Thứ Bảy, ngày 20 tháng 7 năm 2024

Đăng ký nhu cầu tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đến năm 2025

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 4/5, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã có công văn số 3591-CV/BTCTU về đăng ký nhu cầu tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc gửi các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội TP; Thành ủy Thủ Đức và các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Theo nội dung công văn, thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và Quyết định số 5784/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của UBND TP về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP trên địa bàn TPHCM; đồng thời để có cơ sở phối hợp với các trường đại học trên địa bàn TP rà soát, tuyển chọn các trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện theo quy định, phù hợp với nhu cầu của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và xây dựng kế hoạch tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc về công tác tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, Ban Tổ chức Thành ủy đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đến năm 2025 gửi về Ban Tổ chức Thành ủy trước ngày 30/5/2022.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo