Chủ Nhật, ngày 28 tháng 5 năm 2023

Gò Vấp: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng được lan tỏa và phát triển

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh trao khen thưởng cho các Khu phố văn hóa 5 năm liên tục tiêu biểu

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 23/3, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) quận Gò Vấp tổ chức Hội nghị sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 ;và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Phó trưởng phòng xây dựng Nếp sống Văn hóa gia đình - Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; Đào Thị My Thư, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” quận Gò Vấp…

Năm 2022, Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn quận Gò Vấp ngày càng được lan tỏa và phát triển. Các tiêu chuẩn văn hóa cơ bản hoàn thành; có 88.153 hộ/94.529 hộ, đạt Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 93,25%; có 185/186 Khu phố đạt chuẩn Khu phố văn hóa; 16/16 phường đạt chuẩn Văn minh đô thị; 170/177 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 186/186 khu phố đều có xây dựng quy ước…

Đặc biệt, phong trào “TDĐKXDĐSVH” tiếp tục được gắn kết với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy” ở cơ sở và Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện với môi trường” giai đoạn 2020-2025. Qua đó đã xây dựng được nhiều mô hình mới, hiệu quả như Mô hình Nhóm Zalo thông tin, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của địa phương; Mô hình “Tổ liên gia An toàn Phòng cháy và chữa cháy” tại địa bàn khu dân cư; Mô hình “tuyến hẻm “Xanh, sạch đẹp - An toàn” của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận; Mô hình “Tuyến hẻm Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên tự quản”; Mô hình: “Ngày Chủ nhật xanh” của Đoàn thanh niên…

Năm 2023, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 của Ban Chỉ đạo quận gắn với chủ đề năm 2023 của Thành phố “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022 – 2026 và Kế hoạch "Xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” trên địa bàn quận Gò Vấp giai đoạn 2022 – 2026. Tổ chức Hội thi tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Tuyên truyền về Văn hóa giao tiếp ứng xử trong cộng đồng; triển khai đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao tiếp ứng xử công cộng.

Đặc biệt, năm 2023 là năm đầu tiên triển khai việc đăng ký và thực hiện xây dựng quận và 16 phường đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Ban chỉ đạo phong trào TDDKXDĐSVH quận cùng các ngành, các cấp nỗ lực xây dựng hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng quận Gò Vấp “văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình”.

Hội nghị cũng đã trao khen thưởng cho 25 Khu phố là các Khu phố văn hóa 5 năm liên tục tiêu biểu.

Minh Khanh - Minh Phương


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo