Thứ Tư, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Ngành Hải quan với các giải pháp giảm thời gian thông quan hàng hóa

Quang cảnh Hội nghị đối thoại giữa Cục Hải quan TPHCM và cộng đồng doanh nghiệp Anh quốc
(Thanhuytphcm.vn) - Thời gian qua, toàn ngành Hải quan đã và đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.
 

Giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp

Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục từ khâu xây dựng thể chế đến tổ chức thực hiện, thời gian qua, ngành Hải quan đã áp dụng một số giải pháp với nhiều cải cách nổi bật.

Từ năm 2007 đến nay, ngành Hải quan đã áp dụng Quản lý rủi ro ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng, theo đó, đã thiết lập hệ thống tiêu chí phân luồng hàng hóa để kiểm tra trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng mục tiêu hài hòa giữa tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý.

Đồng thời, triển khai hệ thống thông quan hàng hoá tự động tại 100% Chi cục Hải quan, đảm bảo vận hành ổn định 24/7, an ninh, an toàn, tạo thuận lợi cho cả doanh nghiệp và Hải quan, giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hải quan. Nộp và kiểm tra chứng từ điện tử thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan giúp giảm bớt số lượng hồ sơ giấy, giảm thời gian thực hiện thủ tục và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Với việc thanh toán thuế và lệ phí cơ bản bằng phương thức điện tử, doanh nghiệp có thể áp dụng ba phương thức nộp thuế: Thanh toán qua ngân hàng, nộp thuế điện tử 24/7, tham gia chương trình Nộp thuế điện tử doanh nghiệp ủy quyền trích nợ. Đến nay, tỷ lệ doanh nghiệp xuất nhập khẩu nộp thuế điện tử qua ngân hàng đạt gần 100% với tổng số thu ngân sách qua cổng thanh toán điện tử đạt trên 97% tổng số thu ngân sách ngành Hải quan.

Đặc biệt, từ khi triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, đến nay đã có 13 Bộ, ngành tham gia kết nối; 198 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia xấp xỉ 3,1 triệu bộ hồ sơ và trên 39.100 doanh nghiệp tham gia. Từ đó, giúp giảm thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành và các cơ quan quản lý nhà nước khác, thủ tục nhanh gọn, đơn giản và minh bạch; giảm thời gian và chi phí chuẩn bị hồ sơ, thời gian và chi phí đi lại, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước dẫn đến giảm chi phí, thời gian tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.

Ngoài ra, việc triển khai VASSCM tại 33/35 Cục Hải quan tỉnh, thành phố và 416 doanh nghiệp kinh doanh kho/bãi/cảng và kho ngoại quan giúp bỏ hẳn được thủ tục xác nhận của hải quan giám sát tại cổng cảng; thời gian làm thủ tục lấy hàng ra khỏi kho/bãi/cảng giảm được từ 1 đến 2 giờ/lô hàng, khắc phục được tình trạng ùn tắc tại cổng cảng/kho bãi. Chi phí làm thủ tục lấy hàng hóa ra khỏi kho/bãi/cảng cũng giảm đáng kể.

Nhiều giải pháp giảm thời gian thông quan

Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cải cách thủ tục hành chính hải quan theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, công khai, thuận tiện và thống nhất, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về hải quan. Đồng thời, tích cực phát huy vai trò chủ trì, đầu mối trong cải cách toàn diện công tác kiểm tra chuyên ngành và triển khai cơ chế một cửa quốc gia nhằm giảm thời gian thông quan, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hoá, phương tiện vận tải.

Tổng cục Hải quan tiếp tục cải cách thể chế theo hướng đồng bộ, minh bạch, đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính, phù hợp với các hiệp định thương mại tự do, hiệp định tạo thuận lợi thương mại, Luật Hải quan, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế xuất nhập khẩu và các Luật khác có liên quan, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện mô hình thủ tục hải quan điện tử, hiện đại.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó trọng tâm là hoàn thiện hệ thống hải quan điện tử đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa hải quan và tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin ngành Hải quan đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh, quản lý doanh nghiệp và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh toàn diện từ khâu đầu đến khâu cuối, có khả năng tích hợp, kết nối chia sẻ thông tin với các Bộ, ngành, doanh nghiệp và sẵn sàng trao đổi dữ liệu với cơ quan Hải quan các nước trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó là tăng cường ứng dụng quản lý rủi ro đáp ứng mục tiêu hài hòa giữa tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý; Tăng cường quan hệ đối tác Hải quan doanh nghiệp và thực hiện liêm chính hải quan.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan sẽ tích cực đôn đốc, phối hợp với các Bộ đẩy mạnh cải cách toàn diện công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Hà Nam


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo