Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 năm 2024

Đồng chí Trương Thị Mai giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII

Đồng chí Trương Thị Mai

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 6/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp để xem xét về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định như sau: Đồng ý đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Phân công đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Trương Thị Mai, sinh ngày 23/01/1958. Quê quán: xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng X,XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII, XIII, XIV, XV; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tóm tắt quá trình công tác:

- Tháng 8/1994 - 2002: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Tháng 7/1997 - nay: Đại biểu Quốc hội từ khóa X cho đến khóa XV

- Tháng 3/1998 - 2/2003: Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

- 2002 - 2007: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XI.

- Tháng 4/2006 - 1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI.

- Tháng 8/2007 - 2/2016: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII, XIII.

- Tháng 1/2016: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

- Tháng 2/2016: Được Bộ Chính trị quyết định phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Trung ương.

- Tháng1/2021: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

- Tháng 4/2021: Được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

- Tháng 6/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- Ngày 6/3/2023: Bộ Chính trị phân công đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo