Thứ Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024

Ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2023

Hội Cựu chiến binh các đơn vị trong Cụm thi đua 5, ký kết giao ước thi đua năm 2023.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 10/3, Cụm thi đua 5 (Khối 487), Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Thủ Đức tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023. Cụm thi đua 5 (Khối 487), Hội CCB TP Thủ Đức gồm hội CCB các đơn vị: Trường Đại học Nông Lâm TPHCM (Cụm trưởng); cơ quan Đảng - Đoàn thể TP Thủ Đức; Trung tâm Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM; Trường Cao đẳng xây dựng TPHCM; Cao đẳng Công thương TPHCM; Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Thực hiện Chủ đề năm  của TPHCM “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội”, trong năm 2023, Hội CCB Cụm thi đua 5 (Khối 487) thực hiện các nội dung trọng tâm: tích cực và gương mẫu tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ Xã hội Chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Thực hiện thật tốt Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, Đề án số 05-ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại TPHCM”; động viên cán bộ, hội viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường hăng hái tham gia lao động sản xuất, làm kinh tế nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ hội viên; thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo; cán bộ hội viên CCB ở cơ quan, đơn vị tích cực, gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của cả nước và thành phố; tích cực, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, các chương trình phối hợp đã ký kết, nhất là phối hợp Đoàn Thanh niên cơ quan, đơn vị về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”…

Dịp này, Hội CCB trong Cụm thi đua 5 ký kết giao ước thi đua với sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Ban Dân vận TP Thủ Đức và Hội CCB TP Thủ Đức.

Đình Quân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo