Thứ Sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Đại hội Đảng bộ Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội

Một trong những đơn vị chủ lực của CNS trong ngành thuốc lá

Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 19/6, Đảng bộ Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV.

Trong 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội đã hết sức nỗ lực tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đạt nhiều kết quả. Trong đó nổi bật là đã phát huy tối đa các nguồn lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản suất kinh doanh ngành thuốc lá do Tổng Công ty giao. Kiện toàn cơ cấu tổ chức - đội ngũ cán bộ quản lý; tập trung đầu tư, phát triển thị trường, phát triển thêm được mảng dịch vụ gia công sợi. Quan tâm ứng dụng công nghệ và phát huy có hiệu quả máy móc trang thiết bị hiện có. Không ngừng nghiên cứu, cải tiến sản phẩm thuốc lá nội địa, phát triển sản phẩm mới song song với nâng cao chất lượng sản phẩm, cung cấp nhiều sản phẩm thuốc lá điếu đa dạng, chất lượng cao, bao bì đẹp, giảm độc hại và phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Duy trì ổn định sản lượng tiêu thụ, góp phần chống thuốc lá nhập lậu, khắc phục sự cạnh tranh khốc kiệt để tích cực tham gia thị trường xuất khẩu theo định hướng chiến lược phát triển ngành thuốc lá của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS), góp phần khẳng định và quảng bá thương hiệu CNS về năng lực sản suất thuốc lá điếu trên thị trường trong và ngoài nước.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội cũng đã quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung phát triển đảng viên mới; lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận và hoạt động đoàn thể…

Tại đại hội, các đại biểu thông qua Nghị quyết đại hội với các chỉ tiêu chủ yếu: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu mức độ tăng trưởng lợi nhuận trên doanh thu (không thuế TTĐB), năng suất lao động, thu nhập bình quân tăng 5%; chính quyền và đoàn thể nhà máy phối hợp chặt chẽ, phát động phong trào thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; tổ chức Hội nghị người lao động đúng quy định…

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn phát biểu chỉ đạo tại đại hội Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn nhấn mạnh: Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội hiện nay là một trong những đơn vị chủ lực của CNS đóng góp doanh thu cho ngành thuốc lá và là một trong những đơn vị chính trong phát triển sản phẩm chủ lực của Tổng Công ty trong ngành thuốc lá. Do đó, Tổng Công ty sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ Nhà máy thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Tổng Công ty giao.

Để tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh đề nghị Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội tiếp tục nỗ lực, đoàn kết thống nhất cao, lãnh đạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ đảng viên người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, giải quyết được các tồn tại cũ. Nghiên cứu đề xuất đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động cho ngành thuốc lá, góp phần thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động sáng tạo phát huy sáng kiến cải tiến; nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Khai thác tốt các cơ hội để đưa sản phẩm của ngành thuốc lá ngày càng có khả năng cạnh tranh cao đối với khách hàng và thị trường.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải chú trọng triển khai thực hiện tốt việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo hoạt động của Đảng, đoàn thể đáp ứng yêu cầu tình hình mới; tiếp tục phát huy việc chăm lo đời sống, lợi ích chính đáng của người lao động, tạo sự gắn bó giữa người lao động với Nhà máy.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà máy Thuốc lá Khánh Hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Phương, Giám đốc Nhà máy tái đắc cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đinh Hiền – Hồng Thúy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo