Thứ Ba, ngày 12 tháng 12 năm 2023

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình phát biểu kết luận tại buổi làm việc

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 27/9, đoàn kiểm tra, khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy TPHCM về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới (Chỉ thị số 23-CT/TW) và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 (Nghị quyết số 37-NQ/TW).

Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức…

Nhiều mô hình mới, cách làm hay tại TPHCM

Báo cáo với đoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải cho biết, các nội dung Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 37-NQ/TW được cụ thể hóa vào các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đối với thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW đã tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị và hoạt động thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW đảm bảo yêu cầu, mục đích đề ra với tinh thần nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ngày càng được các cấp ủy, tổ chức đăng quan tâm, nâng chất, đi vào chiều sâu, nhất là bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ; thực hiện đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp đánh giá học tập lý luận chính trị, tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ và sự chỉ đạo của các cấp ủy; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên được kiện toàn, củng cố, bồi dưỡng kiến thức. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tăng cường; chủ động theo dõi chặt chẽ thông tin trên báo chí và các trang mạng xã hội; tích cực đăng tải, chia sẻ các tin, bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội.

Quang cảnh buổi làm việc Quang cảnh buổi làm việc

Một số mô hình mới, cách làm hay tại TP là vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, việc học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền; Xử lý kịp thời, hiệu quả thông tin phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên. Trong đó, có thể kể đến mô hình Câu lạc bộ Lý Luận trẻ TPHCM nhằm trang bị, cung cấp thông tin, nâng cao khả năng lý luận cho đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên; hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh…

Chia sẻ tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, rất nhiều mô hình hay trong nghiên cứu lý luận được các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện. Chẳng hạn như diễn đàn định kỳ hàng quý, thay vì tổ chức lên lớp học tập lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, quán triệt nghị quyết theo chuyên đề, một số nơi thực hiện đối thoại, trao đổi với các bạn trẻ, với thanh niên tiên tiến ở địa bàn dân cư, trường học để tìm hiểu các nét hay, yếu tố có tính chất cách mạng của các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương cũng như các chuyên đề chính trị lồng ghép với việc thực hiện nghị quyết tại địa phương.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải báo cáo tại buổi làm việc Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải báo cáo tại buổi làm việc

Theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, việc học tập lý luận trong các trường đại học trên địa bàn TPHCM những năm gần đây có nhiều chuyển biến. Trên cơ sở Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 37-NQ/TW, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã quán triệt, việc học lý luận là điều kiện cần phải đó đối với sinh viên sau khi tốt nghiệp, từ đó, các đơn vị đã tập trung triển khai có hiệu quả.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê nêu ý kiến tại buổi làm việc Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê nêu ý kiến tại buổi làm việc

Nghiên cứu lý luận liên quan đến kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, phương thức lãnh đạo của Đảng

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải khẳng định Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 37-NQ/TW là những văn bản có giá trị sinh hoạt chính trị rộng lớn, rất quan trọng, được tổ chức triển khai chặt chẽ, khoa học, trở thành nề nếp trong hoạt động của Đảng và trong đời sống xã hội. TPHCM triển khai thực hiện các chủ trương trên trong bối cảnh quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ, thúc đẩy mọi người tiếp nhận nhiều tri thức hơn, trong đó có lý luận. Trong bối cảnh TPHCM tiếp tục là động lực, đầu tàu dẫn dắt trong vai trò của một trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hoá… TP đã chủ động nghiên cứu, đề xuất với Trung ương các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thúc đẩy TPHCM phát triển. Kết quả của quá trình chủ động vươn lên, tìm kiếm các đột phá của thành phố được tiếp tục ghi nhận tại Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Ban Thường vụ Thành ủy nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà các nghị quyết đã đề ra.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình ghi nhận và đánh giá cao Thành ủy TPHCM trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 23 và Nghị quyết 37 trong thời gian qua.  TPHCM đã làm rất chủ động, tích cực và kết quả đạt được rất tốt, từ đó có được mô hình hay, cách làm tốt. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cũng lưu ý trong quá trình triển khai, TPHCM tiếp tục có những kiến nghị những định hướng nghiên cứu lý luận liên quan đến kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, phương thức lãnh đạo của Đảng.

“Cần đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 37-NQ/TW đã tác động đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ như thế nào để đáp ứng được yêu cầu, vững vàng trước những thách thức rất lớn trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời cần có nguồn lực tương xứng cho nghiên cứu khoa học, xã hội nhân văn, lý luận”– đồng chí Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo