Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào Nhân dân tại khu phố

Các đồng chí chủ trì hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 15/4, Quận ủy quận Tân Phú tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề với Bí thư Chi bộ khu phố, Chi bộ chung cư về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào Nhân dân tại khu phố. Bí thư Quận ủy, Lê Thị Kim Hồng; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Phạm Hưng Quốc Bảo; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận, Phạm Minh Mẫn chủ trì hội nghị.

Trong thời gian qua, các cấp ủy từ quận đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp để vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã có sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng, công tác phối hợp giữa UBND với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở; các cấp ủy, Ban điều hành, mặt trận các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận và cơ sở.

Hội nghị đã nghe báo cáo đề dẫn của Ban Dân vận Quận ủy, 2 tham luận của khu phố và 6 ý kiến phát biểu về nội dung, chất lượng nhằm thực hiện tốt, đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào Nhân dân gắn với các phong trào tại địa phương như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, “15 phút vì thành phố văn minh - xanh - sạch - đẹp”, Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 30/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Tân Phú Lê Thị Kim Hồng ghi nhận các ý kiến trao đổi, góp ý tại hội nghị. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể trong việc phối hợp, lãnh đạo, tổ chức, vận động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các hoạt động tại cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và vận dụng có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng, Bí thư Chi bộ Khu phố 1, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú phát biểu tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Xuân Phượng, Bí thư Chi bộ Khu phố 1, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú phát biểu tại hội nghị

Ngoài ra, các hoạt động tại cơ sở triển khai nhằm đảm bảo thực hiện tốt chủ đề năm 2024, các chỉ tiêu, tiêu chí được Đại hội tại cơ sở đề ra; tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng dư luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào Nhân dân tại khu phố.

Quốc Cường


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo