Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương

Đồng chí Nguyễn Thị Là phát biểu chỉ đạo buổi tọa đàm

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 24/5, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM phối hợp với Đảng ủy Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức Tọa đàm “Thực trạng và giải pháp trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường ngoài công lập”.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đến từ các trường đại học, cao đẳng TPHCM đã chia sẻ những kinh nghiệm, những thuận lợi và khó khăn trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; đồng thời, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong các trường ngoài công lập.

Đồng chí Nguyễn Công Mậu, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ TPHCM cho rằng, Đảng ủy, Hội đồng, Ban Giám hiệu nhà trường đã thống nhất quan điểm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần gắn kết nhuần nhuyễn với công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên; trong đó chú trọng việc nêu gương của người đứng đầu trong từng đơn vị, từng tổ chức đoàn thể và từng lớp học…

Đồng chí Nguyễn Dạ Thu, Đảng ủy viên Trường Đại học Hoa Sen cho rằng, để góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học là rất quan trọng và cấp thiết, đặc biệt là trong tình hình mới như hiện nay, đòi hỏi các giảng viên và nhà trường phải không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng công nghệ để có thể vừa đảm bảo chất lượng dạy - học, vừa có thể chuyển đổi thích ứng kịp thời khi có tình huống xảy ra. Làm tốt điều này, chúng ta sẽ góp phần giúp cho các sinh viên nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị và sức chiến đấu trong điều kiện phát triển hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào cộng đồng thế giới…

Đồng chí Nguyễn Công Mậu phát biểu tham luận tại buổi tọa đàm. Đồng chí Nguyễn Công Mậu phát biểu tham luận tại buổi tọa đàm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng TPHCM đề nghị, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và các cấp ủy đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội TPHCM, của từng cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu và của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thanh niên, sinh viên, học sinh… gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM; đồng thời, các cấp ủy tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy chế, quy định liên quan đến thực hiện trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức; hướng dẫn triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới làm cơ sở để cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo; kịp thời phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Khánh Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo