Chủ Nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023

Đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp khi thực hiện chính quyền đô thị tại địa phương

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ phát biểu kết luận tại buổi giám sát.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 16/9, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, đã làm việc với UBND quận Tân Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức Chính quyền đô thị tại TPHCM. Tham gia cùng đoàn giám sát có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Dũng.

Tinh gọn, tự chủ, năng động, tiết kiệm ngân sách

Báo cáo với đoàn giám sát, Chủ tịch UBND quận Tân Bình Nguyễn Bá Thành cho biết, qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 131, công tác thực hiện các nhiệm vụ để triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại quận đã thực hiện đúng kế hoạch; đảm bảo yêu cầu đặt ra trong việc chuyển tiếp thực hiện nhiệm vụ giữa hai giai đoạn.

Đối với công tác bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ khi triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị về cơ bản đã hoàn thành tốt. Đối với việc bố trí, sắp xếp các chức danh, tinh giản biên chế phù hợp với trình độ chuyên môn và nguyện vọng của từng cán bộ. Đến nay, đa số cán bộ được sắp xếp, bố trí lại cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc giảm bớt HĐND cấp cơ sở, nhằm hướng đến bộ máy quản lý hành chính nhà nước tinh gọn, tự chủ, năng động, tiết kiệm ngân sách, khắc phục sự trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, bảo đảm tính thống nhất, xuyên suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính nhà nước.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị có liên quan đã được triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được UBND TP phân cấp, giúp cho việc giải quyết các thủ tục hành chính được thuận tiện và rút ngắn thời gian hơn, từ đó làm tăng tính chủ động và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn quận Tân Bình, tăng cường trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận Tân Bình.

Bên cạnh đó, việc triển khai công tác hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử nhận được nhiều sự quan tâm của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và Nhân dân; các đơn vị tích cực đề xuất các nội dung cũng như góp ý, hiến kế cùng với quận trong công tác triển khai Đề án đô thị thông minh.

Đồng chí Nguyễn Bá Thành cũng cho hay căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu của thực tiễn và ngân sách TP, UBND TP cần có ý kiến xem xét, kiến nghị Chính phủ ban hành quy định pháp luật để tăng số lượng, chức danh đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn TP phù hợp quy định với tính chất đặc thù, đô thị đặc biệt để đảm bảo quản lý tốt xã hội và phát triển kinh tế. Tiếp tục có văn bản kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, đột xuất phát sinh trong năm của chính quyền quận theo định mức khoán phù hợp với tình hình thực tế của quận dựa trên khả năng cân đối ngân sách TP hoặc phân quyền về tài chính để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, như: Cho phép đơn vị dự toán ngân sách quận thuộc TP có dự phòng ngân sách như 1 cấp ngân sách và cho phép UBND quận thực hiện giao, quản lý, điều hành, bổ sung dự toán cho đơn vị như 1 cấp ngân sách nhằm đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong công tác điều hành ngân sách.

Ngoài ra, cần tiếp tục đảm bảo các điều kiện hỗ trợ liên quan như: tập huấn nghiệp vụ, chuyển giao quy trình thực hiện, các phần mềm quản lý...để quận, huyện thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu phát biểu tại buổi giám sát. Các đại biểu phát biểu tại buổi giám sát.

Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội

Tại buổi giám sát, đa số các đại biểu cho rằng quận Tân Bình cần phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội của Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và tổ đại biểu HĐND TP, nhằm góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính sách của người dân trên địa bàn. Đồng thời, quận cần quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng, nâng cấp phần mềm phục vụ quản lý nhà nước nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo của chính quyền.

Bên cạnh đó, quận cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí; Thực hiện quy chế dân chủ gắn với công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành.

Kết luận tại buổi giám sát, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt của UBND quận Tân Bình và của các cơ quan tư pháp trên địa bàn quận trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 131. Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, UBND quận Tân Bình đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính quyền đô thị trên địa bàn quận đã xác định nội dung từng công việc thực hiện; phân công trách nhiệm cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan để triển khai có chất lượng Nghị quyết số 131.

Đối với các cơ quan tư pháp trên địa bàn quận Tân Bình đã tổ chức triển khai nội dung thực hiện Nghị quyết số 131 gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, với mục tiêu chung là xây dựng chính quyền đô thị tại TP theo hướng tinh gọn, hợp lý, năng động, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Tính đến nay, cơ bản các cơ quan tư pháp trên địa bàn quận Tân Bình đã hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu được giao theo ngành dọc. “Đây là nỗ lực rất lớn của các đơn vị trong điều kiện TP thực hiện chính quyền đô thị.”- đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND quận Tân Bình và các cơ quan tư pháp trên địa bàn quận cần đánh giá toàn diện về việc thực hiện Nghị quyết số 131 tại địa phương, đơn vị, đối với những nội dung còn hạn chế, chưa thực hiện được, kể cả những nội dung chưa thực hiện đầy đủ. Bên cạnh đó, cần phân tích và xác định nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, đơn vị có liên quan để làm cơ sở xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp cho quá trình thực hiện chính quyền đô thị tại địa phương. Ngoài ra, cần quan tâm thực hiện Nghị quyết số 06 của HĐND TP.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu UBND quận Tân Bình tăng cường công tác đối thoại giữa chính quyền, Chủ tịch UBND quận, phường với Nhân dân định kỳ theo quy định; tăng cường công tác tiếp công dân của lãnh đạo chính quyền địa phương, không để những bức xúc, kiến nghị của người dân kéo dài nhiều năm. Đồng thời, phối hợp kịp thời với bộ phận phụ trách giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Văn phòng Đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP để giải quyết những kiến nghị, bức xúc của cử tri, đồng thời kịp thời thông tin cho cử tri tiến độ giải quyết của các cơ quan có liên quan.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND quận phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp quan tâm đến công tác thi hành án dân sự trên địa bàn TP, đặc biệt quan tâm đối với các vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, có tính chất phức tạp. Đồng thời, duy trì và tiếp tục phát huy mối quan hệ công tác của với các cơ quan chuyên môn cấp trên; cấp ủy, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp; các khu phố và tổ dân phố và đặc biệt là duy trì mối quan hệ, phối hợp công tác với các cơ quan tư pháp trên địa bàn quận.

Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở quận, phường, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị các cơ quan tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền, góp phần cùng HĐND TP thực hiện nhiệm vụ giám sát của Nghị quyết số 131.

Đối với những kiến nghị của các cơ quan tư pháp, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, đoàn giám sát sẽ ghi nhận, những kiến nghị nào thuộc thẩm quyền của ngành dọc cấp trên. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục báo cáo xin ý kiến ngành dọc để kịp thời giải quyết và xử lý. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của TP, đoàn giám sát sẽ ghi nhận và kiến nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất cho các cơ quan tư pháp.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo