Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2020

Chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi là tài sản vô giá của dân tộc ta trong sự nghiệp cách mạng hiện nay

Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo “Chiến thắng 30/4/1975 – Đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 8/7, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng 30/4/1975 - Đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”. Tại hội thảo, ý kiến của các đại biểu khẳng định, chiến thắng 30/4/1975 là kết quả tất yếu của đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; là đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam; mang tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại to lớn, để lại nhiều bài học có giá trị sâu sắc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Cách đây 45 năm, Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đánh giá về tầm vóc và ý nghĩa sự kiện lịch sử này, Đại hội lần thứ IV của Đảng đã khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang trao đổi cùng các đại biểu tại Hội thảo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang trao đổi cùng các đại biểu tại Hội thảo

Theo Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương, thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước phản ánh nghị lực phi thường, tinh thần quyết thắng giặc Mỹ xâm lược và ý chí thống nhất Tổ quốc không gì lay chuyển nổi của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi đó là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc mở ra một kỷ nguyên mới đối với nước ta, kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Nhằm khẳng định vị trí, vai trò của Chiến thắng 30/4 trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, qua đó, đúc rút những kinh nghiệm quý báu, những bài học hay để vận dụng, phát huy vào thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương đề nghị hội thảo tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung như khẳng định rõ đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Mặt khác, làm rõ tính sáng tạo, nét độc đáo, nghệ thuật đặc sắc trong tổ chức và điều hành chiến dịch - trận quyết chiến chiến lược có quy mô lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Bên cạnh đó, đánh giá vai trò, vị trí của Chiến thắng 30/4 trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói riêng, tiến trình của lịch sử dân tộc nói chung.

Chiến dịch đã huy động được sức mạnh của lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang

Tại hội thảo, Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá: Chiến dịch Hồ Chí Minh đã huy động được sức mạnh của lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang ba thứ quân tại chỗ và hầu hết các quân đoàn chủ lực, các quân binh chủng cùng khối lượng vật chất to lớn; sử dụng cách đánh thích hợp để giành thắng lợi.

Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu tham luận tại Hội thảo Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu tham luận tại Hội thảo

Theo Thiếu tướng Du Trường Giang, đại thắng mùa Xuân 1975 xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó “hạt nhân cơ bản” là sự lãnh đạo, chỉ huy sáng suốt, tài tình của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Trung ương Cục, Bộ Tư lệnh Miền, Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Cùng với đó là công tác tham mưu tác chiến của Bộ Tham mưu Miền, với vai trò là cơ quan tham mưu của Chiến dịch, thể hiện trên một số nội dung cơ bản như: Quán triệt quyết tâm của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Trung ương Cục, Quân ủy Miền, đánh giá tình hình địch - ta chính xác, cụ thể. Trên cơ sở mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ chiến dịch và vị trí, khả năng của từng cánh quân, xác định đúng mục tiêu, hướng tiến công giành thắng lợi quyết định. Tạo ưu thế áp đảo đối phương về tương quan lực lượng là một yếu tố đặc biệt quan trọng để giành thắng lợi trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. Tổ chức chỉ huy sâu sát, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng quân binh chủng trong chiến dịch.

Còn Thiếu tướng, TS Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng cho rằng: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giành thắng lợi, là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đỉnh cao của khí phách, trí tuệ con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng, TS Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng  phát biểu tại Hội thảo Thiếu tướng, TS Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại Hội thảo

Là nhân chứng lịch sử, nguyên Bí thư Quận ủy Quận 11 trước giải phóng, nguyên Bí thư Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phạm Chánh Trực chia sẻ: Nhìn lại một giai đoạn sôi nổi của cao trào cách mạng, từ Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 lịch sử đến những năm tháng đầu sau giải phóng, Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định đã cùng quân và dân xông lên trận địa chiến đấu với khí thế ngất trời. Các cuộc phát động quần chúng nổi dậy khởi nghĩa trong và ngoài TP đều có mặt lực lượng thanh niên. Bản thân Thành Đoàn đã tổ chức và chỉ huy 5 điểm khởi nghĩa trên 5 địa bàn có vị trí xung yếu trong nội thành, tạo thế đột phá bất ngờ sâu trong trung tâm đầu não địch, làm cho Nhân dân phấn khởi, vững lòng tin, quân địch bối rối, hoảng loạn, sụp đổ thêm nhanh. Và lập tức ngay sau khi hệ thống chính quyền Sài Gòn sụp đổ hoàn toàn, thanh niên khắp TP đã ra đường tham gia “quản lý điều hành” thay các cơ quan chuyên nghiệp cũ tạm thời gián đoạn như giữ gìn trật tự, an toàn và an ninh, điều khiển giao thông, thu dọn rác, giữ gìn cho các nhà máy hoạt động an toàn…

Mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước

Tổng kết hội thảo, Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho rằng: Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, đánh dấu thời điểm chế độ thực dân mới mà Mỹ dốc sức xây dựng bị sụp đổ hoàn toàn. Đây là sự kiện trọng đại trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng 30/4/1975 khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Lao động Việt Nam, sự phát triển đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Đó là thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam; một biểu tượng sáng ngời của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và tinh thần đoàn kết quốc tế vô tư, trong sáng. Đó cũng chính là chiến thắng của sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam báo cáo tổng thuật Hội thảo Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam báo cáo tổng thuật Hội thảo

Theo Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên, gần nửa thế kỷ qua, Chiến thắng 30/4/1975 đã được tìm hiểu, nghiên cứu, làm sáng tỏ ở nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau. Song, với tầm vóc và ý nghĩa to lớn, Chiến thắng đó vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu, luận giải để phát huy hơn nữa kinh nghiệm và bài học lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Trong hội thảo này, các tham luận đã cung cấp nhiều luận điểm, luận cứ mới, tập trung phân tích, làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng 30/4/1975. Chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam nói chung, lịch sử chiến tranh cách mạng Việt Nam nói riêng. Chiến thắng đó không chỉ có ý nghĩa trọng đại đối với dân tộc Việt Nam mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trong khu vực và trên thế giới. Những bài học rút ra từ Chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi là tài sản vô giá của dân tộc ta trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.

Đình Lý - Hương Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo