Thứ Sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Góp phần củng cố tổ chức Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức

Trong 4 năm qua, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn và cơ sở tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào chiều sâu, với nhiều biện pháp, mô hình phong phú, sáng tạo và hết sức thiết thực nên đã thu hút đông đảo người lao động tham gia, góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên tự giác học tậo, rèn luyện đạo đức.

Các mô hình"Nhật ký thanh niên làm theo lời Bác", "Nhà xưởng sạch đẹp", tổ chức các lớp học, các buổi thảo luận, triển lãm, hội thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức của Bác..., đã góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đông đảo quần chúng.

Hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đều ý thức hơn trách nhiệm của bản thân trong phục vụ nhân dân, nghiêm túc xây dựng và thực hiện chương trình phấn đấu tu dưỡng, đăng ký làm theo tấm gương của Bác, từ đó có những chuyển biến tích cực trong hành động, nhất là trong giao tiếp, ứng xử văn hóa, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, quan liêu lãng phí, nâng cao ý thức trách nhiệm, hòan thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc sửa đổi lối làm việc tại các đơn vị đã chuyển biến thực sự, từ chú trọng xây dựng công sở văn minh đến nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ được tốt hơn. Cũng chính nhờ triển khai nội dung Cuộc vận động và thực hiện các chuyên đề tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh họat Đảng, đã làm cho chất luợng sinh họat Đảng tại các cơ sở có chất luợng hơn, góp phần củng cố củng cố tổ chức Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Hàng năm, tỉ lệ đảng viên đủ tư cách hòan thành nhiệm vụ đạt trên 98% (không có đảng viên vi phạm kỷ luật), số cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh đạt 80%. Đặc biệt trong năm 2010, việc gắn kết tuyên truyền nội dung thực hiện Cuộc vận động với họat động tổ chức đại hội Đảng các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng bộ Tổng Công ty và sơ sở tiến hành thành công đại hội của cấp mình, từ đó tạo đượcsự tin tưởng và niềm phấn khởi, lạc quan trong công nhân lao động tòan Tổng Công ty. Bên cạnh đó, nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị được thự hiện có hiệu quả hơn, nhất là trong giai đọan nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng cuộc suy giảm kinh tế thế giới.. Qua đó, càng thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm cao của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân lao động đối với đơn vị, đất nước.

Vĩnh Hảo

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo