ở đơn vị cơ sở. Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong tổ chức Hội liên hiệp thanh niên, xây dựng Hội hoạt động vững mạnh. Làm tốt công tác phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Hội chữ thập đỏ: Tập trung củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở hội, tăng cường phát triển hội viên ở các Phường và trường học. Thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện xã hội; phối hợp với các ngành chức năng quan tâm chăm sóc các đối tượng chính sách, các gia đình nghèo neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật… Nâng cao chất lượng họat động của các phòng khám từ thiện, tham gia tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu. Thường xuyên thực hiện việc phổ biến kiến thức y học phổ thông cho nhân dân.

PHẦN THỨ BA

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ VIII, cần tập trung thực hiện 4 giải pháp chủ yếu sau đây:

I. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của hệ thống chính quyền Quận và Phường. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị-xã hội ; đoàn kết tập họp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, huy động mọi nguồn vốn, mọi tài năng, trí tuệ của cộng đồng, đóng góp vào việc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

II. Tiếp tục triển khai chương trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong toàn Quận. Nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý để tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Hoàn thành khu công nghiệp Tân Bình theo hướng tiên tiến, hiện đại. Khai thác các khả năng tiềm tàng về đất đai, lao động sẵn có. Tạo mọi điều kiện thông thoáng để phát triển các thành phần kinh tế, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.

III. Đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ để phục vụ cho yêu cầu phát triển mới. Thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ có thời hạn và luân chuyển ở Quận và cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả, phát huy phẩm chất, năng lực, hạn chế tiêu cực phát sinh để đảm bảo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của Quận.

IV. Kiến nghị với Thành phố và Trung ương nghiên cứu đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội, nhất là tình hình dân cư và địa lý, qui mô sản xuất kinh doanh, thu nộp ngân sách của Quận để quyết định các chế độ chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện cho Quận Tân Bình thực hiện tốt nhiệm vụ phù hợp với tính chất của một quận đô thị phát triển.

*****

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình xác định trách nhiệm phải tập trung lãnh đạo toàn Đảng bộ và nhân dân cùng với Thành phố và cả nước bước vào thời kỳ phát triển mới. Với truyền thống đoàn kết, đấu tranh, toàn Đảng bộ nhanh chóng khắc phục khó khăn yếu kém, động viên mọi năng lực vật chất và tinh thần sẵn có, gắn bó với nhân dân, phát huy sức mạnh của toàn Đảng bộ, vượt qua mọi thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

 1/- Tốc độ phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp: Từ 16-18%/năm.

2/- Kim ngạch xuất-nhập khẩu tăng: Từ 11-12%/năm.

3/ - Giải quyết việc làm : Từ 8000-10.000 người/năm.

4/- Giảm tỷ lệ hộ nghèo : Từ 3,5% xuống 2,5%.

5/- Hoàn thành phổ cập Trung học cơ sở: 20/20 phường.

6/- Phát triển bậc học: Mầm non 20% công lập, 80% dân lập.

THCS 60% công lập, 40% dân lập.

7/- Đảm bảo tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: dưới 1,30%.

8/- Số hộ đạt “Gia đình văn hóa”: 80%.

9/- Kết nạp Đảng viên mới : 450 người.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ Q.TB KHÓA VII

Thông báo