Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về quản lý phương tiện giao thông chạy bằng điện

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới

(Thanhuytphcm.vn) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, sáng 19/6, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về dự án, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, quản lý về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời bổ sung quy định về hoạt động cứu nạn, cứu hộ đối với những sự cố, tai nạn xảy ra trong đời sống hàng ngày có tác động trực tiếp, làm hạn chế quyền con người, quyền công dân và theo quy định của Hiến pháp năm 2013 phải được quy định trong văn bản luật. Qua đó, bảo đảm cơ sở pháp lý theo đúng quy định của Hiến pháp để lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC trong tình hình mới.

Báo cáo thẩm tra dự án Luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới nhất trí sự cần thiết ban hành Luật.

Về hoạt động phòng cháy, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, dự thảo Luật cơ bản phù hợp với vị trí, vai trò của các chủ thể trong công tác PCCC, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tuy nhiên đề nghị tiếp tục nghiên cứu làm rõ yêu cầu PCCC đối với từng loại quy hoạch để có giải pháp, thiết kế về PCCC phù hợp với từng loại quy hoạch. Cần xác định rõ hơn cách thức áp dụng tiêu chuẩn, điều kiện đối với từng loại công trình, dự án; phân loại rõ công trình cải tạo đến mức nào thì mới phải có giải pháp, thiết kế PCCC. Cùng với đó, rà soát, thống nhất các quy định liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục, phân công phối hợp trong thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu, kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC…

Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc, quy định giao trách nhiệm “tổ chức nghiệm thu về PCCC” cho chủ đầu tư dự án, công trình, chủ phương tiện giao thông cơ giới; tiếp tục đánh giá kỹ tác động của các quy định về điều kiện an toàn PCCC đối với nhà ở, phương tiện giao thông cơ giới và cơ sở; nghiên cứu quy định yêu cầu, điều kiện về PCCC phù hợp với từng loại hình cơ sở trên từng địa bàn, nhất là loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, trong đó cần quy định cụ thể về yêu cầu thiết kế, lắp đặt hệ thống điện; nghiên cứu bổ sung quy định về quản lý phương tiện giao thông chạy bằng điện.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Đề cập về hoạt động chữa cháy, Ủy ban đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định để làm rõ trách nhiệm thanh toán chi phí sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh khi thực tập phương án chữa cháy của cơ quan Công an và phục vụ công tác chữa cháy; làm rõ việc bố trí các trụ nước chữa cháy trên mạng lưới cấp nước tập trung hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC hay tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về cấp nước.

Dự thảo cũng cần bổ sung quy định cho phép người chỉ huy chữa cháy được quyền “cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ vào khu vực chữa cháy”; bổ sung thêm chủ thể “chủ hộ dân, thành viên hộ gia đình” là người chỉ huy chữa cháy tại thôn, tổ dân phố trong trường hợp trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, đội trưởng đội dân phòng vắng mặt…

Về lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát quy định của pháp luật hiện hành để sắp xếp, bố trí lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ hợp lý theo yêu cầu nhiệm vụ, không làm phát sinh tổ chức bộ máy, không chồng chéo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa các lực lượng, các chủ thể trong quản lý hoạt động này.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo