Chủ Nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023

Đảng bộ Quận 4 quyết tâm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị quận

Đồng chí Bí thư Quận ủy Nguyễn Quốc Thái phát biểu kết luận tọa đàm

(Thanhuytphcm.cn) - Sáng 23/11, Quận ủy Quận 4 tổ chức tọa đàm chuyên đề “Các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn Quận 4”. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quốc Thái, Bí thư Quận ủy; Lý Tấn Hòa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Lê Văn Chiến, Chủ tịch UBND Quận 4; Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM đã báo cáo chuyên đề một số lý luận, thực tiễn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa.

Các đơn vị cũng đã tham gia thảo luận về các nội dung: giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn Quận 4; giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; giải pháp tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng và Nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giải pháp nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên;…

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, Bí thư Quận ủy Nguyễn Quốc Thái nhấn mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt, là yêu cầu quan trọng hàng đầu, là đòi hỏi tất yếu để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đảng bộ Quận 4 quyết tâm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị quận, đảm bảo đủ uy tín, năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức Đảng, đề cao và thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần thực hiện đồng thời với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM báo cáo chuyên đề tại hội nghị Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM báo cáo chuyên đề tại hội nghị

Bên cạnh đó, các Đảng bộ, chi bộ cần chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp. Chất lượng đội ngũ cán bộ trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục được nâng cao, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ trưởng thành từ cơ sở.

Đồng chí Bí thư Quận ủy lưu ý, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra của Nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần kết hợp chặt chẽ để tăng cường sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra. Ngoài ra, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề Nhân dân phản ảnh.

Mỹ Duyên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo