Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Đại biểu Quốc hội ủng hộ và mong muốn thông qua Nghị quyết cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 30/5, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Về dự thảo Nghị quyết cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM, hầu hết các ý kiến đại biểu (ĐB) Quốc hội đều ủng hộ cao và mong muốn Quốc hội thông qua ngay tại kỳ họp thứ 5 này để tạo điều kiện cho TPHCM phát triển nhanh, mạnh trong thời gian tới. ĐB Lê Thanh Vân (Cà Mau) tán thành với hầu hết các cơ chế, chính sách đặc thù tại dự thảo Nghị quyết, cho rằng đây là những quy định xứng đáng và nên có.

Trong số những nhóm cơ chế, chính sách đặc thù này, ĐB Lê Thanh Vân lưu ý về vấn đề tổ chức bộ máy của TPHCM, bởi ĐB cho rằng, 3 nhóm cơ chế về đầu tư, tài chính, đất đai, cho dù trao cho TP quyền tích cực hơn nhưng nếu bộ máy không đủ năng lực pháp lý, nhân sự không tương xứng thì ba nhóm kia không có ý nghĩa. ĐB Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao năng lực pháp lý để TPHCM tự tổ chức bộ máy phù hợp với điều kiện của TP trên cơ sở luật tổ chức chính quyền địa phương quy định.

ĐB Văn Thị Bạch Tuyết (TPHCM) phát biểu ĐB Văn Thị Bạch Tuyết (TPHCM) phát biểu

Mặt khác, ĐB Lê Thanh Vân cũng đề xuất trao cho TPHCM quyền phân cấp cán bộ mạnh hơn. Đơn cử, Trung ương quản lý tới cấp trưởng, cấp phó ở cấp trụ cột, còn cấp dưới như cấp thường vụ nên cho TPHCM tự quyết định và chịu trách nhiệm. TPHCM cũng cần được quyền ban hành các cơ chế nổi trội, thậm chí khác với quy định hiện hành để thu hút nhân tài. Trao cho TP quyền tự chủ, thu hút nhân tài thì có thể thu hút được nhiều nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Với đặc điểm về vị trí, vai trò đóng góp của TPHCM đối với cả nước, ĐB Trần Chí Cường (Đà Nẵng) cũng đồng tình sự cấp thiết ban hành Nghị quyết cho TPHCM theo thể thức rút gọn tại kỳ họp thứ 5 này, nhằm bảo đảm tính liên tục, tạo điều kiện cho TPHCM phát triển. Về các chính sách cụ thể, ĐB Trần Chí Cường cho rằng những vấn đề, chính sách mà chúng ta đang băn khoăn đang nằm trong các dự thảo luật mà Chính phủ, Quốc hội đang bàn, chưa muốn cho TPHCM thí điểm. Nhưng vấn đề là phải tạo điều kiện để TPHCM thí điểm, tiên phong thí điểm, do đó có những vấn đề đã được, có vấn đề chưa được luật cho phép, nhưng vì thí điểm nên phải chấp nhận cho vượt ra ngoài đường biên để TPHCM thí điểm, đột phá thì mới mang tính đặc cách, còn nếu những gì đã có, đã rõ thì đâu cần thí điểm. Do đó ĐB Trần Chí Cường đề nghị không chỉ TPHCM mà những nơi được cơ chế đặc thù thì cần mạnh dạn cho thí điểm đột phá để kiểm nghiệm trong thực tiễn. Những gì TPHCM đề xuất có thể hiệu quả trong thực tiễn thì nên ủng hộ. Quan trọng là chúng ta có cơ chế để hậu kiểm, kiểm soát chứ không nên loại bỏ. 

ĐB Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng hoàn toàn đồng tình với dự thảo nghị quyết, bởi vị trí, vai trò đặc biệt của TPHCM, Bộ Chính trị cũng đã có nghị quyết về phát triển TPHCM. “TPHCM là đô thị đặc biệt, là nơi luôn thể hiện tính năng động, sáng tạo, do đó xứng đáng là nơi để chúng ta có thể thí điểm các chính sách mang tính đột phá, để từ đó có thể đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng ra cả nước” - ĐB Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng

Tại đoàn ĐBQH TPHCM, các đại biểu đều bày tỏ mong muốn Quốc hội ủng hộ, thông qua Nghị quyết này tại kỳ họp thứ 5. ĐB Văn Thị Bạch Tuyết, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM cho rằng, TP gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Với yêu cầu, mục tiêu mà Bộ Chính trị đặt ra thì cần có cơ chế, chính sách vượt trội để TPHCM có thêm điều kiện phát triển trong thời gian tới. Về lâu dài, để tạo điều kiện cho TP phát triển thì Quốc hội và Chính phủ cần tiếp tục nghiên cứu ban hành Luật dành cho đô thị loại đặc biệt, trong đó quy định một số cơ chế, đặc biệt là liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế, phương thức vận hành để với cơ chế đó, TP có thể chủ động cao nhất. Từ nguồn lực, đặc điểm sẵn có, các đô thị đặc biệt có thể tạo ra bước chuyển mới hơn, thực hiện các nhiệm vụ khác gắn với vị trí vai trò của thành phố đối với đất nước.

ĐB Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) cũng nhấn mạnh đến vai trò đóng góp của TPHCM đối với tăng trưởng cả nước, với ngân sách trung ương và nhấn mạnh, cơ chế cho TPHCM phải “đột phá và vượt trội", phải khác với bình quân, dĩ nhiên, vẫn bảo đảm tính hợp lý, vừa đủ và đáp ứng yêu cầu của trung ương. ĐB cũng đồng tình, phải tiến tới luật hoá đô thị đặc biệt để trên cơ sở đó có hành lang pháp lý trung hạn và dài hạn, thay vì làm nghị quyết đặc thù chỉ có giá trị trong vài năm.

ĐB Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, dự thảo Nghị quyết với hệ thống cơ chế chính sách sẽ tháo gỡ vướng mắc, phát huy tiềm năng sẵn có của TPHCM, từ đó TP phát triển đúng với vị trí, vai trò của mình, đóng góp cho cả nước. Không riêng cho TPHCM, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết cũng là việc chung của cả nước trong bối hội nhập và cạnh tranh quốc tế. Nếu tổ chức thực hiện các nhóm cơ chế, chính sách thành công sẽ mang lại bài học kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật và một số nội dung về sau sẽ được luật hoá. Các cơ chế, chính sách sẽ tập trung khơi thông nguồn lực, huy động nguồn lực đầu tư xã hội qua các phương thức PPP, BOT, BT hay các cơ chế giúp TPHCM huy động nguồn lực. Nếu làm tốt,  trong 5 năm nữa, TPHCM sẽ huy động hàng trăm ngàn tỷ đồng cho đầu tư phát triển.

Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM thảo luận tổ chiều 30/5 Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM thảo luận tổ chiều 30/5

Đại diện cơ quan soạn thảo, trình dự thảo nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng XIII đã xác định TPHCM không chỉ là đầu tàu kinh tế, mà còn là trung tâm tài chính quốc tế. Muốn hiện thực hoá mục tiêu này, không thể không tạo cơ chế vượt trội, đủ mạnh và mang tính chất đột phá cho TP phát triển, cạnh tranh được với quốc tế. Hiện nay nhu cầu về nguồn lực của TPHCM rất lớn, nhưng TPHCM đang mặc áo chật quá, cần nới ra mới có thể phát triển. Đây là cơ chế thí điểm có thời hạn, tập trung vào 3 trụ cột: tạo nguồn lực cho TPHCM; phân cấp, phân quyền, tạo chủ động cho TPHCM và thực hiện một số thủ tục rút gọn.

Cũng trong buổi chiều, thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi), hầu hết các ý kiến cũng tán thành cần thiết ban hành Nghị quyết sửa đổi. Bởi trong giai đoạn hiện nay, có rất nhiều lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, dậm chân tại chỗ, không dám làm. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, nghị quyết cơ bản kế thừa nghị quyết cũ, thay đổi lớn nhất là bổ sung hệ quả của việc lấy phiếu tín nhiệm.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo