Thứ Bảy, ngày 29 tháng 1 năm 2022

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện nghiêm Quy định số 1374

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất (giữa) chủ trì tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 22/6, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất chủ trì hội nghị giao ban chuyên đề về “Giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin, phản ảnh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước”.

Từ năm 2018 đến nay, Quận ủy quận Bình Thạnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương, Thành phố, quận về nội dung, mục đích, ý nghĩa của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Quy định số 1374-QĐ/TU; đồng thời triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đối với phòng, ngừa tham nhũng, lãng phí và việc thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU; chỉ đạo tăng cường công tác cải cách hành chính trong Đảng và chính quyền.

Qua đó, Ủy ban nhân dân quận đã mở rộng các chức năng của ứng dụng “Dashboard Bình Thạnh”, ứng dụng “Bình Thạnh trực tuyến”; triển khai trang “Người Bình Thạnh”, xây dựng phầm mềm xử lý tin nóng đối với các phản ánh, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực, rà soát và xây dựng các danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thông tin đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn nắm tình hình, theo dõi, phản ánh kịp thời đối với các hành vi tiêu cực, tham nhũng vặt trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Tính đến nay, qua triển khai thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU, Quận ủy quận Bình Thạnh đã chỉ đạo giải quyết, kết thúc hồ sơ 10/12 thông tin, phản ánh thuộc 3 nguồn thông tin; liên quan nhóm hành vi vi phạm về thực hiện chức trách, công vụ và về khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã trao đổi nhiều ý kiến về các giải pháp, cách làm hiệu quả để thực hiện hiệu quả việc phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi tham nhũng, nhất là hành vi tham nhũng vặt hiện nay và triển khai thực hiện hiệu quả Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung giải quyết đảm bảo quy định, quy trình những thông tin, phản ánh liên quan tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo Quy định 1374-QĐ/TU ngày 1 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn quận.

Trần Quang Minh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo