Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Đảng ủy Khối Đại học - Cao đẳng TPHCM tổ chức triển khai Quy chế công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 11/7, tại Trường Đại học Sài Gòn, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối dự và chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhận định, trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị như tổ chức tổng kết năm học 2023 - 2024; thực hiện các hoạt động hướng nghiệp, tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp, công tác tuyển sinh sau đại học đảm bảo đúng thủ tục, quy trình và đạt chỉ tiêu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức tuyển sinh đào tạo thạc sĩ; thực hiện công tác kiểm định các chương trình đào tạo theo kế hoạch đã đề ra, thực hiện nghiệm thu các đề tài nghiên cứu cấp trường và cấp Bộ; triển khai, thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ đáp ứng với chiến lược chuyển đổi số nhằm hoàn thành kế hoạch đào tạo…

Công tác kết nạp đảng luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị rà soát chỉ tiêu, chương trình kế hoạch để có những giải pháp thực hiện tốt hơn. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các đơn vị đã cố gắng thực hiện khá tốt công tác phát triển đảng, số đảng viên của Khối được kết nạp là 217; đạt 47,17% so với chỉ tiêu 1 năm. Chỉ tiêu kết nạp đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay chưa đạt so với nghị quyết đã đề ra hiện nay mới kết nạp được 1.426/2.300 đảng viên; đạt 62%.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kiểm tra 01 tổ chức đảng, 01 đảng viên về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy; xây dựng, ban hành, triển khai chương trình công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024, kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động phong trào do thành phố, cơ quan, đơn vị phát động hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Nguyễn Thị Là đề nghị các cấp ủy lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác chuyên môn, cụ thể như: Khối Trường tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tổ chức thực hiện nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trình bày báo cáo tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trình bày báo cáo tại hội nghị

Về công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác thông tin thời sự và thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội để định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên. Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong toàn Đảng bộ Khối; Quy định số 144-QĐ/TW về Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới; Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2025-2030: Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức và phục vụ đại hội. Xây dựng kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2025 - 2030….

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cũng đã quán triệt, triển khai Quy chế công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng bộ Khối đến các đồng chí cán bộ chủ chốt.

Khánh Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo