Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024

Củng cố và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện mới

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng hoa chúc mừng Đại hội

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 6/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham dự đại hội có các đồng chí: Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thành Phong, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy Thủ Đức; Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM;…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thị Kim Thúy ghi nhận trong nhiệm kỳ qua, MTTQ TP Thủ Đức đã đoàn kết, đổi mới, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ TP nhiệm kỳ 2021 - 2024 đề ra. Trong đó, MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức cùng các tổ chức thành viên đã nỗ lực phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai thực hiện tốt các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do MTTQ Việt Nam triển khai trong hệ thống Mặt trận các cấp.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thị Kim Thúy đề nghị, MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức cần tiếp tục thực hiện sứ mệnh thiêng liêng là thường xuyên củng cố và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện mới; thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tiếp tục kiên định, sáng tạo, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở phối hợp với các tổ chức thành viên và chính quyền cùng cấp; quan tâm củng cố hệ thống tổ chức MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, phường thực sự vững mạnh, nhất là việc chuẩn bị nhân sự Ban công tác Mặt trận khi thực hiện đề án sắp xếp khu phố trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp tặng bảng đồng cho Đại hội Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp tặng bảng đồng cho Đại hội

Thay mặt Thường trực Thành ủy Thủ Đức, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy Thủ Đức đề nghị Đại hội, Ủy ban MTTQ TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2024 – 2029 cần năng động, sáng tạo, trách nhiệm thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trong đó tập trung nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TU về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Quan tâm nghiên cứu, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chú trọng công tác giám sát chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách trọng yếu, vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp của TP Thủ Đức có đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, giỏi dân vận, cống hiến đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức lần II, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trong đó, thống nhất nội dung 6 chương trình hành động cùng 14 chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2024 – 2029 Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đại hội đã hiệp thương 95 đại biểu Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức gồm 15 đồng chí, trong đó đồng chí Trần Hữu Phước giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức, 5 đồng chí Phó Chủ tịch, 9 đồng chí Ủy viên Thường trực.

Đại hội cũng đã thống nhất hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo