Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Khích lệ tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

Đồng chí Trần Kim Yến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 4/7, Đảng ủy Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở lần thứ 21 khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Triển khai nhiều biện pháp hiệu quả, sáng tạo

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM cho biết, ngay từ đầu năm Đảng bộ Sở gắn với thực hiện chủ đề năm của Thành ủy TPHCM là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội”, của UBND TP là “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội” với các nhiệm vụ, chỉ tiêu gắn với 3 đề án, 8 chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VIII.

Các cấp ủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, qua đó kết quả hoàn thành 15/25 nội dung trình UBND TP (đạt 60% kế hoạch năm); 20/30 nội dung chương trình công tác của Sở (đạt 66,66% kế hoạch năm) và 34/34 chỉ tiêu đang triển khai thực hiện, trong đó có 20/55 nội dung đầu việc hoàn thành trước hạn, không có nội dung trễ hạn; giải quyết việc làm tăng 2,44%; số chỗ việc làm mới tăng 1,55% so với cùng kỳ năm 2023.

Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tham mưu trình UBND TP tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND ban hành 3 chỉ thị gồm: Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn TPHCM; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 26/4/2024 của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/5/2024 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lao động, việc làm và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP; Chương trình hành động số 53-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” trên địa bàn TP; Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 về phê duyệt Chiến lược lao động và việc làm trên địa bàn TP giai đoạn 2023 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Các đại biểu dự hội nghị Các đại biểu dự hội nghị

Công tác cải cách hành chính và chương trình chuyển đổi số luôn được Sở quan tâm chỉ đạo, thực hiện xuyên suốt và đạt được nhiều kết quả tích cực. Kết quả được UBND TP đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) xếp hạng 9/20, tăng 11 bậc, chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) đánh giá xuất sắc, xếp hạng 18/26, tăng 4 bậc so với năm 2022.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận được Sở chú trọng đổi mới nội dung và triển khai nhiều biện pháp hiệu quả, sáng tạo trong công tác tư tưởng, công tác phát triển đảng viên; quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác quy hoạch; điều động, luân chuyển, quản lý cán bộ và kiện toàn nhân sự các đơn vị đảm bảo hoạt động,… Hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thực chất, hiệu quả; tập trung chỉ đạo rà soát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát của cấp trên để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và đôn đốc thực hiện.

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở cho ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 6 tháng đầu năm, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 ngành Lao động - Người có công và xã hội; Chương trình hành động về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, chi ủy, các chi - đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ giai đoạn 2024 – 2025; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sửa đổi, bổ sung) và Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở lần thứ 21, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VIII đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Trần Kim Yến ghi nhận những kết quả mà tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở LĐTB-XH TPHCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị đã nỗ lực, tích cực phấn đấu thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM Lê Văn Thinh phát biểu tại hội nghị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM Lê Văn Thinh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Kim Yến gợi ý một số nội dung trọng tâm Đảng ủy Sở cần tiếp tục tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024. Đó là, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, hiện thực hóa Nghị quyết 98 đối với các lĩnh vực mà Sở đang phụ trách tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND TP; tập trung giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND về tiến độ và hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch trình UBND TP, chương trình công tác của Sở và các chỉ tiêu của ngành đề ra trong năm 2024 đảm bảo đúng nội dung và tiến độ theo yêu cầu; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Sở tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, tiếp tục hoàn thiện các nền tảng dùng chung và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, phải làm tốt công tác truyền thông trong các hoạt động; phát huy truyền thống cách mạng và lòng tự hào của vùng đất, con người TPHCM, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó, thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa; rà soát các đối tượng để kịp thời đề xuất giải quyết chế độ, chính sách đối với đồng chí, đồng bào, người có công nhưng đến nay chưa giải quyết được thỏa đáng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Trần Kim Yến nhấn mạnh, Đảng bộ Sở LĐTB-XH TP cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Bên cạnh đó, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, gắn với tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng hành chính, chất lượng công vụ, khích lệ tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo