Thứ Ba, ngày 28 tháng 11 năm 2023

Lựa chọn kịch bản tăng trưởng GDP khoảng 6% để tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao nhất cho năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị Chính phủ với các địa phương.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các địa phương thống nhất nhận định: trong điều kiện có rất nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nỗ lực của toàn dân và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Nhờ đó, kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước và đạt kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Trên cơ sở kết quả 9 tháng, dự báo bối cảnh, tình hình thế giới, trong nước thời gian tới, Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã cập nhật kịch bản tăng trưởng quý 4 và cả năm 2023. Cụ thể, kịch bản 1: tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng 5%, quý 4 cần tăng 7% (quý 4-2022 tăng 5,92%). Kịch bản 2: tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng 5,5%, quý 4 cần tăng 8,8%. Kịch bản 3: tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng 6%, quý 4 cần tăng 10,6%. Với 3 kịch bản tăng trưởng mà Bộ Kế hoạch - Đầu tư đưa ra, Thủ tướng yêu cầu lựa chọn kịch bản tăng trưởng GDP cả năm khoảng 6% để tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao nhất có thể cho năm 2023.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng nêu rõ, bên cạnh thành tựu, kết quả rất cơ bản đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức nổi lên. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GDP chưa được như mong muốn; lạm phát còn chịu nhiều sức ép; các động lực tăng trưởng gặp khó khăn, như công nghiệp phục hồi chậm, giá trị tăng thêm 9 tháng chỉ tăng 1,65%; tình hình lao động, việc làm gặp nhiều thách thức…

Lưu ý một số bài học kinh nghiệm, Thủ tướng nêu rõ, cần nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách nhanh, kịp thời theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả phối hợp công tác giữa các cấp, các ngành, các địa phương. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và kiểm tra, giám sát thực hiện. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ các chính sách, giải pháp điều hành. Chú trọng bảo đảm sự cân bằng hài hòa, hợp lý giữa tỷ giá và lãi suất; tăng trưởng và lạm phát; cung và cầu; chính sách tiền tệ và tài khóa; tình hình bên trong và bên ngoài. Song song đó, bảo vệ, phát huy tinh thần dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; loại bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại và xử lý nghiêm trường hợp né tránh, sợ trách nhiệm, không dám làm.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng nhấn mạnh 8 nội dung trọng tâm trong thời gian tới, trong đó hàng đầu là điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ, hài hòa giữa các chính sách, nhất là về tài khóa, tiền tệ. Hai là thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng, đầu tư công, đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài và tăng cường hợp tác công tư (PPP), thu hút FDI có chọn lọc, nhất là những ngành mới nổi, công nghệ cao; tập trung cho hạ tầng, đào tạo nhân lực và cải cách thủ tục hành chính để chuẩn bị đón các dự án FDI mới. Cùng với đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện quyết liệt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực chủ yếu. Trong đó, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo để trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan, địa phương. Trong đó, UBND các tỉnh, thành tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; chú trọng giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguyên, vật liệu san lấp, phục vụ xây dựng các dự án cao tốc qua địa bàn. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024 và tiến tới hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra cho cả nhiệm kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Cũng theo thông tin tại phiên họp, hiện cả nước đã tiết kiệm được 500.000 tỷ đồng để chuẩn bị cải cách tiền lương trong các năm 2024, 2025 và 2026 theo Nghị quyết 27 của Trung ương khóa XII. Đánh giá đây là nỗ lực rất lớn, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách thực hiện phương án cải cách tiền lương khi được Trung ương thông qua.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo