Thứ Ba, ngày 28 tháng 11 năm 2023

Huyện Nhà Bè: Cơ bản hoàn thành việc tổ chức họp triển khai chỉ đạo thực hiện kế hoạch, đề án sắp xếp khu phố, ấp

Đồng chí Lê Thị Anh Thư phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 18/9, đồng chí Lê Thị Anh Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè đã chủ trì hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn huyện Nhà Bè theo quy định của Trung ương.

Theo báo cáo, đến thời điểm này, UBND các xã, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức họp triển khai chỉ đạo thực hiện kế hoạch, đề án sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức, Mặt trận, đoàn thể để triển khai thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp và tiến hành lấy ý kiến cử tri về Đề án. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền thông qua mạng xã hội, trong các cuộc họp của hội, đoàn thể về sắp xếp ấp, khu phố.

Nhìn chung, đa số cử tri đều đồng thuận với việc sắp xếp ấp, khu phố. Sau khi công tác lấy ý kiến hoàn thành, UBND các xã, thị trấn đã tiến hành rà soát hoàn thiện Đề án và trình Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐND xã thông qua làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, UBND các xã, thị trấn cũng chỉ đạo công chức địa chính tham mưu bản vẽ địa giới hành chính để hoàn chỉnh theo quy định.

Đối với các phòng liên quan như Phòng Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 733/TNMT ngày 13 tháng 9 năm 2022 về việc hướng dẫn lập Bản vẽ ranh giới thực hiện Đề án sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn xã, thị trấn của huyện Nhà Bè.

Tuy nhiên, việc sắp xếp ấp, khu phố gặp không ít khó khăn như: nhân sự sau khi sắp xếp; việc chia tách, sáp nhập, thành lập mới ít nhiều sẽ ảnh hưởng người dân, doanh nghiệp do nhiều giấy tờ phải thay đổi, ảnh hưởng tâm lý người dân; một số trụ sở làm việc của văn phòng các khu phố, ấp đã xuống cấp chưa bảo đảm về diện tích, cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu làm việc của nhân sự sau khi sắp xếp; chế độ, chính sách đối với các trường hợp đôi dư sau sáp nhập…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Anh Thư yêu cầu UBND các xã, thị trấn nhanh chóng thu phiếu lấy ý kiến của cử tri để nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của người dân về việc sắp xếp ấp, khu phố. Các xã, thị trấn nhanh chóng hoàn thiện bản vẽ địa giới hành chính. Công an huyện kiểm tra công an các xã, thị trấn về công tác tham mưu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn các văn bản liên quan để hoàn chỉnh Đề án sắp xếp ấp, khu phố…

Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo