Thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024

Mạnh dạn phân cấp, ủy quyền, đi đôi với kiểm soát hiệu quả công việc

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 10/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 24. Bí thư Huyện ủy huyện Nhà Bè Dương Thế Trung chủ trì hội nghị. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải.

Cần có giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng với những kết quả của Đảng bộ huyện Nhà Bè đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024.

Để tiếp tục công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu của Đảng bộ huyện trong năm 2024 và của nhiệm kỳ góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại Đảng bộ TP lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị Huyện ủy huyện Nhà Bè tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quán triệt và triển khai Quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; Quy định 148 về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác với cán bộ cấp dưới; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động nhất là người đứng đầu các cấp làm đúng và làm tốt việc phải làm trên từng cương vị phân công, gắn với việc đưa Kết luận 14 của Bộ Chính trị và Nghị định 73 của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đi vào cuộc sống.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị huyện tiếp tục quán triệt nhuần nhuyễn các nội dung, quy định của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; phải thực hiện nhiệm vụ một cách quyết liệt, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên; tăng cường kiểm tra, giám sát, thường xuyên nhắc nhở, uốn nắn và xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân e ngại, né tránh, thiếu trách nhiệm, tiêu cực.

Song song đó, tiếp tục tập trung kiện toàn, củng cố, xây dựng tổ chức bộ máy lãnh đạo, quản lý tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; mạnh dạn phân cấp, ủy quyền, đi đôi với kiểm soát hiệu quả công việc; tăng cường phối hợp, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức, hiệu quả công vụ; có các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; công tác cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ, bảo đảm thực hiện một cách thực chất, công bằng, khách quan; chú trọng công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ, nhất là chuẩn bị nguồn cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2025 - 2030; giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển đảng viên mới.

Ngoài ra, tiếp tục lãnh đạo cả hệ thống chính trị huyện thực hiện tốt Chủ đề năm 2024 “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội” đi đôi với việc tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo việc thực hiện chủ đề thực chất, hiệu quả, sát với tình hình thực tế của huyện, gắn với các giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2024, tạo bước đột phá mới, ấn tượng mới.

Đồng chí Dương Thế Trung điều hành tại hội nghị Đồng chí Dương Thế Trung điều hành tại hội nghị

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị Huyện ủy huyện Nhà Bè tập trung kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương, các kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo của TP, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2024 và năm 2025. Trong đó, lưu ý kết hợp việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Quyết tâm, quyết liệt, trách nhiệm của người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công

Về công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu huyện Nhà Bè tiếp tục đẩy mạnh mời gọi đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực để cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao tính tự chủ và ứng dụng công nghệ cao; chú trọng phát triển dịch vụ, du lịch trên địa bàn.

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo sự chuyển biến về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; quyết tâm, quyết liệt, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công, tập trung thúc đẩy giải ngân các dự án trọng điểm. Tiếp tục vận động Nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng đối với các dự án triển khai trên địa bàn huyện trong năm 2024.

Bên cạnh đó, quan tâm chăm lo xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của người dân; tiếp tục phát động sâu rộng trong Nhân dân tích cực hưởng ứng chương trình xây dựng gia đình hạnh phúc, các phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Ngoài ra, tiếp tục giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, quyết tâm kéo giảm phạm pháp hình sự, tội phạm về ma túy, lừa đảo qua mạng; đẩy mạnh công tác phòng, chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông…

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả giám sát của HĐND các cấp; chăm lo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, bảo đảm gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng cao đạo đức công vụ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và cơ sở, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện Chỉ thị số 13, Đề án số 06 về “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TP giai đoạn 2021 - 2030”.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị huyện tập trung đề ra các giải pháp để khắc phục các hạn chế, tồn tại được nêu trong báo cáo, phấn đấu đến cuối năm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đều đạt và vượt. Trong đó, lưu ý một số nội dung như: chỉ tiêu phát triển đảng viên thấp; việc tập hợp quần chúng tham gia phong trào địa phương còn hạn chế; công tác giải ngân kế hoạch vốn thấp so với yêu cầu của TP …

Đạt được nhiều kết quả tích cực

Theo báo cáo của Huyện ủy huyện Nhà Bè, 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, có sự tập trung với nhiều hình thức đa dạng. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước đổi mới, chăm lo tốt cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân. 6 tháng đầu năm, kết nạp 22/150 đảng viên, đạt 15,67%.

6 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế đạt được nhiều kết quả tích cực, tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế do huyện quản lý đạt 51,26% so với kế hoạch năm và tăng 14,11% so với cùng kỳ năm 2023; nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước ước đạt 61,63% dự toán, thu ngân sách địa phương ước đạt 61,66% dự toán.

Bên cạnh đó, công  tác quản lý đất đai, môi trường và trật tự đô thị được tăng cường; công tác quản lý quy hoạch được tập trung, hoàn chỉnh đề án đầu tư xây dựng huyện Nhà Bè trở thành TP thuộc TP; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo