Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ đảng cộng sẢn Việt Nam quận Tân Bình TP . Hồ Chí Minh

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

                                     *                                                  Tân Bình, ngày

      

ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT

QUẬN TÂN BÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

____

Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quận Tân Bình- Thành phố Hồ Chí Minh họp từ ngày 13.11.1991 đến ngày 15.11. 1991 quyết nghị:

           

I. Thông qua báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội  đảng bộ lần thứ V và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu 5 năm  1991- 1995. Giao cho Ban chấp hành đảng bộ khóa VI căn cứ vào ý kiến của Đại hội đề hoàn chỉnh thành văn bản chính thức.

           

II. Thông qua một số chỉ tiêu kinh tế- xã hội sau đây, được xem là mức phấn đấu:

            1/ Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm:

           

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 10-12%

                        - Công nghiệp quốc doanh                  : 10- 12%

                        - Kim ngạch xuất khâu                        : 12-14%

            2/ Từ năm 1991 đến 1995 giải quyết được 20.000 lao động có việc làm.

            3/ Xoá xong nạn mù chữ ở độ tuổi 15-25 vào năm 1992.               

            4/ Từ năm 1993 trở đi đảm bảo tỷ lệ tăng dân số là 1,30%

            5/Trong nhiệm kỳ tới xây dựng được Trung tâm văn hóa- thể thao của

              quận tại khu nghĩa địa Pháp cũ- Phường  04.

            6/ Mỗi năm xây mới 250 căn nhà ở, trong đó bán trả góp cho các đối tượng là 150 căn.

 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ

QUẬN TÂN BÌNH LẦN THỨ VI  

Thông báo