Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023

Củ Chi: Tháo gỡ khó khăn trong sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 4/8, Huyện ủy Củ Chi tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến dự có đồng chí Lê Thanh Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

5 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 18 và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII được Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy tổ chức nghiêm túc. Việc xây dựng Đề án, Kế hoạch cơ bản đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ và tiến độ thời gian, xác định nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện nhằm tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế từ huyện đến cơ sở, bước đầu đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Kết quả giảm được 3 cơ sở đảng, 1 trường tiểu học, 1 trung tâm do sáp nhập, giải thể 1 trung tâm do hoạt động không hiệu quả; giảm 12 cấp phó (Khối Đoàn thể 4; Khối Chính quyền 8). HĐND huyện, giảm 1 phó chủ tịch HĐND, 6 đại biểu; HĐND xã, thi trấn’ giảm 33 đại biểu; giảm 2.328 cán bộ (Khối Đảng – Mặt trận, đoàn thể giảm 9; Khối Chính quyền giảm 91; Người hoạt động không chuyên trách xã, thị trấn giảm 33; Cán bộ ấp giảm 2.063).

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Nghị quyết cũng còn một số khó khăn như việc sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp còn chậm. Về thực hiện tinh giản biên chế, đối với khối Chính quyền chưa đạt chỉ tiêu 10% (so với số biên chế giao năm 2015). Việc sắp xếp bố trí số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 11/7/2020 của HĐND Thành phố theo hướng kiêm nhiệm, tinh giản biên chế cũng gặp không ít khó khăn trong việc phân công, bố trí cán bộ phụ trách, do số lượng dôi dư nhiều, theo phân bổ số lượng đơn vị hành chính, trong khi đó, số cán bộ này vẫn đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn để thực hiện có hiệu quả hơn Nghị quyết số 18 trong thời gian tới.

Ánh Dương


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo