Thứ Tư, ngày 6 tháng 12 năm 2023

Phát huy ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên

Đồng chí Vũ Minh Huyền phát biểu tại Hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Việc đánh giá đúng chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên luôn được coi là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây cũng là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ… Đó là những ý kiến các đại biểu chia sẻ tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022 do Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM tổ chức ngày 17/3.

Thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình

Chia sẻ về Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên tại Đảng bộ Báo Người Lao Động, đồng chí Bùi Thanh Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cho biết, việc đánh giá xếp loại các chi bộ sát với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn tại từng chi bộ. Đối với công tác đánh giá, xếp loại đảng viên, Đảng ủy Báo Người Lao Động đánh giá sát với chức trách, nhiệm vụ được giao của từng đảng viên, thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình.

Theo đồng chí Bùi Thanh Liêm, trước khi tiến hành kiểm điểm đánh giá, Đảng ủy Báo Người Lao Động đã phối hợp chính quyền chỉ đạo phòng chuyên môn và các đoàn thể đánh giá viên chức, người lao động; tiến hành chỉ đạo các chi bộ xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm chi ủy và tổng kết công tác năm, bình xét, xếp loại thi đua, tổ chức lấy ý kiến tham gia xây dựng của Ban chấp hành các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân phụ trách đảng bộ, chi bộ. Từ đó có thêm cơ sở giúp đảng bộ và các chi bộ kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ trong năm, tự chấm điểm đánh giá chất lượng gắn với bình xét, đề nghị khen thưởng được khách quan, xác thực hơn.

Từ công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên tại Đảng bộ Báo Người Lao Động, đồng chí Bùi Thanh Liêm cho rằng, trong tổ chức kiểm điểm cần phát huy dân chủ của cá nhân, vai trò của các tổ chức đoàn thể của cơ quan, đơn vị trong tham gia xây dựng tổ chức Đảng, đóng góp ý kiến, phê bình cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Cùng với nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên, cần phát huy ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên trong góp ý xây dựng cho đồng chí, đồng nghiệp, xây dựng tổ chức đảng nơi mình sinh hoạt.

“Một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường, thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát ở đơn vị. Đảng ủy phải thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với Chi bộ và đảng viên các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ; chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong kiểm điểm phải thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, có kế hoạch và biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm” – đồng chí Bùi Thanh Liên chia sẻ.

Đồng chí Bùi Thanh Liêm phát biểu tại Hội nghị. Đồng chí Bùi Thanh Liêm phát biểu tại Hội nghị.

Tự phê bình và phê bình trung thực, khách quan, thẳng thắn

Từ kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, đồng chí Vũ Minh Huyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP cho biết, công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tại đơn vị được kết hợp chặt chẽ với công tác đánh giá, xếp loại viên chức đơn vị và kiểm điểm chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng định kỳ hàng tháng. Trên cơ sở kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm của các chi bộ trực thuộc gửi về, Đảng ủy đã chỉ đạo tổng hợp, rà soát, thẩm định kết quả, đối chiếu với kết quả đạt được trong năm trên các tiêu chí cụ thể. Trong đó có nhiệm vụ chính trị đơn vị, công tác kết nạp đảng viên, công tác xây dựng Đảng... Từ đó, làm cơ sở để Đảng ủy xét đánh giá, xếp loại tập thể các chi bộ và đảng viên; gửi kết quả về Đảng ủy Khối thẩm định và công nhận.

Đề xuất một số giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, đồng chí Vũ Minh Huyền nhấn mạnh đến việc chủ động chuẩn bị trước các nội dung liên đến việc đánh giá; quan tâm phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; kết hợp giữa kiểm điểm, đánh giá bên chính quyền và bên Đảng; phân công nhiệm vụ cụ thể và giám sát chặt chẽ quá trình kiểm điểm, đánh giá.

Cùng với đó nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên đối với việc thực hiện tự phê bình và phê bình; trước hết cần quan tâm công tác giáo dục, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên trong thực hiện tự phê bình và phê bình trung thực, khách quan, thẳng thắn, chân thành, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên, xây dựng động cơ đúng đắn đối với việc góp ý, xây dựng tập thể, cá nhân.

Cũng theo đồng chí Vũ Minh Huyền, trên cơ sở hướng dẫn của Đảng ủy Khối, Đảng ủy lãnh đạo xây dựng hệ thống chỉ tiêu công tác xây dựng đảng cụ thể, phù hợp với đặc điểm của Đảng bộ làm cơ sở cho công tác đánh giá chất lượng và kiểm điểm hàng năm được chính xác, đúng thực chất. Trong tổ chức thực hiện, Đảng ủy tập trung chỉ đạo, quán triệt và hướng dẫn công tác kiểm điểm, đánh giá và xếp loại, phân công giám sát chặt chẽ; là cơ sở để các chi bộ trực thuộc nghiêm túc trong việc triển khai thực hiện.

“Qua mỗi kỳ kiểm điểm, tập thể, cá nhân cần phải rút kinh nghiệm và có biện pháp cụ thể để phát huy ưu điểm, sửa chữa và khắc phục hạn chế đã được chỉ ra. Việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm cần được kiểm tra, giám sát định kỳ làm cơ sở để thực hiện đánh giá, xếp loại xuyên suốt cả quá trình” - đồng chí Vũ Minh Huyền cho biết.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo