Thứ Bảy, ngày 28 tháng 1 năm 2023

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu toàn đảng bộ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân

(Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI)

Năm năm qua, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đã tác động đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; vừa tạo ra thời cơ, nhưng cũng không ít thách thức đối với đất nước và thành phố. Trong bối cảnh đó, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường và thành quả của công cuộc đổi mới; Đảng bộ quận Tân Bình đã đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tích cực, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, đề ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, lãnh đạo hệ thống chính trị và Nhân dân nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X đề ra, hướng tới mục tiêu xây dựng quận Tân Bình văn minh, từng bước hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2010 - 2015

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kinh tế tăng trưởng ổn định, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội cả nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, đã tác động đến sự phát triển của thành phố; song, kinh tế của quận vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định; việc triển khai và tổ chức thực hiện Chương trình 07-CTr/QU của Quận ủy về hỗ trợ thương mại - dịch vụ chất lượng cao đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế với nhiều loại hình đa dạng như: siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm tiệc cưới, tài chính - ngân hàng, cao ốc văn phòng, dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao… góp phần thúc đẩy doanh thu thương mại - dịch vụ phát triển nhanh, chiếm tỷ trọng cao (74,08%) trong cơ cấu kinh tế của quận với tốc độ tăng trưởng bình quân 31,31%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 6,14%/năm; thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 12,1%/năm.

Các thành phần kinh tế trên địa bàn quận tiếp tục phát triển, trong đó kinh tế tư nhân tăng nhanh, hàng năm tăng trên 2.000 doanh nghiệp, số hộ kinh doanh cá thể đăng ký mới tăng trên 1.500 hộ/năm, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách của quận; kinh tế tập thể luôn được quan tâm củng cố, từng bước ổn định hoạt động.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển thị trường, Quận tổ chức nhiều đợt kết nối giữa các ngân hàng thương mại với doanh nghiệp ký kết vay vốn với lãi suất phù hợp (từ năm 2012 đến nay các doanh nghiệp đã vay 3.418,38 tỷ đồng), triển khai gói vay 1.000 tỷ đồng cho tiểu thương các chợ; thực hiện miễn, giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp theo quy định; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại như: Phiên chợ khuyến mại, Con đường khuyến mại, Ngày vàng hàng Việt,... Công tác kiểm tra, kiểm soát về giá, quản lý thị trường, chống gian lận thương mại được duy trì thường xuyên.

Triển khai thực hiện các quy hoạch về phát triển kinh tế như: quy hoạch hệ thống Trung tâm thương mại, siêu thị và chợ truyền thống giai đoạn 2012-2020; quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu, nông sản thực phẩm; quy hoạch và từng bước hình thành các tuyến đường chuyên doanh các ngành hàng như: đồ gỗ mỹ nghệ và tài chính ngân hàng trên đường Cộng Hoà; nhà hàng, khách sạn trên đường Hoàng Việt; kim khí điện máy, điện tử và inox cao cấp trên đường Hoàng Văn Thụ; vật liệu xây dựng, trang trí nội thất trên đường Lý Thường Kiệt,…

2. Công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị đạt kết quả bước đầu

Quận đã lập và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2015, bước đầu hoàn chỉnh và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về quản lý đất đai; thường xuyên rà soát, đánh giá và đề xuất điều chỉnh các nội dung, khu vực thiếu khả thi trong quy hoạch chi tiết 1/2000. Hoàn thành cơ bản công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các cá nhân, hộ gia đình. Công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị được tăng cường, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về xây dựng, trật tự lòng lề đường.

Các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo với tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 12.444,82 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách nhà nước đạt 1.033,82 tỷ đồng; cơ bản đáp ứng một phần nhu cầu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, từng bước làm giảm các điểm ùn tắc giao thông và ngập nước ở một số khu vực trong quận.

Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường được tăng cường, từng bước nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt và xử lý chất thải độc hại đúng quy định; thường xuyên duy tu, chăm sóc hệ thống cây xanh, các hoa viên, tiểu đảo đảm bảo cảnh quan và môi trường sạch đẹp. Mạng lưới cấp nước sạch được tập trung đầu tư phát triển, đã có 99,71% hộ dân đăng ký được cung cấp nước sạch (riêng phường 15 đạt 98,15%), dự kiến đến cuối năm 2015 toàn quận sẽ đạt tỷ lệ 100% hộ dân có nhu cầu được cung cấp nước sạch.

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên

3.1. Tập trung triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã làm chuyển biến về nhận thức và hành động trong đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Chất lượng dạy và học, hiệu suất đào tạo từng bước nâng lên; giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh từng bước được chú trọng; việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên ở các ngành học, bậc học đạt kết quả tốt; công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và quản lý trường mầm non đem lại kết quả bước đầu.

Các chỉ tiêu về giáo dục - đào tạo đều đạt và vượt; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (đạt 98,58%); 100% trẻ 6 tuổi vào lớp một và 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; 99,17% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Tiếp tục duy trì và đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục ở 3 bậc học tại 15/15 phường. Hoàn thành quy hoạch chi tiết phát triển mạng lưới giáo dục của quận đến năm 2020. Tập trung vốn ngân sách đầu tư xây dựng, nâng cấp nhiều công trình trường học và mua sắm trang thiết bị dạy học, với tổng kinh phí 1.055,17 tỷ đồng.

Công tác giáo dục thường xuyên được quan tâm nâng cao chất lượng, vận động được nhiều thanh thiếu niên vì hoàn cảnh phải bỏ học quay trở lại học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, góp phần hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục trung học của quận. Trung tâm học tập cộng đồng của 15 phường duy trì hoạt động với nhiều hình thức phù hợp; công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, các trường tư thục và nhóm trẻ ngoài công lập ngày càng tăng với chất lượng giảng dạy ngày càng tốt hơn; việc xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh.

3.2. Mạng lưới y tế từ quận đến phường được củng cố, đầu tư xây dựng phát triển; quan tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ yêu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động y tế tư nhân và xã hội hóa trong lĩnh vực y tế được tăng cường, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Chú trọng kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, trên địa bàn quận không xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người; công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai tích cực, kịp thời dập tắt các ổ dịch không để lây lan, bùng phát thành dịch lớn trong cộng đồng.

Việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm Y tế Phường 10, 15 và phòng khám bác sĩ gia đình tại các Phường 1, 3, 7, 9, 10, 15 đạt kết quả bước đầu. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được thực hiện có hiệu quả; các hoạt động tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản trong cộng đồng được đẩy mạnh, góp phần giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,01% (vượt chỉ tiêu đề ra dưới 1,1%); đảm bảo cân bằng giới tính khi sinh (104 nam/100 nữ). Việc điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone đem lại hiệu quả tích cực.

3.3. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân từng bước nâng lên; các hoạt động văn hóa nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng; phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vùng miền trong cộng đồng dân cư tiếp tục gìn giữ và phát huy. Các di tích lịch sử, di tích văn hóa dân tộc được quan tâm bảo tồn, tôn tạo.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển rộng khắp, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của nhân dân, làm cho vǎn hóa thấm sâu vào đời sống, từng bước hình thành lối sống văn hóa và nếp sống văn minh đô thị trong cộng đồng dân cư. Toàn quận có 4 phường được công nhận Phường Văn minh đô thị, 104/117 khu phố đạt danh hiệu Khu phố Văn hóa, 92,30% hộ gia đình được bình chọn Gia đình Văn hóa, 232/238 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn cơ quan, đơn vị điểm sáng văn hóa.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội gắn với chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Xuất hiện nhiều mô hình sinh động, cách làm hay, hoạt động hiệu quả ở cơ sở trong thực hiện “Nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị” như: "Tuyến kênh, tuyến hẻm, tuyến đường vệ sinh - văn minh”, “Khu phố không rác”, đặc biệt mô hình Câu lạc bộ Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường được nhân rộng toàn thành phố.

Nhiều công trình văn hóa, thể dục thể thao như: Nhà Văn hóa Lao động, Thư viện quận, Câu lạc bộ Văn hóa - Thể thao Cách mạng Tháng Tám v.v… được đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, luyện tập thể dục thể thao của nhân dân; đến nay toàn quận có 7 câu lạc bộ thể dục thể thao, 9/15 phường và 72/117 khu phố có điểm sinh hoạt văn hóa, hình thành 77 câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động chuyên môn trên các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Phong trào thể dục thể thao quận nhiều năm liền là lá cờ đầu của Thành phố; một số môn thể thao tiếp tục khẳng định thế mạnh, nhất là các môn thể thao dành cho người khuyết tật đã cung cấp 95% vận động viên cho thành phố và hơn 40% vận động viên cho đội tuyển quốc gia, đạt nhiều thành tích cao trên đấu trường quốc tế. Phong trào tập luyện thể thao, rèn luyện thể chất của người dân được đẩy mạnh; quan tâm thực hiện xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao, huy động được nhiều nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng sân bãi luyện tập, thi đấu thể thao.

Công tác quản lý nhà nước về các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa được tăng cường, có chuyển biến tích cực; việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa được thực hiện thường xuyên và xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi vi phạm, nhất là những ngành nghề nhạy cảm, góp phần đấu tranh, phòng chống các tệ nạn xã hội, làm lành mạnh hóa môi trường văn hóa xã hội. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả đề án quy hoạch các ngành nghề kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận giai đoạn 2012-2020.

3.4. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, quận đã triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao cuộc sống Nhân dân, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như: hoàn thành chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá, giải quyết việc làm và ổn định đời sống cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện Chương trình số 06-CTr/QU của Quận ủy về giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 3 (2009-2015) đạt kết quả tốt, quận tập trung vận động các nguồn lực xã hội chăm lo cho hộ nghèo như xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ học bổng, hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm… đã giúp các hộ nâng cao mức thu nhập, vượt qua chuẩn nghèo, góp phần hoàn thành chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá trước 02 năm. Đồng thời, tiếp tục triển khai nhiều biện pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2014 - 2015 theo tiêu chí của thành phố (hộ nghèo có mức thu nhập từ 16 triệu đồng/người/năm trở xuống) đã hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 01 năm.

Phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách đối với người có công, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người già neo đơn, trẻ mồ côi, người cao tuổi, người khuyết tật được quan tâm; tích cực vận động tăng nguồn quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", "Xóa đói giảm nghèo", “Vì người nghèo”. Thực hiện tốt quyền trẻ em, quan tâm chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ không nơi nương tựa được trợ cấp bảo trợ xã hội. Thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, đã giải quyết 23.044 lao động có việc làm, đạt 115%, số lao động có việc làm ổn định đạt 80,3%.

4. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo; hoạt động tư pháp, thanh tra từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả

4.1. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. Công tác giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh được đẩy mạnh; hoàn thiện văn kiện tác chiến trong khu vực phòng thủ thông qua công tác diễn tập hàng năm; chỉ đạo phối hợp các lực lượng (quân sự, công an) thực hiện có hiệu quả công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn. Hàng năm đều hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo số lượng và chất lượng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vượt chỉ tiêu, việc gọi quân nhân dự bị tập trung huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu đạt kết quả cao. Xây dựng cơ quan quân sự 15 phường đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện. Quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và chăm lo các đối tượng chính sách.

4.2. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, quan tâm xây dựng lực lượng dân quân thường trực và cơ động, ban bảo vệ dân phố rộng khắp, vững mạnh, góp phần ngăn chặn có hiệu quả âm mưu kích động biểu tình, gây rối trật tự xã hội tại một số “điểm nóng” trên địa bàn; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, hoàn thành cơ bản chuyển hóa các địa bàn trọng điểm về trật tự xã hội, tệ nạn ma túy; qua đó, bình quân hàng năm tỷ lệ phạm pháp hình sự được kéo giảm 6,5%, khám phá án đạt 68,3%. Việc giải quyết ùn tắc giao thông được duy trì thường xuyên, đảm bảo giao thông thông suốt, hạn chế tình trạng kẹt xe kéo dài; kéo giảm 26% số vụ tai nạn giao thông.

4.3. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp từng bước nâng cao.

Công tác kiểm sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Hoạt động kiến nghị, kháng nghị được tăng cường nhằm đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm minh và thống nhất, bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước và công dân.

Công tác xét xử của tòa án đảm bảo công minh, bình đẳng, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm; quyền công dân của các chủ thể được tôn trọng, bảo vệ; chất lượng xét xử và giải quyết các loại án được cải thiện và nâng lên, đạt kết quả cao (90,12%),

Công tác thi hành án dân sự bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; kết quả thi hành các bản án, quyết định có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ cao; giảm đáng kể số lượng bản án và quyết định chuyển kỳ sau.

4.4. Công tác tư pháp góp phần đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước, chất lượng ngày càng nâng cao. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai sâu rộng trong nhân dân. Công tác hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân thực hiện có hiệu quả; tổ hòa giải ở cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 75%. Thực hiện tốt việc chứng thực và đăng ký hộ tịch đúng quy định.

4.5. Công tác thanh tra được tiến hành sâu rộng trên nhiều lĩnh vực như: về quản lý sử dụng đất, quản lý tài chính, phòng, chống tham nhũng, thực hiện chức trách công vụ… qua đó, kịp thời phát hiện vi phạm, kiến nghị khắc phục những sai sót và yêu cầu xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm giải quyết, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người.

5. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên không ngừng nâng cao

5.1. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI nghiêm túc, đạt được kết quả bước đầu

Xác định công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ đặc biệt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ; toàn Đảng bộ đã thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng một cách nghiêm túc, đồng bộ từ quận đến cơ sở, nội dung luôn bám sát tình hình thực tiễn của quận; đội ngũ cán bộ chủ chốt đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn tự phê bình và phê bình, đấu tranh đối với những yếu kém, khuyết điểm của cá nhân và tập thể, thực hiện nêu gương cho cơ sở.

Sau kiểm điểm, đã thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, như: tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; khắc phục hạn chế, yếu kém trong đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sắp xếp, bố trí cán bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường quản lý đảng viên. Nhất là tập trung giải quyết những bức xúc, nổi cộm trong dân như rà soát, kiến nghị loại bỏ 21 khu quy hoạch đô thị không khả thi; nâng cấp hệ thống cống thoát nước, làm mới các tuyến đường, giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước trong mùa mưa ở khu Bàu Cát; xây dựng nhiều trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, câu lạc bộ thể thao; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm cải thiện đời sống của nhân dân.

Qua gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Đảng bộ quận đã đạt được những kết quả bước đầu, nhận thức của cán bộ, đảng viên từng bước nâng lên, lập trường tư tưởng được củng cố, tăng sức đề kháng nhằm ngăn chặn một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng và tạo sự đồng thuận xã hội.

5.2. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến

a) Công tác giáo dục lý luận chính trị được chú trọng, từng bước đổi mới phương thức giảng dạy và nâng cao chất lượng học tập; tăng cường mở nhiều lớp lý luận chính trị sơ cấp, trung cấp và bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, góp phần đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử dân tộc, truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Việc nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng không ngừng được cải tiến, phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu nghị quyết của đảng viên gắn với thảo luận tại chi bộ, qua đó đề xuất các biện pháp thực hiện nghị quyết và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tại cơ sở, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thực hiện Đề án 02 của Thành ủy, quận đã xây dựng các kế hoạch đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phản bác các quan điểm sai trái; chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, kết hợp nắm tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Tổ chức triển khai quán triệt sâu rộng về các nội dung của Đề án, trong đó làm rõ những biểu hiện về suy thoái tư tưởng, chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Xây dựng chuyên mục “Định hướng nhận thức tư tưởng chính trị” trên các website của Ủy ban nhân dân quận, Hội Liên hiệp phụ nữ, Quận Đoàn và Liên đoàn lao động quận, đăng tải các bài viết của các chuyên gia, các nhà lý luận để phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; cung cấp đầy đủ tài liệu tham khảo cho cấp ủy cơ sở, báo cáo viên quận để nghiên cứu, làm cơ sở đấu tranh, bác bỏ những luận điệu thù địch, sai trái với quan điểm, đường lối của Đảng, góp phần làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch (1).

Công tác thông tin thời sự, báo cáo chuyên đề được quận và cơ sở thực hiện tốt (2), đã kịp thời định hướng dư luận trước những diễn biến phức tạp về tình hình chính trị của đất nước và thế giới, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, ổn định tư tưởng, kiên định lập trường, nâng cao tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đều có sinh hoạt tư tưởng, thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế.

Nhằm tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, Quận đã thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền về nội dung các chuyên đề hàng năm và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Sau học tập, cán bộ, đảng viên, công chức đã thảo luận, liên hệ với chức trách, nhiệm vụ được giao, tự giác viết bản đăng ký rèn luyện đạo đức, lối sống một cách cụ thể, thiết thực. Đồng thời, các cấp ủy cơ sở tiến hành xây dựng các chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, từng đối tượng, cán bộ, đảng viên, công chức. Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, việc đưa nội dung “học tập và làm theo” đã trở thành nề nếp; hàng tháng, quý, cấp ủy chi bộ đánh giá kết quả thực hiện của cán bộ, đảng viên và đơn vị mình.

Nhiều hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan được đẩy mạnh, các Trang tin điện tử của các cơ quan, ban, ngành quận và bản tin nội bộ 15 phường đã đăng tải nhiều bài viết giới thiệu về các mô hình mới, cách làm hay, những công việc cụ thể của các tập thể, cá nhân thực hiện tốt “học tập và làm theo”. Tổ chức nhiều đợt hội thi, hội diễn, biểu diễn văn nghệ; các cuộc thi sáng tác nhạc, tiểu phẩm, thi viết, thuyết trình, tọa đàm, triển lãm; phát hành các tác phẩm văn học, nghệ thuật, sách, đĩa phim, kỷ yếu, tài liệu học tập về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến cơ sở.

Những hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực trên các lĩnh vực, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng của quần chúng ở cơ sở. Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo được thể hiện qua hành động cụ thể, các vụ việc bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị được tập trung giải quyết dứt điểm, góp phần ngăn chặn hiệu quả suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

b) Nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đối với hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa đảm bảo sự lãnh đạo của tập thể Ban chấp hành, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo và vai trò trách nhiệm cá nhân của từng ủy viên trong giải quyết công việc, trên tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tiến hành rà soát, bổ sung hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Quận ủy, Ban thường vụ và Thường trực quận ủy; thường xuyên đi cơ sở để kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp xúc, lắng nghe, trao đổi với cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời giải quyết những vướng mắc, bức xúc trong dân.

Công tác tổ chức, cán bộ được tập trung đổi mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở. Các cấp ủy đảng chú trọng phát huy dân chủ, đẩy mạnh chế độ tự phê bình và phê bình, cải tiến nội dung và hình thức, tăng cường sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng đi vào thực chất, khắc phục tình trạng nể nang và bệnh thành tích.(3)

Công tác quản lý đảng viên được tăng cường trên cả 03 mặt: tư tưởng chính trị, trình độ năng lực công tác và mối quan hệ xã hội. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xét cho đảng viên giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng, thực hiện chuyển sinh hoạt đảng đảm bảo đúng quy định. Công tác kết nạp đảng viên được chú trọng, đã kết nạp 1.084 đảng viên, vượt 35,5% chỉ tiêu; tỷ lệ đảng viên được kết nạp có trình độ học vấn, trẻ, nữ, giáo viên, người lao động trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đều tăng hơn nhiệm kỳ trước, đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn.

Chương trình 08-CTr/QU của Quận ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước được thực hiện tốt, thành lập mới 21 chi bộ, nâng số chi bộ trực thuộc đảng bộ phường và Đảng bộ Doanh nghiệp quận lên 65 chi bộ. Đến nay, có 7/8 doanh nghiệp từ 500 lao động trở lên thành lập chi bộ, đạt 87,5%. Công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong trường học đạt kết quả tích cực (4).

Công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, cùng với việc từng bước đổi mới công tác nhận xét đánh giá cán bộ. Công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo dân chủ, công khai, tạo được sự đồng thuận, nhất trí trong cán bộ, đảng viên. Công tác luân chuyển cán bộ trẻ về cơ sở được chú trọng, đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ quy hoạch được đẩy mạnh (5). Công tác quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 theo Chỉ thị 14-CT/TU, Kế hoạch 53-KH/TU của Thành ủy được thực hiện tốt. Việc thực hiện thí điểm mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường gắn với thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy phường, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, hiệu quả hoạt động của bộ máy được nâng lên; các nghị quyết, chương trình công tác của cấp ủy được triển khai thực hiện nhanh và đồng bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị được chỉ đạo chặt chẽ, nền nếp; việc thẩm tra, xác minh, kết luận các vấn đề chính trị hiện nay đảm bảo đúng quy trình, quy định của Đảng.

c) Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Với phương châm “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; giám sát phải mở rộng”, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và thực hiện tốt; đa dạng các hình thức kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất, chuyên đề đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện với nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả; chú trọng kiểm tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như quản lý nhà đất, trật tự đô thị, đầu tư xây dựng công trình, quản lý tài chính, tài sản công, quản lý kinh doanh trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa,… Đồng thời, tập trung giám sát việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của tổ chức đảng, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, khuyết điểm, đã góp phần ngăn chặn, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong hệ thống chính trị quận.

6. Hiệu lực, hiệu quả và năng lực quản lý nhà nước không ngừng được nâng cao, bộ máy chính quyền từng bước được củng cố, kiện toàn

Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền từ quận đến phường, theo hướng sát dân, gần dân, phù hợp với chức năng quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn dân cư. Giáo dục cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, giảm phiền hà cho Nhân dân. Tăng cường phân cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng quy chế làm việc tạo cho cơ sở chủ động, sáng tạo trong công tác, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường thanh tra công vụ, góp phần hạn chế tình trạng nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác cải cách hành chính đạt kết quả bước đầu; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, niêm yết công khai thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng hẹn đạt trên 98%; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong giải quyết hồ sơ hành chính được thuận tiện, tiết kiệm chi phí và thời gian, hạn chế tiêu cực, phiền hà cho Nhân dân. Mức độ hài lòng của người dân khi đến giao dịch thủ tục hành chính tại quận và phường ngày càng tăng.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được đẩy mạnh, Nhân dân tích cực tham gia góp ý cho địa phương những vấn đề về phát triển kinh tế, văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội; mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân ngày càng gắn bó. Cán bộ, công chức, viên chức đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc phục vụ Nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

7. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó, mật thiết với Nhân dân

Thực hiện Chương trình 09-CTr/QU của Quận ủy về nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên của các đoàn thể, Chương trình 14-CTr/QU của Quận ủy về công tác vận động nhân dân, Kế hoạch số 112-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình hành động số 35-CTrHĐ/TU của Thành ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Quận thường xuyên quan tâm giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân cho cán bộ, đảng viên, công chức với phương châm “lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo trong việc đánh giá cán bộ, công chức”; tăng cường các hoạt động tiếp xúc, đối thoại nhằm tạo sự đồng cảm, hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo quận với các tầng lớp nhân dân; kịp thời giải quyết các kiến nghị của dân, góp phần củng cố lòng tin đối với Đảng bộ và chính quyền quận, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng được quan tâm đẩy mạnh; các tổ chức hội, đoàn chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hình thành các câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích, nhu cầu, lứa tuổi, giới tính để tập hợp lực lượng, thu hút đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia; qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Mặt trận Tổ quốc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình tập hợp các tầng lớp nhân dân thông qua hoạt động của các tổ chức thành viên, ban công tác mặt trận khu phố. Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội và góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt các cuộc vận động lớn “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Vì người nghèo”, “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc” (6), “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quận.

Liên đoàn Lao động tăng cường phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu trong sản xuất. Thông qua các mô hình, sân chơi “Giờ thứ 9”, “Tháng công nhân”; các chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, “Đồng hành cùng doanh nghiệp”; trao tặng mái ấm công đoàn, giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn,… góp phần chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động. Vận động các chủ doanh nghiệp tổ chức các buổi đối thoại với công nhân, xây dựng thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi cho người lao động, góp phần giảm đáng kể tình trạng ngừng việc tập thể trong các doanh nghiệp.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận đã tăng cường giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng thông qua các cuộc vận động “4 xây, 3 chống”, “Xây dựng hình mẫu thanh niên Tân Bình trong giai đoạn hiện nay” và các phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Bốn đồng hành cùng với thanh niên mưu sinh lập nghiệp” từng bước hình thành nhân cách, lối sống có lý tưởng, lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước trong thanh niên. Công tác tập hợp thanh niên và xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đoàn, hội ở cơ sở được đẩy mạnh; chất lượng đoàn viên, hội viên, cán bộ đoàn - hội từng bước được nâng lên. Công tác Đội và phong trào thiếu nhi được quan tâm đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi từng bước phát triển.

Hội Liên hiệp Phụ nữ đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, quan tâm nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hội đã tập trung triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” đã tác động đến các gia đình, được hội viên phụ nữ hưởng ứng, từng bước đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực. Vận động xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập, giảm nghèo bền vững, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ. Tăng cường phát triển hội viên, thực hiện tốt mô hình “Xóa hộ trắng hội viên” với 95% hộ gia đình có ít nhất 01 hội viên. Các tổ chức hội được xây dựng, củng cố, kiện toàn đi vào hoạt động nền nếp với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, tạo động lực cho phong trào phụ nữ quận ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Hội Cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho hội viên; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền. Quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng, lý tưởng cộng sản cho thanh niên; chăm lo cải thiện đời sống cho hội viên; thường xuyên củng cố, kiện toàn về tổ chức, đội ngũ cán bộ các chi hội, đổi mới công tác quản lý hội viên, chế độ sinh hoạt, hội họp, chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng hội viên; thực hiện tốt các chương trình, mô hình và phong trào mới, góp phần đưa Hội Cựu chiến binh quận trở thành lá cờ đầu của Hội Cựu chiến binh Thành phố.

Hội Chữ thập đỏ chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng đa dạng, tích cực, linh hoạt; thu hút nhiều hội viên, tình nguyện viên, thanh niên xung kích Chữ thập đỏ tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, giúp cho Hội phát triển rộng khắp (từ 84 tổ chức hội cơ sở đầu nhiệm kỳ, nay tăng lên 103 hội cơ sở). Hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức như: xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, cầu nông thôn, giếng nước sạch cho dân nghèo; hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; chăm lo trẻ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn; tổ chức các bữa ăn dinh dưỡng cho người cao tuổi khó khăn; tặng quà đồng bào dân tộc Hoa, Khơmer; cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt.

Các Hội quần chúng như Hội Khuyến học, Hội Luật gia, Hội Doanh nghiệp, Hội cựu Thanh niên xung phong, Ban Đại diện Người cao tuổi, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến, Ban liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh, các tổ chức xã hội nghề nghiệp khác đã xây dựng, kiện toàn tổ chức, tăng cường phát triển hội viên, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phong trào hành động cách mạng của quận ngày càng phát triển.

II. HẠN CHẾ, YẾU KÉM

1. Kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng của quận. Số doanh nghiệp giải thể, ngưng, nghỉ sản xuất kinh doanh còn nhiều; quy mô, tỉ trọng của kinh tế tập thể quá nhỏ, hiệu quả hoạt động thấp. Một số ngành dịch vụ chất lượng cao phát triển chậm; việc ứng dụng khoa học, đổi mới thiết bị, công nghệ, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp còn hạn chế; việc thực hiện quy hoạch các ngành chuyên doanh trên một số tuyến đường chưa định hình rõ nét; tiến độ thực hiện các dự án kinh doanh thương mại, dịch vụ còn chậm.

2. Công tác quản lý nhà nước về đô thị còn bất cập. Việc điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết quận còn chậm. Triển khai thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm chậm tiến độ; việc giải quyết thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng cơ bản kéo dài. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án chưa hoàn thành đúng tiến độ. Tình trạng xây dựng nhà sai phép, không phép vẫn còn diễn ra; việc giải quyết các điểm kinh doanh tự phát, lấn chiếm lòng lề đường chưa đạt hiệu quả.

3. Văn hóa - xã hội phát triển chưa đáp ứng nhu cầu của Nhân dân trong quận. Chất lượng giáo dục - đào tạo quận có chiều hướng giảm sút, các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục thiếu tính đột phá, hiệu quả chưa cao. Nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của quận. Công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục tư thục, dân lập chưa được quan tâm đúng mức. Bệnh viện quận đang trong tình trạng quá tải, trạm y tế các phường chưa có đủ bác sĩ (7).

Thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong nhân dân chuyển biến chưa mạnh mẽ, ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng, bảo vệ môi trường còn hạn chế. Hiệu quả giảm nghèo chưa thật bền vững, nguy cơ tái nghèo cao; đời sống của công nhân, người lao động còn khó khăn. Phong trào rèn luyện thân thể, luyện tập thể thao của người dân chưa sâu rộng.

4. Tình hình an ninh chính trị còn yếu tố gây mất ổn định, còn khiếu kiện đông người. Trật tự an toàn xã hội, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, một số vụ trọng án, các loại tội phạm: cướp giật, ma túy, trộm cắp,… giải quyết chưa căn bản. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hiệu quả chưa cao. Thực hiện cải cách tư pháp chưa đồng bộ ở một số mặt; trình độ chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của một số cán bộ tư pháp còn có mặt hạn chế.

5. Công tác xây dựng Đảng còn hạn chế trên một số mặt

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” và phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch tính thuyết phục chưa cao. Việc nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội chưa chắc, chưa kịp thời; xử lý các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong dân còn hạn chế trên một số mặt. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thật rộng khắp trong Nhân dân; những cách làm hay, mô hình mới còn ít.

Công tác quy hoạch cán bộ trẻ chưa đạt yêu cầu; còn trên 20% cán bộ chủ chốt (diện Quận ủy quản lý) chưa được đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Việc luân chuyển cán bộ từ cơ quan mặt trận, đoàn thể sang cơ quan Đảng, cơ quan chính quyền và ngược lại còn ít. Công tác đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đánh giá cán bộ hàng năm ở một số đơn vị chưa đúng thực chất. Số lượng công nhân trực tiếp sản xuất được kết nạp đảng chưa nhiều. Công tác quản lý đảng viên có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ, nhất là đảng viên có yếu tố nước ngoài.

Hiệu quả kiểm tra, giám sát của một số tổ chức đảng chưa cao, chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thiếu rèn luyện đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí ở một số nơi chậm được phát hiện.

6. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức không đồng đều, chưa đáp ứng về tiêu chuẩn chức danh theo quy định, vẫn còn trường hợp bố trí trái ngành, nghề đào tạo, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân chưa cao. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở một số nơi còn hình thức; những ý kiến góp ý xác đáng của Nhân dân và các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân chậm được giải quyết.

7. Công tác vận động Nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng chưa thật sâu rộng và hiệu quả. Vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội còn lúng túng; nội dung hoạt động và phương thức tập hợp Nhân dân còn mang tính hình thức, phong trào, chưa gắn kết giữa tổ chức với đoàn viên, hội viên, chưa đi vào thực chất, hiệu quả. Số lượng đoàn viên, hội viên đông nhưng chất lượng chưa cao, số đoàn viên, hội viên tích cực còn ít.

* Đánh giá khái quát kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X

Năm năm qua, trong bối cảnh tình hình của đất nước và thành phố có nhiều khó khăn, phức tạp đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận; song với ý chí cách mạng kiên cường, bản lĩnh chính trị vững vàng, Đảng bộ và Nhân dân Tân Bình đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt 12 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, đạt được kết quả quan trọng và khá toàn diện, góp phần xây dựng quận hướng tới mục tiêu văn minh, từng bước hiện đại.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng phát triển thương mại - dịch vụ chất lượng cao; số doanh nghiệp đăng ký mới hàng năm ngày càng nhiều; thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực để phát triển sản xuất. Công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị được tăng cường thường xuyên; huy động nhiều nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị phục vụ dân sinh, mang lại hiệu quả thiết thực. Chất lượng dạy và học, hiệu suất đào tạo từng bước được nâng lên; các chỉ tiêu về giáo dục - đào tạo đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được đẩy mạnh; việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh tích cực triển khai, góp phần ngăn chặn và dập tắt kịp thời dịch bệnh xảy ra trong quận. Đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân từng bước nâng cao, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa rộng khắp, từng bước hình thành nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư. Nhiều công trình văn hóa, thể dục thể thao được đầu tư xây dựng mới, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí và rèn luyện thân thể của người dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chính sách đối với người có công và hậu phương quân đội, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Công tác quốc phòng – an ninh và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ quận; vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, tác phong gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt được phát huy, hạn chế tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; củng cố được niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền quận. Bộ máy hành chính Nhà nước từ quận đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn; công tác cải cách hành chính từng bước được cải tiến, đem lại sự hài lòng cho nhân dân. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm khuyết điểm nhằm ngăn chặn, hạn chế tình trạng sai phạm, tiêu cực trong hệ thống chính trị quận. Vai trò của mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng phát huy, tích cực tham gia bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó, mật thiết với Nhân dân.

Tuy nhiên, trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X còn có những hạn chế, yếu kém như: chất lượng tăng trưởng kinh tế thiếu vững chắc, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, các doanh nghiệp đa số có quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật còn hạn chế. Công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều dự án trọng điểm thực hiện chậm tiến độ do vướng việc bồi thường giải phóng mặt bằng; chất lượng giáo dục - đào tạo, nguồn nhân lực phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của quận. Một số vấn đề nổi cộm, bức xúc về văn hóa, xã hội chậm được khắc phục; đời sống của một bộ phận dân cư còn khó khăn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền còn hạn chế một số mặt; công tác vận động Nhân dân của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

III. NGUYÊN NHÂN, MỘT SỐ KINH NGHIỆM

1. Nguyên nhân đạt được

- Được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, có hiệu quả của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và sự hỗ trợ tích cực của các sở, ngành thành phố, đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho quận thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

- Đảng bộ và nhân dân Tân Bình có truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, tính năng động, sáng tạo, kiên trì, bền bỉ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng quận văn minh, nghĩa tình.

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành kiên quyết của Đảng bộ, chính quyền quận; sự nỗ lực, phấn đấu của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy trong việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sự gương mẫu, tận tụy của cán bộ, đảng viên; sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận.

2. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém

Nguyên nhân khách quan: Những diễn biến phức tạp trên thế giới; tình hình an ninh, chính trị, chủ quyền lãnh thổ của quốc gia, cùng với những vấn đề khó khăn, yếu kém về kinh tế của đất nước và thành phố đã ảnh hưởng lớn, tác động trực tiếp, gây nhiều khó khăn, cản trở sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của quận.

Trong quá trình thực hiện, có 4 chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch; cụ thể: chỉ tiêu (3) về tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và chỉ tiêu (4) về thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân hàng năm đạt thấp, nguyên nhân do tác động bởi sự suy thoái kinh tế của cả nước và thành phố, nhiều doanh nghiệp phải ngừng, nghỉ sản xuất kinh doanh và chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận theo hướng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giảm dần. Chỉ tiêu (11) về cán bộ chủ chốt đạt chuẩn đại học và cao cấp chính trị không đạt do thành phố phân bổ chỉ tiêu đào tạo cao cấp lý luận chính trị hàng năm cho quận quá ít. Chỉ tiêu (13) về cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh không đạt do từ năm 2013 công tác đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được Trung ương, Thành ủy chỉ đạo phải thực hiện nghiêm túc, đúng thực chất, khắc phục bệnh thành tích.

Nguyên nhân chủ quan: Sự lãnh đạo của Đảng bộ quận và cấp ủy cơ sở chậm đổi mới, chưa theo kịp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; công tác quản lý, điều hành của chính quyền quận và phường còn một số mặt bất cập; trong quá trình tổ chức thực hiện chưa kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; việc chỉ đạo thực hiện một số dự án, công trình trọng điểm, có lúc còn nóng vội, chủ quan, thiếu chặt chẽ.

Các phong trào vận động nhân dân thiếu tính chủ động, nhạy bén, sáng tạo; chưa sát với thực tiễn của địa phương, đơn vị, chưa gắn với quyền và lợi ích chính đáng của các giới nhân dân; Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và đoàn thể thiếu đồng bộ.

Một số cấp ủy chưa kịp thời dự báo, phân tích, nắm chắc tình hình dư luận xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm chưa cao; năng lực và trình độ chuyên môn còn nhiều hạn chế; còn vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

3. Một số kinh nghiệm: Từ thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 5 năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ quận rút ra một số kinh nghiệm sau đây.

Một: Phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần yêu nước, sự năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo được sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hai: Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung 4 khóa XI về xây dựng Đảng, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên cải tiến, đổi mới phương thức lãnh đạo của Quận ủy đối với hệ thống chính trị của quận cho phù hợp với tình hình, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát thực tiễn và cơ sở, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ.

Ba: Đẩy mạnh công tác vận động Nhân dân; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; cán bộ, đảng viên phải thể hiện tinh thần trách nhiệm và vai trò tiên phong gương mẫu, gắn bó mật thiết với Nhân dân, lắng nghe Nhân dân và kịp thời giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Bốn: Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải kịp thời sơ kết, tổng kết thực tiễn, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hiệu quả; phát hiện được những vấn đề mới, đề ra những giải pháp đột phá và kiên trì thực hiện; kịp thời kiến nghị cấp trên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc bổ sung, sửa đổi các chính sách, cơ chế, quy định không còn phù hợp với thực tế.

Năm: Nắm vững quan điểm phát triển kinh tế phải gắn với quốc phòng, an ninh, gắn với phát triển văn hóa, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Tập trung phát triển kinh tế, đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUẬN TÂN BÌNH TRONG 05 NĂM TỚI (2015 – 2020)

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

1. Mục tiêu tổng quát

Trong những năm tới, kinh tế của cả nước và thành phố sẽ phục hồi, hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, sẽ là động lực thúc đẩy kinh tế quận tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ chất lượng cao chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, trong khi tỷ trọng ngành sản xuất công nghiệp có xu hướng giảm dần, nhưng sẽ hướng vào phát triển theo chiều sâu với những ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, sản xuất xanh, sạch, gắn với chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố; các dự án trọng điểm về kết cấu hạ tầng, kỹ thuật đô thị, các khu chung cư cao tầng, nhà ở xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và nếp sống văn minh đô thị đang từng bước hình thành. Tuy nhiên, quận cũng đang đối mặt với những khó khăn, thách thức như quy mô sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn nhỏ bé, nguồn vốn ít, sức cạnh tranh thấp, việc ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến còn thấp, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, kết cấu hạ tầng đô thị còn quá tải; trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và văn minh, mỹ quan đô thị còn nhiều yếu kém.

Trước tình hình đó, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực xã hội, tăng cường phát triển kinh tế; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng quận Tân Bình văn minh, hiện đại, thân thiện, nghĩa tình.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

(1) Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ tăng bình quân hàng năm từ 13% trở lên (theo giá so sánh 2010).

(2) Thu ngân sách Nhà nước hàng năm đạt và vượt dự toán thành phố giao.

(3) Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội trên địa bàn quận, bình quân trên 1.000 tỷ đồng/năm.

(4) Phấn đấu đến năm 2020:

- Có 40% phường trở lên được công nhận Phường Văn minh đô thị.

- 80% khu phố trở lên được công nhận Khu phố Văn hóa, 90% hộ trở lên đạt “Gia đình Văn hóa” đúng thực chất.

(5) Hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo tiêu chí của Thành phố.

(6) Hàng năm tạo việc làm tăng thêm từ 5.500 lao động trở lên.

(7) Duy trì việc hoàn thành công tác phổ cập giáo dục 3 bậc học và phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi.

(8) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm dưới 1,1%.

(9) 100% phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% Trạm y tế phường có bác sĩ.

(10) Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 800 đảng viên trở lên.

(11) 100% cán bộ chủ chốt đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh quy định.

(12) Xây dựng 85% tổ chức cơ sở đảng trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 40% cơ sở đảng trở lên đạt trong sạch, vững mạnh, không còn cơ sở đảng yếu kém.

(13) Hoàn thành chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự hàng năm, trong đó đảng viên nhập ngũ trên 2%, 100% thanh niên nhập ngũ là đoàn viên.

(14) Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ chiếm tỷ lệ từ 1% - 1,1% so với dân số, trong đó có từ 25% trở lên là đảng viên và trên 75% là đoàn viên.

(15) Hàng năm kéo giảm tội phạm theo tỷ lệ dân số cư trú thực tế. Tỷ lệ phá án đạt từ 70% trở lên.

3. Các chương trình, công trình trọng điểm thực hiện trong nhiệm kỳ

3.1. Các chương trình trọng điểm

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, cần tập trung lãnh đạo thực hiện 5 chương trình trọng điểm sau:

(1) Chương trình tăng cường công tác quản lý đảng viên, góp phần phòng, chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ quận. Nhằm quản lý đảng viên trên cả 3 mặt: về tư tưởng chính trị, về trình độ và năng lực công tác, về sinh hoạt và quan hệ xã hội, trong đó chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên, quản lý các quan hệ xã hội, nhất là các quan hệ có yếu tố nước ngoài của đảng viên; kịp thời ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhằm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

(2) Chương trình đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức trên địa bàn quận. Nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung đấu tranh, triệt phá đối với các loại tội phạm có tổ chức, băng, nhóm như bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, tín dụng đen.v.v…; kiên quyết không để tội phạm lộng hành, góp phần làm trong sạch địa bàn, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

(3) Chương trình nâng cao chất lượng dạy và học bậc tiểu học và trung học cơ sở trong hệ thống trường công lập trên địa bàn quận Tân Bình. Nhằm tạo chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả dạy và học. Giáo dục học sinh phát triển toàn diện, phát huy tiềm năng, khả năng tư duy sáng tạo; tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

(4) Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững. Nhằm tạo điều kiện pháp lý, giúp các doanh nghiệp tiếp cận với thị trường, vốn vay ngân hàng, khoa học công nghệ tiên tiến và gắn kết với chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố để giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng phát triển, góp phần xây dựng kinh tế quận phát triển bền vững.

(5) Chương trình tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn quận. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; chủ động công tác, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể từ quận đến cơ sở; đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng và phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong nhân dân nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quận, qua đó tập hợp, xây dựng, phát triển lực lượng, xây dựng nòng cốt, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

3.2. Các công trình trọng điểm

(1) Hoàn thành và đưa vào sử dụng Bệnh viện Tân Bình.

(2) Khởi công xây dựng cụm trường học theo tiêu chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng phường 6.

(3) Khởi công xây dựng các công trình gồm: hạ tầng kỹ thuật - xã hội và cụm trường mầm non, tiểu học và trung học phổ thông, chung cư tái định cư, nhà ở xã hội tại khu C30, Phường 6.

(4) Khởi công xây dựng cụm trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tại phường 15.

(5) Hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp chợ truyền thống Tân Bình.

(6) Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm Metro số 2 (đoạn qua quận Tân Bình).

(7) Một số dự án đầu tư theo định hướng quy hoạch của quận.

- Chung cư cao tầng Saigon Dragon Residences, tại Phường 11.

- Chung cư cao tầng kết hợp Trung tâm thương mại của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn, số 678 âu Cơ, Phường 14.

- Chung cư nhà ở xã hội Hòa Nguyễn, đường Hoàng Bật Đạt, Phường 15.

- Khu phức hợp Thái Sơn - Bộ Quốc phòng, số 20 Cộng Hòa, Phường 12.

- Chung cư gia đình quân nhân Sư đoàn 370, đường Tân Sơn, Phường 15.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Phát huy nguồn lực xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế

Xác định cơ cấu kinh tế quận trong 5 năm tới là Thương mại - dịch vụ. Phát huy và khai thác tiềm năng, thế mạnh của quận, gắn với việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều sâu; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Huy động và khai thác có hiệu quả các nguồn lực xã hội; tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các dự án kinh doanh thương mại, dịch vụ; nhất là các lĩnh vực ưu tiên như các cơ sở kinh doanh thương mại theo phương thức nhượng quyền thương mại, trung tâm thương mại, trung tâm tiệc cưới, tài chính - ngân hàng, cao ốc, văn phòng, dịch vụ y tế chất lượng cao.

Nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã; tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh cá thể phát triển, tạo việc làm, cải thiện đời sống người lao động. Quan tâm phát triển doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ gắn với chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn cho các doanh nghiệp tiếp cận với cơ chế chính sách của thành phố thông qua các chương trình kết nối cung - cầu, kết nối doanh nghiệp - ngân hàng, chương trình kích cầu thông qua đầu tư, chương trình bình ổn thị trường, thúc đẩy và ứng dụng đổi mới khoa học - công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh phát triển. Đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Tiếp tục sắp xếp các mặt bằng, nhà xưởng; trình phương án xử lý, bán, thanh lý tạo nguồn vốn đầu tư để nâng cấp một số trung tâm thương mại và chợ truyền thống hiện hữu. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về giá, quản lý thị trường, chống gian lận thương mại. Giải quyết cơ bản tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn quận.

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt dự toán thành phố giao, thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; tăng cường thu thuế công thương nghiệp, tích cực xử lý thuế nợ đọng, thực hiện miễn, giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp đúng quy định. Tập trung công tác điều hành ngân sách, trên cơ sở các chính sách, chế độ, định mức chi theo quy định của Nhà nước; thực hiện quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

2. Phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, sử dụng đất của tổ chức, cá nhân được giao đất trên địa bàn; tiến hành kê khai, quản lý đất đai và rà soát bổ sung bảng giá các loại đất. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn quận đã được phê duyệt. Rà soát các đồ án quy hoạch, kiến nghị xoá bỏ các khu quy hoạch thiếu khả thi; tiến đến lập đồ án điều chỉnh cục bộ hoặc tổng thể quy hoạch phân khu 1/2000 của quận; tăng cường quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị. Hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

Mở rộng khai thác các nguồn lực xã hội cho đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là hệ thống thoát nước, chống ngập một cách đồng bộ và các công trình phục vụ dân sinh trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thành các dự án trọng điểm trên địa bàn quận. Phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng vi phạm trật tự xây dựng; tăng cường quản lý trật tự đô thị, đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường. Thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị, trong đó tập trung vào các tuyến đường trọng điểm; sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường, hẻm thuộc quận và phường quản lý theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cải thiện chất lượng môi trường sống, cung cấp nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường cho Nhân dân; tăng tỷ lệ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn y tế, chất thải nguy hại đạt mức 100%; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng, chú trọng đến các hoạt động bảo vệ nguồn nước kênh rạch trên địa bàn quận.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo

Đổi mới giáo dục và đào tạo trên cơ sở chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệm, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời.

Tiếp tục phát triển mạng lưới giáo dục theo quy hoạch; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hệ thống trường, lớp đạt tiêu chuẩn theo quy định. Nâng cao phẩm chất đạo đức, trách nhiệm và năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; đảm bảo giáo viên các bậc học đạt chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn.

Nâng cao chất lượng dạy và học, hiệu suất đào tạo; đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; trên 99% trẻ từ 14 - 17 tuổi hoàn thành bậc trung học cơ sở. Phấn đấu đến năm 2020 có 50% trường công lập nhận trẻ độ tuổi từ 06 đến 18 tháng, duy trì nhận trẻ độ tuổi trên 18 tháng. Duy trì đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và hoàn thành phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi.

Nâng cao chất lượng dạy và học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận; quan tâm đổi mới hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại 15 phường. Tiếp tục làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện xã hội hóa giáo dục theo hướng thiết thực, hiệu quả,

4. Phát triển văn hóa, xây dựng con người phát triển toàn diện

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Xây dựng môi trường văn hóa, xã hội lành mạnh, phù hợp với tình hình nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận. Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người hoàn thiện nhân cách. Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa; tiếp tục gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vùng miền trong cộng đồng dân cư.

Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động văn hóa nhằm từng bước nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa quần chúng; xây dựng, củng cố hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm phát triển mạnh cả về lượng và chất. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ các sự kiện lớn của Thành phố, Quận nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, đáp ứng nhu cầu giải trí và hưởng thụ văn hóa của người dân.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chú trọng chất lượng các danh hiệu Phường Văn minh đô thị, Khu phố Văn hóa và Gia đình Văn hóa. Tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục thực hiện đề án quy hoạch các ngành nghề kinh doanh trên lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2012 - 2020; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, nhất là các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm, dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Thực hiện xã hội hóa sự nghiệp văn hóa, vận động, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này.

5. Chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể chất nhân dân

Khởi công xây dựng mới và đưa vào sử dụng Bệnh viện Tân Bình, Trung tâm Y tế dự phòng và một số trạm y tế phường, đầu tư mua sắm các trang thiết bị y tế hiện đại đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh của Nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các chương trình chăm sóc sức khỏe có mục tiêu, chương trình y tế chuyên sâu, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và phòng khám bác sĩ gia đình tại các trạm y tế. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và hoạt động tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe sinh sản và công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển dân số, chăm sóc y tế và sức khỏe cộng đồng; vận động giảm sinh con thứ 3, nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần.

Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức tốt hoạt động tham vấn và hỗ trợ cộng đồng nhằm giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS và người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về các hoạt động y tế; đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế quận. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế.

Phát triển phong trào rèn luyện thân thể, thể thao quần chúng, thể thao học đường, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực của nhân dân; duy trì hợp lý và phát triển một số môn thể thao thành tích cao có thế mạnh của quận; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể thao; đảm bảo trên 32% dân số thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, 100% các trường học phổ thông có giáo dục thể chất.

6. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và ưu đãi người có công

Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và chăm lo các đối tượng bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể và sự trợ giúp của xã hội thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người nghèo, chăm lo các trường hợp neo đơn, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn… tạo điều kiện, tăng khả năng tiếp cận của người nghèo đối với các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở…).

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện các chỉ tiêu về bình đẳng giới; thực hiện tốt chương trình vì sự tiến bộ phụ nữ. Quan tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; thực hiện quyền trẻ em, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Củng cố, nâng cao chất lượng Trung tâm Dạy nghề quận; tăng cường quản lý các trung tâm giới thiệu việc làm, các cơ sở dạy nghề; quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động. Thực hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Áp dụng các biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cơ sở chữa bệnh và tạo điều kiện giúp đỡ cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

7. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp và thanh tra

Đẩy mạnh công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị tư tưởng, kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng phù hợp với tình hình thực tiễn, sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ, phương án tác chiến, kế hoạch bảo vệ các mục tiêu trọng điểm của quận; tổ chức tốt diễn tập phòng thủ kết hợp với kiểm tra sẵn sàng chiến đấu hàng năm. Đảm bảo 100% cán bộ ban chỉ huy quân sự phường đạt trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học quân sự cơ sở và trung cấp chính trị trở lên; 100% Ban chỉ huy quân sự phường có nơi làm việc riêng và đạt đơn vị vững mạnh toàn diện. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm, đảm bảo chất lượng chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo đủ số lượng, chất lượng ngày càng cao; đảm bảo chỉ tiêu quân nhân dự bị tập trung huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu hàng năm. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao vai trò của ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu kích động biểu tình, bạo loạn, lật đổ; không để xảy ra điểm nóng gây bất ổn chính trị, ảnh hưởng trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Quan tâm xây dựng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, lực lượng bảo vệ dân phố toàn diện, rộng khắp. Tập trung chuyển hóa các địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự xã hội; tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm; giải quyết tốt các tin báo, tố giác tội phạm đạt trên 90%, tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm nhằm kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Công tác thực hành quyền công tố cần gắn với hoạt động điều tra, bảo đảm đúng pháp luật; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm; tăng cường kiểm sát hoạt động tư pháp và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo công tác xét xử và giải quyết án đúng đường lối, pháp luật, trình tự thủ tục. Nâng tỷ lệ hòa giải thành các vụ việc dân sự và tăng số án hình sự được đưa ra xét xử lưu động; không để xảy ra trường hợp kết án oan sai, án tồn đọng, án quá hạn luật định; hạn chế ở mức thấp nhất án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức tòa án có phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao. Phấn đấu giải quyết, xét xử các loại án đạt và vượt chỉ tiêu của ngành giao.

Đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự, thực hiện các giải pháp chủ động, mang tính đột phá nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án; đảm bảo chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành. Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật. Hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án và số lượng án chuyển kỳ sau.

Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong Nhân dân. Triển khai thực hiện đồng bộ công tác quản lý Nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính; xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý cho nhân dân; thực hiện công tác chứng thực, đăng ký hộ tịch, quản lý hành nghề luật sư và tư vấn pháp luật.

Tập trung thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực nhằm chấn chỉnh, hạn chế các vi phạm của tập thể, cá nhân trong thực thi công vụ. Tích cực kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau thanh tra. Tăng cường công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế các trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người.

8. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền

8.1. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Đảng bộ; giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dân, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị tư tưởng, kiên định về lập trường, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Cải tiến, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, thực hiện tốt việc bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 02 của Thành ủy về “Phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và phản bác các quan điểm sai trái; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động phát hiện; kịp thời nắm diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác nhằm định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần bảo đảm ổn định tư tưởng chính trị và dư luận xã hội.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải thực hiện tốt nêu gương về đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; phải gần dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến Nhân dân.

Chú trọng xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; tập trung củng cố các tổ chức đảng có nhiều hạn chế, yếu kém nhưng chậm khắc phục; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; tăng cường giữ gìn đoàn kết thống nhất trong cấp ủy và tổ chức đảng.

Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, trọng tâm là công tác rà soát đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ. Xây dựng kế hoạch đào tạo và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo; chú trọng thực hiện luân chuyển cán bộ làm công tác mặt trận, đoàn thể sang công tác Đảng, quản lý Nhà nước và ngược lại. Thực hiện tốt các chương trình của Thành ủy: tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ tuổi, cán bộ xuất thân từ công nhân và đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt đương nhiệm và dự bị đạt chuẩn theo quy định. Hàng năm gắn với kiểm điểm, nhận xét, đánh giá cán bộ, rà soát đưa ra khỏi danh sách quy hoạch những trường hợp không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn, kịp thời bổ sung số cán bộ trẻ, cán bộ nữ có trình độ, năng lực, chiều hướng phát triển tốt vào nguồn cán bộ quy hoạch.

Công tác kết nạp đảng viên phải đảm bảo chất lượng và số lượng; quan tâm kết nạp đảng viên là giáo viên, công nhân trực tiếp sản xuất, tiểu thương, quần chúng ưu tú ở địa bàn dân cư và người có đạo. Chăm lo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; tập trung xây dựng, củng cố và phát triển đảng ở những doanh nghiệp có đông lao động (trên 300 lao động) chưa có chi bộ. Sơ kết việc thí điểm thành lập đảng bộ bộ phận ở khu phố có nhiều chi bộ.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Chú trọng kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực “nhạy cảm”, dễ phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu và có nhiều dư luận. Kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí; chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng; xử lý nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Quận ủy và cấp ủy cơ sở đối với hệ thống chính trị; phát huy vai trò điều hành, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền từ quận đến cơ sở. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy cơ sở đảm bảo khoa học, dân chủ, gần dân sát dân, nói đi đôi với làm. Thực hiện cải tiến thủ tục hành chính trong Đảng một cách tinh gọn, hiệu quả, giảm bớt hội họp; đổi mới việc xây dựng nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng.

8.2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền

Tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền từ quận đến phường theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gần dân, hiểu dân và phục vụ tốt Nhân dân. Bố trí cán bộ, công chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao, thái độ phục vụ tốt. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ; kịp thời chấn chỉnh thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm giải quyết hồ sơ hành chính đúng hẹn, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân; chủ động nắm tình hình và giải quyết kịp thời những công việc liên quan đến đời sống cộng đồng; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

9. Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân; chăm lo xây dựng mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh

Tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể trong công tác vận động Nhân dân gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức theo phương châm "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin". Duy trì định kỳ chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với các tầng lớp nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động xã hội cho đội ngũ cán bộ dân vận, cán bộ đoàn, hội. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tập hợp Nhân dân; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc; vận động đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật; động viên người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, tích cực tham gia xây dựng quận và thành phố. Thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Mặt trận Tổ quốc tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đa dạng hóa các loại hình tập hợp, vận động nhân dân; làm nòng cốt trong việc nắm bắt dư luận xã hội, phát huy dân chủ, năng lực, trí tuệ, ý thức trách nhiệm của công dân trong thực hiện giám sát xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc quận, phường và ban công tác mặt trận khu phố. Nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội nhằm tạo sự đồng thuận xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận.

Liên đoàn Lao động tăng cường xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng lớn mạnh về chất và lượng; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nhận thức chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân. Vận động chủ doanh nghiệp xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, ký kết thỏa ước lao động tập thể và đối thoại với người lao động; tích cực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở những nơi có đủ điều kiện; xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực hoạt động; xây dựng các mô hình hoạt động phong phú, đa dạng phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên rèn đức, luyện tài, lao động, học tập, phấn đấu, cống hiến; quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội. Xây dựng hình mẫu thanh niên Tân Bình trong thời kỳ mới. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp thanh thiếu nhi, mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên dân tộc, tôn giáo trên địa bàn quận; nâng cao chất lượng hoạt động đoàn, hội ở cơ sở và khu phố.

Hội Liên hiệp Phụ nữ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ văn hóa, nhận thức chính trị, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, về phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người… Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng hoạt động Hội, tăng cường phát triển hội viên đúng thực chất, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội đáp ứng về trình độ lý luận, năng lực thực tiễn, kỹ năng vận động Nhân dân.

Hội Cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hội viên. Đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Quan tâm chăm lo đời sống và phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của hội viên; thực hiện tốt các chương trình “Củng cố niềm tin đối với Đảng, với Nhân dân trong cán bộ, hội viên cựu chiến binh quận” và “Hội viên hỏi - trả lời hội viên”. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở; đẩy mạnh hoạt động liên tịch giữa Cựu chiến binh với Công an, Quận đội và các ban ngành, đoàn thể nhằm thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Hội Chữ thập đỏ quan tâm củng cố, xây dựng, phát triển mạng lưới hội các cấp ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; nâng cao hiệu quả các hoạt động xã hội nhân đạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hiến máu tình nguyện, tích cực vận động quỹ xã hội nhân đạo, tham gia thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Các hội quần chúng hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và mục đích, tôn chỉ, quy định của hội; chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức vững mạnh, tăng cường phát triển hội viên, nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phong trào chung của quận ngày càng phát triển.

* * *

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XI nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với nhân dân; phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, tính năng động, sáng tạo, Đảng bộ quận phát huy ưu điểm, quyết tâm khắc phục yếu kém, khuyết điểm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

THAY MẶT BAN CHẤP HÀNH

Bí thư Kiều Bình Chung

_________________________________________________________________

(1) Trong thời gian qua, đảng bộ quận có 03 đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, Quận đã kịp thời phân công cán bộ, đảng viên đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ, tiếp xúc, trao đổi, đối thoại, đấu tranh; vận động người thân trong gia đình khuyên nhủ đảng viên đó suy nghĩ đúng, không nên phát ngôn và hành động trái với quan điểm, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước. Kết quả, trong quá trình vận động, giáo dục đã có 02 đảng viên đã chuyển biến về nhận thức, ổn định tư tưởng, trở lại tham gia sinh hoạt đảng đều đặn, chưa có biểu hiện gì mới, đồng thời kiên quyết xử lý cho ra khỏi Đảng 01 đảng viên.

(2) Công tác thông tin thời sự ở cấp quận được tổ chức mỗi tháng/01 lần và 02 tháng/01 lần ở cấp phường và cơ sở.

(3) Đầu nhiệm kỳ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt 80,95%, đến năm 2014 giảm còn 46,34%; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giảm từ 13,66 % xuống còn 10,33%.

(4) Đầu nhiệm kỳ, số trường học có chi bộ chỉ đạt 65,24%; đến nay, có 100% trường có chi bộ; giáo viên là đảng viên, từ 7,22% nay tăng lên 17,11%.

(5) Đến nay, có 228/231 cán bộ có trình độ đại học đạt 98,67% kế hoạch (tăng 13,87% so với đầu nhiệm kỳ), 99,11% cán bộ có trình độ từ trung cấp lý luận chính trị trở lên, trong đó có 77,88% có trình độ cử nhân, cao cấp (tăng 8,95%).

(6) Hiện nay thay đổi tên gọi là “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”

(7) Có 8/15 trạm y tế phường có bác sĩ.

Thông báo