Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Chi tăng thu nhập đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi các sở, ngành liên quan và UBND TP Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn về thực hiện chi tăng thu nhập đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, mức chi thu nhập tăng thêm đối với người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn như sau: Mức thu nhập để tính thu nhập tăng thêm đối với người hoạt động không chuyên trách có trình độ trên đại học là 2,67. Mức thu nhập để tính thu nhập tăng thêm đối với người hoạt động không chuyên trách có trình độ đại học là 2,34. Mức thu nhập để tính thu nhập tăng thêm đối với người hoạt động không chuyên trách có trình độ cao đẳng là 2,10. Mức thu nhập để tính thu nhập tăng thêm đối với người hoạt động không chuyên trách có trình độ trung cấp hoặc chưa qua đào tạo là 1,86. Mức thu nhập để tính thu nhập tăng thêm đối với người hoạt động không chuyên trách là người nghỉ hưu công tác lại là 1,14.

Nguồn kinh phí thực hiện theo quy định tại Điều 5 quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính tham mưu UBND TP bố trí kinh phí hàng năm thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn theo quy định. Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo