Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023

Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng giới thiệu tác phẩm của Tổng Bí thư.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 6/10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đến dự và giới thiệu tác phẩm có PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II.

Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự TP, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu những nội dung cốt lõi trong tác phẩm của Tổng Bí thư. Trong đó, tập trung làm rõ những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH và thực tiễn 92 năm qua trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đặc biệt, là qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; sự lựa chọn và kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH.

Việc học tập, quán triệt nội dung cốt lõi trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hết sức quan trọng và cần thiết. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Từ đó nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, thống nhất ý chí, tư tưởng và hành động cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang TP, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu" hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Hữu Tân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo