Thứ Bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2019

Giữ gìn, phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống Việt Nam

ĐB Nghiêm Vũ Khải phát biểu

(Thanuytphcm.vn) - Chiều 21/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kiến trúc.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Kiến trúc do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thống nhất với phạm vi điều chỉnh của Luật như Tờ trình của Chính phủ điều chỉnh về 2 nhóm chính sách, bao gồm quản lý kiến trúc và hành nghề kiến trúc. Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung một số quy định mang nội hàm phát triển thể hiện trong chính sách của Nhà nước trong hoạt động kiến trúc, hợp tác quốc tế về kiến trúc, thi tuyển phương án kiến trúc, quản lý đối với công trình kiến trúc có giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc và hành nghề kiến trúc... Dự thảo cũng bổ sung quy định về chính sách của Nhà nước trong hoạt động kiến trúc, trong đó quy định rõ những hoạt động kiến trúc được Nhà nước đầu tư, hỗ trợ và khuyến khích để làm cơ sở thực hiện quản lý kiến trúc và hành nghề kiến trúc.

 Về quy định bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong kiến trúc và bảo tồn, khai thác công trình kiến trúc có giá trị nhưng chưa được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa, dự thảo Luật đã bổ sung Điều 5 quy định về bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong kiến trúc theo hướng bổ sung một điều về bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc bao gồm các đặc điểm, tính chất tiêu biểu và đặc trưng tạo nên một phong cách riêng của kiến trúc Việt Nam về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, văn hóa, nghệ thuật; thuần phong mỹ tục của các dân tộc của địa phương; kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng. Dự thảo Luật cũng đã sửa đổi, bổ sung một số quy định có liên quan về bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc nhằm bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị kiến trúc truyền thống Việt Nam đồng thời không làm hạn chế sự sáng tạo trong hành nghề kiến trúc của các kiến trúc sư.  

Thảo luận về dự án luật này, ĐB Nguyễn Thanh Thủy (Hậu Giang) nêu ý kiến về quy định bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong kiến trúc và bảo tồn khai thác công trình kiến trúc có giá trị, nhưng chưa được xếp hạng là di tích lịch sử, văn hóa. Theo ĐB, luật hóa nội dung này là cần thiết vì thực tế lịch sử ở nước ta hiện nay, đang tồn tại nhiều công trình kiến trúc có ý nghĩa về lịch sử, văn hóa kiến trúc nhưng trải qua thời gian đã bị xuống cấp, thậm chí xâm hại, nhưng những công trình này vẫn chưa được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa theo quy định tại Luật Di sản văn hóa. Vì vậy, việc quản lý nhà nước đối với công trình này là quan trọng cấp bách. “Tuy nhiên, nếu giao UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quy định bản sắc văn hóa dân tộc sẽ không khả thi, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất trong toàn quốc. Chỉ nên quy định theo hướng “quy định bản sắc văn hóa dân tộc không trái với thuần phong mỹ tục” là đủ và đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý theo quy định, đồng thời giao Chính phủ quản lý vấn đề này”, ĐB Nguyễn Thanh Thủy nói.

Đồng quan điểm, ĐB Nghiêm Vũ Khải (Hải Phòng) cho rằng, nếu giao UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quy định nội dung về yêu cầu bản sắc văn hóa dân tộc trong Quy chế quản lý kiến trúc thì rất khó khả thi, vì liên quan đến quy định của pháp luật về di sản văn hóa, lại mang tính chuyên ngành nhiều. Vì thế, đề nghị giao cho Chính phủ quy định.

Một số ĐBQH khác cũng cho rằng, việc quy định bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong kiến trúc là hết sức cần thiết để tránh tình trạng thực hiện không chặt chẽ, dễ bị lạm dụng, dẫn đến tình trạng sao chép kiến trúc ngoại lai, tùy tiện, phá vỡ kiến trúc của bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Trung Kiên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo