Chủ Nhật, ngày 28 tháng 5 năm 2023

Cụm thi đua IV Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ký kết giao ước thi đua năm 2023

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Cụm thi đua IV ký kết giao ước thi đua

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 16/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Cụm thi đua IV (gồm các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ) tổ chức hội nghị giao ban và Ký kết giao ước thi đua năm 2023 tại huyện Bình Chánh. Chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Ngô Thanh Sơn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh, Cụm trưởng Cụm thi đua IV Huỳnh Văn Phạm Hồng.

Trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện trong Cụm thi đua IV đã bám sát hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, nỗ lực cùng với các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022. Đặc biệt, phát huy tốt vai trò của MTTQ trong tổ chức thực hiện các cuộc giám sát trong năm, đảm bảo đúng đối tượng, quy trình, nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, trong đó, thực hiện khảo sát lấy ý kiến trước khi giám sát, thực hiện giám sát thông qua hình thức đối thoại trực tiếp và mời các vị nguyên lãnh đạo, các vị có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cùng tham gia đoàn giám sát... Chủ động tham mưu cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Đề án số 06-ĐA/TU và Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM” giai đoạn 2021 - 2030. Việc xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch trọng tâm được chủ động, cải tiến, đổi mới về nội dung, phương pháp; công tác phối hợp với các tổ chức thành viên theo hướng rõ ràng, cụ thể và chặt chẽ.

Để hoạt động của Cụm thi đua IV trong năm 2023 được triển khai, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phát huy kết quả đạt được, mặt khác khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động năm 2022, tại hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Sơn thông qua chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Chánh Trương Thoại Linh thông qua dự thảo Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động và Dự thảo nội dung giao ước thi đua của Cụm IV; qua đó, các đơn vị đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Thu Phương


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Thông báo