Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Tân Phú Khóa X (nhiệm kỳ 2010-2015)(Tính đến 26/05/2014)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Huỳnh Văn Hạnh

Bí thư Quận ủy

2

Huỳnh Văn Nẫu

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

3

Phan Tấn Lực

Phó Bí thư QU, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận

4

Lương Văn Quang

UVTV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận

5

Nguyễn Văn Dũng

UVTV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận

6

Hứa Thị Hồng Đang

UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

7

Nguyễn Thị Kim Vui

UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

8

Võ Công Thành

UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

9

Nguyễn Hoàng Tuấn

UVTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Công an quận

10

Mai Công Tiện

UVTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận

11

Nguyễn Thị Thu Hồng

UVTV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Nhì

12

Lương Thị Phượng

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận

13

Trần Văn Phúc

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận

14

Phạm Minh Mẫn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận

15

Võ Thành Sơn

Chánh Văn phòng Quận ủy

16

Lê Văn Trung

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận

17

Trần Văn Bé

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận

18

Võ Văn Thành

Phó Ban Tuyên giáo Quận ủy

19

Huỳnh Thị Mỹ Nhân

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

20

Châu Hoàng Thanh

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận

21

Trần Thị Tuyết Hồng

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận

22

Trần Minh Vũ

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận

23

Phạm Thị Thanh Trà

Bí thư Quận Đoàn

24

Nguyễn Thanh Truyền

Phó Chánh án Tòa án nhân dân quận

25

Nguyễn Văn Trò

Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận

26

Tăng Châu Long

Phó Trưởng Công an quận

27

Nguyễn Văn Phụng

Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận

28

Nguyễn Thị Bình

Trưởng Phòng Nội vụ

29

Tạ Tân

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

30

Nguyễn Quốc Bình

Trưởng Phòng Quản lý Đô thị quận

31

Nguyễn Văn Điều

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận

32

Phạm Ngọc Anh

Chi cục trưởng Chi cục thuế

33

Đinh Thanh Hưng

Giám đốc Bệnh viện quận

34

Nguyễn Ngọc Hùng

Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin

35

Nguyễn Tiến Lực

Chánh Thanh tra quận

36

Nguyễn Văn Tiến

Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng

37

Nguyễn Trường Lâm

Bí thư Đảng ủy phường Tây Thạnh

38

Phạm Hưng Quốc Bảo

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Thạnh

39

Nguyễn Thị Chiên

Bí thư Đảng ủy phường Tân Quý

40

Ngô Thúy Ngọc Thịnh

Bí thư Đảng ủy phường Tân Thới Hòa

41

Đoàn Thị Mai Phương

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thành

Thông báo