Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Cần có các chỉ số làm cơ sở xây dựng định mức trong đầu tư phát triển

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên thảo luận trực tuyến.

(Thanhuytphcm.vn) - Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 2, chiều 25/10, Quốc hội tổ chức thảo luận trực tuyến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận.

Số liệu thống kê hiện nay chưa được công bố kịp thời

Tại phiên thảo luận, đa số các đại biểu (ĐB) cho rằng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê được xây dựng nhằm cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời, phản ánh đúng, đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; giúp phân tích, hoạch định và điều hành chính sách vĩ mô hiệu quả hơn; bảo đảm yêu cầu so sánh quốc tế trong các lĩnh vực. Các ĐB cũng đóng góp nhiều ý kiến về việc bố trí các nhóm chỉ tiêu, việc bổ sung một số chỉ tiêu cụ thể để bảo đảm tính bao trùm, đầy đủ của luật và tính thống nhất của dự thảo luật này với các luật khác trong hệ thống pháp luật.

Theo ĐB Trần Anh Tuấn (TPHCM), hiện nay yêu cầu sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhằm đánh giá, phân tích, dự báo tình hình trong hầu hết các lĩnh vực rất quan trọng và cấp thiết. Tuy nhiên, số liệu thống kê hiện nay chưa được công bố kịp thời. Thông thường cuối Quý 3 hàng năm mới có số liệu dự báo cho cả năm ở một số chỉ tiêu tổng hợp, còn những chỉ tiêu cụ thể ở cấp độ ngành/sản phẩm thì chưa có. Đây là một trong những khó khăn khi phân tích đánh giá tình hình trong từng lĩnh vực đời sống - xã hội.

Về các chỉ tiêu thống kê, ĐB Trần Anh Tuấn cho rằng danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia đã cập nhật, phản ánh, đánh giá, dự báo và đo lường sự phát triển của kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển kinh tế bao trùm; cập nhật, quy định các chỉ tiêu thống kê về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu thống kê phản ánh liên kết vùng và nhóm yếu thế; cập nhật, quy định các chỉ tiêu thống kê phản ánh quan hệ hội nhập quốc tế, phù hợp các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Theo ĐB Trần Anh Tuấn, cần bổ sung cụ thể hơn các chỉ tiêu phản ánh chất lượng, hiệu quả đầu tư xã hội; hệ số lan tỏa, mức độ liên kết bảo đảm phản ánh quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, cần có các chỉ số phản ánh tính hiệu quả bình quân chung của nền kinh tế, bình quân chung của ngành, để làm cở sở xây dựng định mức trong đầu tư phát triển. 

ĐB Vũ Hải Quân (TPHCM) cho rằng, một trong những mục của việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thống kê lần này nhằm mục tiêu cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời phản ánh đúng, đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021-2030, giúp phân tích, hoạch định và điều chỉnh chính sách vĩ mô. Tuy nhiên, để thực hiện được các mục tiêu này, ĐB Vũ Hải Quân đề nghị cơ quan soạn thảo phải cụ thể hóa, công khai hóa quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện thu thập dữ liệu thống kê, phương pháp làm thống kê để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ các dữ liệu này; cần đặc biệt quan tâm đến việc phân cấp, phân quyền.

ĐB Vũ Hải Quân còn kiến nghị cần đẩy mạnh hợp tác công tư để thực hiện tốt công tác thống kê như tận dụng tối đa hạ tầng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo; phân tích dữ liệu lớn để thực hiện khảo sát, lưu trữ, phân tích dữ liệu thống kê. Tận dụng đội ngũ chuyên gia phân tích dữ liệu để có thể khai thác, cung cấp thông tin, dự báo, phân tích, so sánh, hỗ trợ ra quyết định.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại phiên thảo luận trực tuyến. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại phiên thảo luận trực tuyến.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thống kê

Cũng tại phiên thảo luận, một số ĐB cho rằng GDP là một trong những chỉ tiêu kinh tế vĩ mô rất quan trọng của nền kinh tế. Việc điều chỉnh GDP có tác động đến nhiều chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội khác như: Thu nhập bình quân đầu người, năng suất lao động, các cân đối lớn của nền kinh tế, tỷ lệ thu ngân sách so với GDP, quy mô gói hỗ trợ nền kinh tế so với GDP khi xảy ra khủng hoảng... Chính vì vậy, việc điều chỉnh GDP có tác động lan toả mạnh đối với đánh giá và hoạch định chủ trương, chính sách và pháp luật phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước; đối với nhận thức, tâm lý của xã hội.

Để đảm bảo lòng tin của xã hội và yếu tố pháp lý ở mức cao, các ĐBQH đề nghị việc điều chỉnh GDP và các chỉ tiêu thống kê kinh tế vĩ mô quan trọng khác như tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát… là thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Quốc hội.

Giải trình nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu, điều chỉnh nội dung theo hướng đối với thông tin thống kê của các chỉ tiêu cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia thì phải thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê với cơ quan trung ương trước khi công bố. Trong trường hợp không thống nhất thì thủ trưởng cơ quan thống kê trung ương công bố và chịu trách nhiệm.

Đối với ý kiến yêu cầu bổ sung, tách nhập một số chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu quốc gia, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ đã có nghiên cứu và rà soát kỹ càng. Tuy nhiên, từ những đề nghị của các ĐBQH tại phiên họp, Ban soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu một bước nữa cho thật chặt chẽ dựa trên cơ sở chỉ tiêu phải là chỉ tiêu quốc gia; rà soát các chỉ tiêu cấp dưới; sự cần thiết, tính cấp bách; khả năng thực thi; nguồn lực về ngân sách và con người; thông lệ quốc tế và tình hình thực tiễn trong nước.

Về đề nghị tăng cường công nghệ thông tin trong lĩnh vực thống kê, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ luôn ý thức và cố gắng ở mức độ cao nhất, sử dụng triệt để về công nghệ thông tin để đảm bảo thời gian rút ngắn, chính xác và chi phí thấp. Đến nay, cơ quan thống kê đã không còn dùng giấy như trước đây nữa, tuy nhiên trong thời gian tới ở khâu tổ chức thực hiện, Chính phủ sẽ tiếp tục sẽ cố gắng tăng cường sử dụng công nghệ thông tin hơn để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thống kê.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ trên cơ sở ý kiến của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu tiếp thu tối đa để hoàn chỉnh dự thảo Luật và sẽ có báo cáo tiếp thu, giải trình để trình Quốc hội xem xét và dự án Luật này sẽ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo