Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Phát biểu của đồng chí Lê Hoàng Quân tại Đại hội

PHÁT BIỂU CỦA Đ/C LÊ HOÀNG QUÂN

ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG – PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY

TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN TÂN PHÚ LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2005-2010

-------------------------

Kính thưa : - Đoàn chủ tịch Đại hội,

- Các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt anh hùng,

- Thưa các đồng chí,

Hôm nay tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Phú lần thứ IX. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động và toàn thể đại biểu về dự Đại hội, qua các đồng chí xin gửi đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân địa phương lời chúc sức khoẻ, những tình cảm trân trọng nhất của Thành ủy đối với Đảng bộ và nhân dân quận Tân Phú. Với tinh thần “ đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, trách nhiệm”, chúc Đại hội thắng lợi.

Kính thưa các đồng chí,

Qua báo cáo trình bày tại Đại hội, về cơ bản tôi thống nhất với kiểm điểm, đánh giá những việc làm được, những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Là quận mới hình thành sau khi chia tách từ quận Tân Bình vào cuối năm 2003, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội, song Ban chấp hành Đảng bộ quận đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, đề ra những giải pháp đột phá để động viên khai thác các nguồn lực trong nhân dân và tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của Thành phố để đầu tư phát triển quận, duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, giá trị tổng sản lượng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tăng khá cao (từ 16-20% ), thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị đạt kết quả khá tốt, nhất là việc triển khai thực hiện chủ trương vận động nhân dân hiến đất (gần 80.000m2 ) làm đường đã góp phần nâng tỷ lệ bê tông, nhựa hoá đường hẻm trên địa bàn từ 42% (năm 2003) đến nay đạt hơn 80%., là một trong những quận đi đầu và thu được nhiều kinh nghiệm phong phú trong chương trình xã hội hoá hạ tầng kỹ thuật đô thị. Việc chăm lo phát triển văn hoá, giáo dục, y tế và các chính sách xã hội như đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo… đạt một số kết quả thiết thực, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. An ninh, trật tự trên địa bàn được giữ vững. Hệ thống chính trị bước đầu được củng cố; việc kiện toàn tổ chức bộ máy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, phường gắn với công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Tuy còn một số tồn tại, yếu kém trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị như báo cáo kiểm điểm đã nêu, chúng ta chưa vừa lòng với những kết quả đạt được, vẫn còn băn khoăn lo lắng trước những vấn đề bức xúc của xã hội, trước hành vi thoái hoá biến chất của một số ít cán bộ, đảng viên, song nhìn chung những kết quả đạt được trong 2 năm qua là tiền đề hết sức quan trọng để Đảng bộ tiếp tục phát huy, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân quận Tân Phú đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các đồng chí,

Đại hội Đảng bộ quận Tân Phú diễn ra trong bối cảnh tình hình đất nước và thành phố có những thuận lợi, cơ hội, khó khăn và thách thức đan xen nhau tác động rất lớn đến quá trình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Ngoài 4 nguy cơ Nghị quyết VIII,IX của Đảng đã khẳng định (nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, tham nhũng, diễn biến hoà bình, chệch hướng xã hội chủ nghĩa), đến nay đã phát sinh một số vấn đề khá phức tạp; thời gian gần đây, chỉ riêng việc giá xăng dầu thế giới và trong nước tăng cao, 6 cơn bảo liên tiếp gây ra nhiều thiệt hại cho một số vùng trong cả nước đã tác động ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, nâng cao mức sống nhân dân, tăng thêm tiềm ẩn bất ổn về kinh tế - xã hội. Điều đó đòi hỏi tại Đại hội này, các đồng chí đại biểu cần phát huy dân chủ và trí tuệ, tập trung thảo luận góp ý kiến cho các văn kiện của Trung ương, thành phố; đồng thời, đi sâu bàn bạc hoạch định mục tiêu, nhiệm vụ nhất là các biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đề ra ngay từng phường, từng ngành sau khi Đại hội kết thúc, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ 2005-2010 .

Trong quá trình chuẩn bị nội dung văn kiện Đại hội Đảng bộ quận, tôi và Tổ công tác Thành ủy đã 3 lần tham gia góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ. Tại Đại hội này, tôi gợi ý thêm một số vấn đề trọng tâm để các đồng chí suy nghĩ, tập trung thảo luận đóng góp xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ tới, một giai đoạn có ý nghĩa quan trọng của quận nhà trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

- Vấn đề thứ nhất cần quan tâm là phải có các giải pháp thiết thực để tập trung phát triển kinh tế - xã hội bền vững, cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân địa phương.

Về cơ cấu kinh tế, hiện nay tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của quận chiếm hơn 83%, thương mại - dịch vụ gần 17% nên việc xác định cơ cấu kinh tế “ công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp-thương mại-dịch vụ” từ nay đến năm 2010 là phù hợp với điều kiện phát triển thực tế của địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Đảng bộ cần chú trọng các giải pháp phát huy mạnh mẽ nội lực, khai thác tiềm năng của các thành phần kinh tế để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ chủ lực, trong đó tập trung các ngành sản xuất là thế mạnh của quận như: nhựa – cao su; chế biến lương thực, thực phẩm; dệt, may; cơ khí; điện-điện tử; quan tâm phát triển các loại dịch vụ phục vụ xuất khẩu, phát triển nhà ở, văn phòng cho thuê.., dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao, phấn đấu đưa giá trị tăng các nhóm ngành dịch vụ trên có tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội điạ trên địa bàn để góp phần thúc đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung của thành phố là “dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp”.

Về phát triển và quản lý đô thị, cần làm rõ việc làm, cách làm nào để quận sớm hoàn thành công tác quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, quy hoạch ngành, qua đó làm cơ sở pháp lý để thực hiện chặt chẽ công tác quản lý đô thị theo đúng quy hoạch, đặc biệt quan tâm phát triển phải gắn chặt với bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ nhân dân; tập trung huy động các nguồn vốn ( vốn ngân sách, vốn các doanh nghiệp, vốn trong dân) để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật – xã hội. Hiện nay, tôi được biết quận đang xây dựng nhiều dự án, trong đó có dự án “ khu liên hợp văn hoá - thể thao dân cư Tân Thắng”, đây là dự án có quy mô khá lớn (hơn 91 ha, trong đó có các khu chung cư phục vụ cho việc di dời tái định cư các dự án, khu nhà ở liên kế, khu nhà ở biệt thự, khu thương mại, khu trường học, công viên, khu thi đấu thể dục - thể thao). Đây là một chủ trương đúng, lãnh đạo thành phố hết sức đồng tình, hỗ trợ cho quận thực hiện dự án trên để góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước, giải quyết một phần nhu cầu nhà ở cho nhân dân địa phương. Về trách nhiệm của địa phương, quận cần có những biện pháp, giải pháp tích cực để hoàn thành nhanh dự án, nghiên cứu đề xuất thành phố những chính sách hợp lý để động viên thu hút các nguồn lực đầu tư thực hiện dự án này…đảm bảo chất lượng công trình, đặc biệt là chăm lo cho bà con lao động, gia đình và đối tượng chính sách ổn định cuộc sống khi tái định cư. Phối hợp chặt chẻ với sở ngành thành phố thực hiện có kết quả các dự án cải tạo hệ thống kênh Tân Hoá – Lò Gốm, kênh nước đen Tham Lương..trên địa bàn.

Cùng với việc lãnh đạo phát triển, Đảng bộ cần quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình “ xoá đói giảm nghèo” theo tiêu chí mới, giải quyết việc làm, nhằm từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Do đặc điểm địa bàn quận là một trong những địa phương có đông dân nhập cư, dễ phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội, địa phương cần có biện pháp quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm để phòng chống có hiệu quả các loại tệ nạn phát sinh; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện kéo dài, nhằm góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn từ khu phố, tổ dân cư… để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển ổn định, bền vững của quận.

- Vấn đề thứ hai cần quan tâm là tập trung xây dựng củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị quận đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Để thực hiện tốt yêu cầu trên, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ phải quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Do đặc điểm của quận mới chia tách, Đảng bộ cần đầu tư đặc biệt chú trọng công tác điều động, luân chuyển và bổ sung cán bộ mới để kiện toàn các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là cơ sở khối phường, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đề phòng chống sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, giáo dục Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực cho cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đặc biệt quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các đối tượng ưu tú để phát triển Đảng, nhất là đoàn viên, hội viên, cốt cán quần chúng, lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, công nhân trực tiếp sản xuất, đội ngũ trí thức, dân tộc, kinh tế ngoài quốc doanh, cán bộ nữ, trẻ.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền, nhất là lãnh đạo công tác cải cách hành chánh, cải cách tư pháp, hoàn thiện cơ chế, bộ máy hành chính Nhà nước. Cùng với việc nâng tầm cho cán bộ, phải giáo dục cái tâm cho cán bộ, đó là điều Bác Hồ đã từng căn dặn, ngoài việc đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ, đảng viên, công chức học phải đi đôi với hành, phải tự giác gương mẫu trong hành động, giáo dục gia đình chấp hành nghiêm pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo phương châm “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể tham gia giám sát, kiểm tra phòng chống tệ quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu cực trong bộ máy chính quyền; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân để góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, nhằm từng bước củng cố, xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện và hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, khắc phục các thiếu sót, tồn tại để xây dựng hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở thật sự vững mạnh.

- Vấn đề thứ ba tôi muốn đề cập là trong đại hội này, các đại biểu cần phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, tập trung, trách nhiệm bàn bạc lựa chọn những đồng chí tiêu biểu có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực để bầu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, đồng thời bầu Đoàn đại biểu có khả năng tham gia đóng góp cho sự thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII.

Kính thưa Đoàn chủ tịch đại hội,

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Anh hùng,

Thưa toàn thể Đại hội,

Trong không khí phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân Thành phố vừa được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao qúy “ Thành phố Anh hùng” trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9. Đây là niềm tư hào, là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm và nghĩa vụ to lớn của Đảng bộ và nhân dân thành phố. Những năm qua, cùng với các quận - huyện, sở - ngành, Đảng bộ và nhân dân quận Tân Phú đã không ngừng nỗ lực phấn đấu có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của thành phố, Thành ủy hết sức trân trọng những đóng góp đó và tin tưởng từ Đại hội này, Đảng bộ, nhân dân quận Tân Phú sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng tốt đẹp, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và có những đóng góp lớn lao hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ thành phố Hồ Chí Minh thành một thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh., hiện đại, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á, xứng đáng với niềm tin của Đảng và đồng bào cả nước.

Cuối cùng, một lần nữa xin thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí đại biểu cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân quận Tân Phú lời chúc sức khoẻ, đạt nhiều thành tích trong nhiệm kỳ tới. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn các đồng chí.

Thông báo