Thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2023

Giới thiệu Quận Tân Phú

Tên cấp ủy:Quận ủy Tân Phú
Địa chỉ:70 Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh, Quận Tân Phú
Điện thoại:54088251
Bí thư:Nguyễn Thành Chung
Phó BTTT:Huỳnh Văn Nẫu
Chủ tịch:Phan Tấn Lực
Chánh VP:Võ Thành Sơn


Giới thiệu quận Tân Phú

Quận Tân Phú có diện tích tự nhiên là 1.608,98 ha được chia thành 11 đơn vị hành chính phường, có 63 khu phố và 1.114 tổ dân phố, tổng số hộ là 52.465 hộ và 334.501 nhân khẩu.

Đảng bộ quận Tân Phú được thành lập ngày 02/12/2003 theo Quyết định 721- QĐNS/TU, ngày 26/11/2003 của Ban Thường vụ thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

 

Lãnh đạo UBND lâm thời quận Tân Phú

 

Theo đó, việc thành lập Đảng bộ quận Tân Phú và Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ quận Tân Phú dựa trên cơ sở quận Tân phú và 11 phường trực thuộc được chia tách thành lập từ quận Tân Bình theo Nghị định 130/2003/NĐ - CP ngày 05/11/2003 của Chính phủ về việc thành lập các quận Bình Tân, Tân Phú và các phường trực thuộc điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc Tân Bình, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Bình Chánh, Cần Giờ và Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Thông báo