Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Kiên quyết xử lý nghiêm một số vụ án, vụ việc mới nghiêm trọng, phức tạp

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 8/7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban 6 tháng đầu năm 2024 hoạt động Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, TP. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tại TPHCM có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM và các đồng chí Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM;…

Góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng đã trình bày báo cáo tóm tắt hoạt động Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, TP trong 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, TP hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả; khẳng định vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. Qua đó, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng.

Các mặt công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, TP có nhiều chuyển biến rõ nét. Nổi bật là đã quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm về trách nhiệm nêu gương, những điều đảng viên không được làm và liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là vụ án, vụ việc phức tạp, kéo dài, có khó khăn vướng mắc.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, TP chủ động phát hiện, khởi tố, điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm một số vụ án, vụ việc mới nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến các hành vi vi phạm diễn ra từ các năm trước và cả những sai phạm mới phát sinh. Cùng với đó, đã trực tiếp kiểm tra, giám sát nhiều chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, phát huy vai trò giám sát của HĐND và giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp.

Riêng về công tác phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong tham mưu chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phục vụ việc xử lý các vụ án, vụ việc ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo có nhiều chuyển biến, tích cực.

Đảm bảo công tác định giá được liên tục, kịp thời

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, chia sẻ về những kết quả đã đạt được, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, TP trong những tháng còn lại của năm 2024…

Đồng chí Ngô Minh Châu phát biểu tại điểm cầu TPHCM Đồng chí Ngô Minh Châu phát biểu tại điểm cầu TPHCM

Trao đổi các nội dung trong công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự, đồng chí Ngô Minh Châu, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo TPHCM đã ban hành các chương trình về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chương trình kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024. Trong đó, xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm các sai phạm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác giám định, định giá trong tố tụng hình sự. Công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự đã có nhiều chuyển biến; công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan ngày càng chặt chẽ, nhịp nhàng, đảm bảo yêu cầu điều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc.

Để hiệu quả, nhất quán và đồng bộ về công tác định giá tài sản trên cả nước, đồng chí Ngô Minh Châu kiến nghị, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Nội chính Trung ương chỉ đạo, tạo điều kiện để Hội đồng thẩm định giá cấp tỉnh được học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác định giá tài sản với Hội đồng định giá cấp bộ. Cùng với đó là chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu Chính phủ bổ sung thêm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng định giá để đảm bảo công tác định giá được liên tục, kịp thời.

Hội nghị cũng đã quán triệt Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đồng chí Phan Đình Trạc, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo phát hiện, điều tra, xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, kể cả những vụ việc tồn đọng kéo dài, liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của địa phương. Cùng với đó là quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác cụ thể hóa, thể chế hóa tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế; đồng thời nêu bật những nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm và các chuyên đề, vụ việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Bên cạnh đó, cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương giao và các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khẩn trương kết luận giám định, định giá tài sản, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo