Thứ Tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023

Lính thợ Quân khu 7 làm chủ dây chuyền động viên công nghiệp mới

Thực hiện quy trình khoan hốc lắp ngòi nổ cho đạn cối

(Thanhuytphcm.vn) - Năm 2021, ln đu tiên Kho K6, Cc K thut Quân khu 7 được B Quc phòng, Quân khu giao nhim v t chc tiếp nhn dây chuyn sn xut nhi ép, tng lp đn ci 82mm sát thương đng viên công nghip. Mc dù din ra trong bi cnh dch bnh Covid-19 din biến rt phc tp, song nhng người lính th Kho K6 đã vượt qua khó khăn, làm ch công ngh, hoàn thành ch tiêu s lượng, cht lượng được kim nghim tt v các thông s k thut, to tin đ đ t chc sn xut s lượng nhiu hơn trong nhng năm tiếp theo, đáp ng kh năng bo đm ti ch ca LLVT Quân khu 7 trong mi tình hung.

Đ hoàn thành quy trình công nghip nhi, tng lp đn ci 82mm sát thương phi tri qua rt nhiu công đon t đơn gin đến phc tp, trong đó khâu nhi thuc và khoan hc lp ngòi n có ý nghĩa quyết đnh cơ bn đến thành công. Theo bt mí ca nhng người lính th, trước khi t chc sn xut s lượng ln, phi tiến hành kim tra, vn hành máy móc tht k càng, “Đu tiên là phi nhi th mt qu đn ci b đôi đ kim tra mt đ nhi, mc đ đm bo t 1,3 đến 1,45 g/cm3, sau khi thành công mi tiến hành sn xut hàng lot.” - Thượng úy chuyên nghip Đ Duy Trinh, nhân viên Trm bo dưỡng sa cha Kho K6 cho biết.

Thực hiện kiểm tra lần cuối trước khi đạn cối được hoàn thành Thực hiện kiểm tra lần cuối trước khi đạn cối được hoàn thành

Theo Thiếu tá Nguyn Viết Hà, Trm trưởng Trm bo dưỡng sa cha Kho K6, mc dù din ra trong thi đim bùng phát dch Covid-19, đơn v thc hin nhiu nhim v cùng mt lúc, quân s thường xuyên phân tán và bo đm cơ đng cho các nhim v khác. Đ vn hành dây chuyn theo quy đnh cn đến 33 nhân công, trong khi quân s ca Trm bo dưỡng sa cha ca Kho ch hơn 10 người, đơn v đã trin khai sn xut theo tng phân đon, hình thc cun chiếu. Ngoài ra, điu kin trang b, cơ s vt cht chưa đm bo, còn thiếu so vi yêu cu ca dây chuyn.

“Đ gii quyết khó khăn, kp vi tiến đ đ ra, đơn v đã có mt s thay đi sáng to phù hp vi điu kin thc tế như nguyên công sơn ph thân đn, nếu sơn tay hoc bng công ngh nhà máy chuyn giao thì cn nhiu thi gian và công sc b đi, chúng tôi s dng máy phun sơn ca đơn v va tiết kim thi gian, công sc và cht lượng tt hơn. Mt s nguyên công in ký hiu theo chuyn giao bng phương pháp in lăn, đơn v dùng công ngh in lưới đã được tiếp nhn t trước, ngoài ra bao gói sn phm cũng được thc hin theo phương pháp bao gói đn đơn v.” - Thiếu tá Nguyn Viết Hà chia s.

Bao gói, bảo quản vào hòm kỹ càng trước khi bàn giao sản phẩm Bao gói, bảo quản vào hòm kỹ càng trước khi bàn giao sản phẩm

Do đây là ln đu tiếp nhn công ngh mi, yêu cu k thut cao, sn xut phi theo đúng bn v sn phm, nên ban đu cũng gp khó khăn, b ng. Cp y, ch huy đơn v tăng cường ch đo sát sao, đt quyết tâm rt ln đ hoàn thành tt nhim v. “100 cán b, nhân viên chuyên môn k thut được tp hun nm chc yêu cu k thut và vn hành các nguyên công, đi vi th đu có th đm nhn tt các khâu, các bước đ có th làm ch và thay thế tt công vic ca nhau trong h thng dây chuyn sn xut khi có yêu cu. Kết qu, Kho K6 đã hoàn thành, tng lp, in và bao gói 1.350 thân đn ci theo ch tiêu cp trên giao đúng tiến đ thi gian, đt cht lượng tt.” - Thượng tá Phan Đình Tú, Ch nhim Kho K6, Cc K thut Quân khu 7 hào hng nói v kh năng làm ch dây chuyn sn xut đng viên công nghip hin nay đơn v.  

Thế Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo