Thứ Ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024

Dựa vào mạng xã hội để tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy Củ Chi Lê Thanh Phong phát biểu kết luận hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 29/12, Huyện ủy Củ Chi tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Thanh Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung về công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực, lấy cái đẹp để dẹp cái xấu; công tác giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; việc đấu tranh, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng thời gian qua và các giải pháp nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

Trong năm 2022, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn được Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Ban Chỉ đạo đã chủ động, tích cực nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; tăng cường thông tin, đổi mới công tác tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực định hướng dư luận, nhất là các vấn đề thời sự, các lĩnh vực đang được dư luận quan tâm; kịp thời cung cấp thông tin chính thống để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc trên không gian mạng; chỉ đạo cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn rà soát, tháo gỡ các panô, bảng hiệu không còn phù hợp hoặc không đúng quy định trên địa bàn; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong hệ thống chính trị huyện thực hiện tốt quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, từ đó, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thanh Phong đề nghị: Ban chỉ đạo 35 tiếp tục bám sát các văn bản của cấp trên và thực tiễn để triển khai thực hiện, kết hợp nhịp nhàng giữa xây và chống, lấy xây làm chính; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Linh hoạt, đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền. Cấp ủy cơ sở phải xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên trong việc tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, thể hiện thái độ đấu tranh phản bác trước các quan điểm sai trái, thù địch, trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định về sử dụng internet, mạng xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy Huỳnh Văn Sơn phát biểu tại hội nghị Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy Huỳnh Văn Sơn phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lê Thanh Phong cho biết thêm, hiện trên địa bàn huyện có 1 trang Fanpage “Đất thép”, 1 cổng thông tin điện tử của UBND huyện, 1 Đài truyền thanh huyện và hệ thống 477 loa không dây của xã. Cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy có 40 trang thông tin, 7 trang Web của trường THPT, 5 trang thông tin của các đoàn thể huyện và nhiều bản tin của đoàn thể các xã, thị trấn. Vì vậy, cần có các giải pháp thích ứng với những thay đổi, phát sinh trên môi trường này nhằm một mặt phải khai thác và dựa vào mạng xã hội để tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực; mặt khác, phải quản lý được hoạt động trên mạng xã hội, nhất là trong bối cảnh đang phát triển mạnh mẽ nhưng cũng phát sinh những hạn chế cần giải quyết. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bởi, danh dự và uy tín của Đảng không thể tách rời danh dự, uy tín của mỗi đảng viên; thực hiện nghiêm túc các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, để dân hiểu, dân tin, dân theo và nền tảng tư tưởng của Đảng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân thì điều có ý nghĩa quan trọng không chỉ ở làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục mà còn phải làm cho các giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được hiện thực và lượng hóa thông qua những thành tựu phát triển của địa phương trên các lĩnh vực. Niềm tin và sự đồng thuận của người dân chỉ được khẳng định và tăng cường khi chất lượng cuộc sống được nâng lên, an ninh, an toàn được bảo đảm. Dân tin, dân theo thì dân sẽ bảo vệ và các thế lực thù địch sẽ khó bề chống phá.

Bên cạnh đó, cần quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy tốt vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước hết phải từ nội bộ Đảng, thông qua gương sáng, người thật, việc thật trong hàng ngũ của Đảng, có như vậy mới có sức thuyết phục, hấp dẫn và lan tỏa trong nhân dân.

Xuân Trang


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo