Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Cần Giờ: Nâng cao chất lượng hoạt động khối Dân vận xã, thị trấn và tổ Dân vận ấp, khu phố

Đồng chí Lê Thị Hồng Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 6/6, tại xã đảo Thạnh An, Ban Dân vận Huyện ủy Cần Giờ tổ chức hội nghị giao ban giữa Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và khối Dân vận các xã, thị trấn quý II/2024, gắn với sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng hoạt động khối Dân vận xã, thị trấn và tổ Dân vận ấp, khu phố” trên địa bàn huyện.

Hội nghị do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lê Thị Hồng Phượng chủ trì.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện đạt được những kết quả tích cực; nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động nhân dân được đổi mới, bám sát yêu cầu thực tế của địa phương. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước có chuyển biến; công tác tiếp dân được thực hiện nghiêm túc, tăng cường công tác đối thoại tập trung giải quyết những kiến nghị, phản ánh chính đáng của Nhân dân. Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở. Thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã phát huy khá tốt vai trò của nhân dân trong giám sát, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đi vào nền nếp và từng bước nâng cao chất lượng. Công tác dân tộc, tôn giáo luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm.

Hội nghị đã trao đổi, thảo luận những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thành lập, củng cố, kiện toàn và tổ chức hoạt động đối với khối dân vận xã, thị trấn, tổ dân vận ấp, khu phố trong tình hình hiện nay. Việc củng cố, kiện toàn Tổ dân vận sau sắp xếp ấp, khu phố. Vai trò cấp ủy, chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng nội dung hoạt động; Kinh nghiệm và cách làm; đề xuất những vấn đề mới; Công tác phối hợp; các hình thức tạo điều kiện để khối, tổ dân vận hoạt động... Qua đó, đề xuất, kiến nghị các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động Khối dân vận, Tổ dân vận trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Hồng Phượng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, đề xuất; đồng thời, lưu ý các nội dung tập trung thực hiện trong thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy sẽ ban hành quy chế hoạt động mẫu, quy chế sẽ có điểm mở để các xã, thị trấn triển khai thực hiện phù hợp với từng địa phương. Về kinh phí của tổ Dân vận các khu phố, ấp sẽ trình cho Ban Thường vụ, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội có ý kiến…

Thanh Tâm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo