Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Nghiên cứu xây dựng các điểm lưu chứa rác sau phân loại tại các khu vực công cộng

Xe thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TP Thủ Đức và các quận huyện về lộ trình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TP.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TP đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện làm việc với các đơn vị thu gom tại nguồn (đặc biệt là lực lượng rác dân lập), đơn vị vận chuyển rác trúng thầu tại địa phương để rà soát lại các phương tiện vận chuyển, các điểm hẹn, trạm trung chuyển... đảm bảo nguyên tắc rác sau khi phân loại phải được thu gom, lưu giữ, vận chuyển riêng biệt đến các cơ sở xử lý.

Tùy theo tình hình thực tế, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện đánh giá từng nhóm khối lượng rác sau phân loại phát sinh; năng lực của đơn vị thu gom vận chuyển để nghiên cứu xây dựng các điểm lưu chứa rác sau phân loại tại các khu vực công cộng.

Đối với chất thải tái chế sau phân loại, các địa phương thống kê khối lượng và thành phần rác tái chế sau phân loại phát sinh thực tế tại địa phương, thống kê các cơ sở tái chế đang hoạt động tại địa phương (loại hình tái chế và công suất). Đây là cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát việc các cơ sở tái chế hiện nay có đáp ứng các loại rác tái chế của TP.

Đối với rác thực phẩm, ước tính khối lượng phát sinh thực tế tại địa phương. Đây là nhóm chất thải dễ phân hủy phát sinh mùi và nước rỉ rác. Do đó, việc ước tính khối lượng của nhóm rác này làm cơ sở để xây dựng tần suất thu gom phù hợp cho từng địa phương.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP, UBND TPHCM đã ủy quyền cho UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chủ động tổ chức thực hiện công tác thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Tuy nhiên, thực tế triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn thời gian qua, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thu gom ảnh hưởng đến hiệu quả của chương trình phân loại rác tại nguồn. Đơn vị thu gom không đủ phương tiện vận chuyển để thu gom vận chuyển riêng các loại rác sau phân loại dẫn đến tình trạng người dân phân loại nhưng đơn vị thu gom lại gộp chung trong quá trình vận chuyển về các trạm trung chuyển, nhà máy xử lý, đặc biệt trong giai đoạn 2017 - 2020 khi TPHCM triển khai phân loại rác tại nguồn làm 3 loại.

Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại thành 3 nhóm. Cụ thể theo nguyên tắc như sau: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt. Thời gian chậm nhất các tỉnh, thành phố phải chuyển đổi từ các mô hình phân loại, thu gom hiện tại để thực hiện quy định trên là 31/12/2024.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo