Thứ Sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2023

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015) (do đồng chí Nguyễn Hoàng Năng – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày ngày 03 tháng 7 năm 2010)

Kính thưa: - Đ/c Huỳnh Thị Nhân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chi Minh.

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

- Quý vị đại biểu,

- Toàn thể Đại hội.

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chúng ta đã hoàn thành toàn bộ chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 - 2015).

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2005 – 2010 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Văn kiện được thông qua tại Đại hội thể hiện sự đoàn kết thống nhất, ý chí và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ theo chủ đề Đại hội “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng quận phát triển toàn diện, nâng chất lượng cuộc sống nhân dân” đáp ứng theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân quận nhà.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 41 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư Quận ủy và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX đầy đủ theo qui định về tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực. Đại hội mong muốn và tin tưởng từng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ X luôn xứng đáng với sự tín nhiệm của Đảng bộ, trên mỗi cương vị được giao mỗi đồng chí cần ra sức rèn luyện, phấn đấu hơn nữa về mọi mặt, góp phần tích cực xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ thực sự có đủ phẩm chất, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực. Sớm triển khai thực hiện Nghị quyết ở đơn vị mình và lãnh đạo cán bộ công chức và nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Với những kết quả nói trên, chúng ta có thể báo cáo với Đảng bộ và nhân dân trong quận rằng: Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí!

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ X có ý nghĩa rất quan trọng. Để làm tròn nhiệm vụ trước Đảng bộ, các cấp ủy cơ sở Đảng cần tập trung chỉ đạo triển khai tổ chức quán triệt trong toàn Đảng bộ về các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp như Nghị quyết Đại hội đã thông qua. Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao phẩm chất đạo đức, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mỗi tổ chức cơ sở Đảng và từng đảng viên trong toàn Đảng bộ quận; phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh từ chi bộ bộ phận. Đó là yếu tố quyết định thành công của quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ X.

Kính thưa các đồng chí!

Thành công của Đại hội là nguồn sức mạnh to lớn để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Chặng đường trước mắt có những thuận lợi mới, song cũng còn không ít khó khăn đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân phải đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua.

Được Đại hội tin tưởng giao cho trọng trách điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhận rõ trách nhiệm nặng nề này, Ban Chấp hành chúng tôi nguyện đem hết khả năng của mình, đồng tâm hiệp lực, gương mẫu, đoàn kết, không ngừng nâng cao bản lĩnh và trí tuệ, “nói được, làm được” cùng Đảng bộ và nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ quận chúng ta.

Kính thưa các đồng chí!

Đại hội kết thúc nhưng lại là bắt đầu cho một quá trình mới triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội với một quyết tâm cao hơn, nỗ lực cao hơn để đạt kết quả cao hơn nhiệm kỳ qua. Tôi mong rằng mỗi đồng chí đại biểu của Đại hội sẽ là những đồng chí đi đầu trong triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội chúng ta, góp phần đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống

Thưa các đồng chí!

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ X đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi xin cảm ơn đồng chí Trương Vĩnh Trọng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Huỳnh Thị Nhân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy; các Sở ngành Thành phố; các Ban và Văn phòng Thành ủy cùng Tổ công tác của Ban Chỉ đạo Đại hội Đảng của Thành ủy, đã chỉ đạo, giúp đỡ trong suốt quá trình chuẩn bị Đại hội, đồng thời theo dõi sát sao những diễn biến của Đại hội, giúp cho Đại hội thực hiện đúng theo yêu cầu đã đề ra.

Đai hội cũng xin chân thành cảm ơn 6 anh, chị không tham gia cấp ủy nhiệm kỳ này, dù có tham gia hay không nhưng với tinh thần trách nhiệm, cùng với kinh nghiệm của các anh, chị, chúng tôi mong rằng sẽ được sự góp ý thường xuyên của các anh, chị trong các đợt công tác và các chương trình, nội dung hoạt động.

Xin cảm ơn cán bộ, công nhân viên của các cơ quan khối Đảng, Văn phòng Ủy ban nhân dân, các phòng ban khối chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quận và cán bộ chiến sĩ lực lượng công an, lực lượng quân sự quận, phường đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo vệ, phục vụ Đại hội một cách tận tình, chu đáo. Xin chân thành cảm ơn các đơn vị đã hỗ trợ tài chính và quà tặng cho Đại hội, góp phần cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, thành công trong công tác.

Với những tình cảm và tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 - 2015).

Xin chào 221 đại biểu và hẹn gặp các đồng chí trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Thông báo