Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức viên chức, xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 8/6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa XII. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đạt cơ bản và vượt 12/23 chỉ tiêu

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Hóc Môn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, cùng với lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Huyện ủy huyện Hóc Môn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình, diễn biến từng giai đoạn cụ thể; gắn với đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về kết quả thực hiện 23 chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, đến giữa nhiệm kỳ, huyện đã đạt cơ bản và vượt 12/23 chỉ tiêu, còn 3 chỉ tiêu chưa đạt, 8 chỉ tiêu chưa đánh giá được (do thời điểm đánh giá số liệu cuối năm).

Một trong những kết quả nổi bật là Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì khá tốt (tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16,46%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện có chiều hướng phục hồi sau dịch Covid-19; cơ cấu các ngành có sự chuyển dịch rõ rệt, chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tiếp tục được phát huy, cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 -2023 (tính đến ngày 30/3/2023) đạt 3.96,2 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đến giữa nhiệm kỳ đánh giá đạt chỉ tiêu Nghị quyết và chỉ tiêu pháp lệnh giao.

Cùng với đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, nhất là các công trình trọng điểm và cấp bách, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch và quản lý sau quy hoạch trên địa bàn huyện; đặc biệt chỉ đạo đẩy nhanh công tác phê duyệt 8/8 đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn huyện và công tác lập phê duyệt lộ giới đường (hẻm) dưới 12m.

Bên cạnh đó, huyện Hóc Môn thực hiện hiệu quả công tác chăm lo chính sách, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Dự kiến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn dưới 0,5% (hoàn thành trước 1 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra).

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cùng với đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời lãnh đạo xây dựng triển khai và thực hiện hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm…

Cũng tại Hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Dương Hồng Thắng cho biết, đối với các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, đến nay huyện đã hoàn thành 178 công trình; đang thực hiện 40 công trình và chưa thực hiện 10 công trình. Huyện cũng tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư. Trong đó đã tập trung lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 3 (dự kiến 30/6/2023 cơ bản bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án cho chủ đầu tư).

Đeo bám, giải quyết các vấn đề vướng mắc

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hóc Môn đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng chí đánh giá, Đảng bộ huyện Hóc Môn đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 – 2025 nghiêm túc, kịp thời; có chương trình hành động, việc làm cụ thể; có chương trình đột phá, chương trình trọng điểm. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hóc Môn đã thể hiện được sự đoàn kết, đồng lòng để phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, góp phần cùng TP kiểm soát dịch và phục hồi sau đại dịch Covid-19.

“Kết quả đạt được của Đảng bộ huyện Hóc Môn trong nửa nhiệm kỳ qua đã góp phần cùng TP vượt qua giai đoạn khó khăn, cùng TP và cả nước đạt các chỉ tiêu quan trọng được giao” - đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng cho rằng cùng với đó là huyện Hóc Môn đã huy động sức mạnh tổng hợp, các nguồn lực trong và ngoài huyện chung sức phát triển địa phương. Cụ thể nhất là vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 3 đi qua địa bàn huyện Hóc Môn. Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử… tại huyện Hóc Môn có nhiều điểm sáng.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên dâng hương tại Di tích Lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng. Đồng chí Nguyễn Văn Nên dâng hương tại Di tích Lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, khó khăn, vướng mắc mà thời gian tới Đảng bộ huyện cần tập trung khắc phục…

Cơ bản thống nhất với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng bộ huyện Hóc Môn đề ra trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TPHCM  Nguyễn Văn Nên đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn tiếp tục nghiên cứu bàn sâu một số nội dung. Trong đó, có tác động từ bên ngoài cũng như tồn đọng nội tại để nhìn nhận, đánh giá một cách thấu đáo hơn, từ đó có giải pháp giải quyết hiệu quả hơn.

Nhấn mạnh đến một số nội dung TPHCM đang quan tâm tập trung thực hiện, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị huyện Hóc Môn triển khai quán triệt sâu tinh thần Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị. Cùng với đó là chuẩn bị trước việc triển khai một số nội dung tại nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 của Quốc hội dự kiến được xem xét thông qua trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục đeo bám, giải quyết các vấn đề vướng mắc, phối hợp với các sở, ngành để giải quyết những công việc có liên quan; thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý xây dựng, chỉnh trang đô thị; bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu thị sát Công viên du lịch sinh thái Hóc Môn. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu thị sát Công viên du lịch sinh thái Hóc Môn.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là chăm lo xây dựng hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn bó máu thịt với nhân dân. Tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức; xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy trách nhiệm… Song song đó là quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ cho thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng lưu ý, từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy phải gương mẫu, chịu trách nhiệm trong chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ thuộc quyền quản lý của mình. Tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, gắn với nâng chất lượng phong trào thi đua yêu nước; gắn phong trào học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện. Đồng chí cũng lưu ý, là địa bàn rộng, giáp ranh nhiều nơi, tiềm ẩn những vấn đề về an ninh trật tự, vì vậy huyện Hóc Môn cần quan tâm nội dung này.

Cùng ngày Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu đã đến dâng hương tại Di tích Lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng; thị sát Công viên du lịch sinh thái Hóc Môn.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo