Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Công văn 3528-CV/BTGTU ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923 – 29/10/2023)

Thông báo