Thứ Hai, ngày 24 tháng 1 năm 2022

Mời đọc Sổ tay Xây dựng Đảng điện tử

Thưa quý bạn đọc,

Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng, tạp chí hướng dẫn công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đã ngưng phát hành bản in từ tháng 1/2021. Theo đề án hợp nhất Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng và Trang tin Điện tử Đảng bộ thành phố do Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng, từ thời điểm này, Trang tin Điện tử Đảng bộ thành phố sẽ tiến hành thực hiện Sổ tay Xây dựng Đảng điện tử.

Nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ, một số chuyên mục của Sổ tay Xây dựng Đảng trước đây sẽ được số hóa và đăng tải tại địa chỉ stxdd.thanhuytphcm.vnstxdd.hcmcpv.org.vn. Một số chuyên mục khác sẽ được tích hợp vào các trang chuyên đề đã sẵn có của Trang tin Điện tử Đảng bộ thành phố.

Trân trọng kính mời quý bạn đọc đã từng đọc, theo dõi, hỗ trợ Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng nay tiếp tục đọc, chia sẻ, cộng tác với Sổ tay Xây dựng Đảng điện tử để ấn bản điện tử này tiếp tục thực hiện vai trò “hướng dẫn công tác xây dựng Đảng”, tiếp tục là một “sổ tay”, một “cẩm nang” về công tác đảng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung như đã từng thể hiện trên ấn phẩm in trước đây.

Bước đầu thực hiện khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, kính mong nhận được ý kiến phản hồi, đóng góp, trao đổi nhằm giúp ấn bản điện tử của Sổ tay Xây dựng Đảng ngày một hoàn thiện hơn!

Trân trọng!

Ban Biên tập Trang tin Điện tử Đảng bộ thành phố


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo