Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Cần Giờ: Tổ chức hội nghị nghiên cứu, sinh hoạt nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Nguyễn Minh Hải báo cáo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 7/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ tổ chức hội nghị nghiên cứu, sinh hoạt nội dung tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam”.

Đến dự có các đồng chí: Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trần Hoàng Vũ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy. Hội nghị có hơn 146 cán bộ, đảng viên và cán bộ lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng qua các thời kỳ.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy nêu những nội dung cốt lõi hai bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Minh Hải cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng sẽ còn có nhiều khó khăn, thách thức lớn, cán bộ, đảng viên tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn và cũng không nên quá bi quan trước những khó khăn, thách thức; hết sức bình tĩnh, sáng suốt, phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nhiệm kỳ khóa XIII và đến năm 2030.

Với chuyên đề 2, đồng chí chia sẻ khái quát những nội dung trọng tâm về thực hiện chủ trương của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân” và nêu bật: Đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân gắn bó chặt chẽ và hỗ trợ cho nhau, cùng hướng tới mục tiêu chung là lợi ích quốc gia - dân tộc.

Việc thực hiện đồng bộ và phối hợp chặt chẽ giữa ba trụ cột đối ngoại tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam. Đây vừa là truyền thống quý báu, vừa thể hiện sự sáng tạo, độc đáo của nghệ thuật đối ngoại, ngoại giao cách mạng Việt Nam, được đồng chí Tổng Bí thư phân tích, lý giải và định hướng cụ thể bằng nhãn quan chính trị sâu sắc và tầm tư duy chiến lược. Đây là bước phát triển về tư duy đối ngoại Việt Nam, vừa là yêu cầu cấp thiết, vừa có ý nghĩa lâu dài, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hồ Quốc Hùng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo