Chủ Nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2023

Phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn trên địa bàn TPHCM

Phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn. Ảnh minh họa

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2023.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là phát triển các mô hình kinh tế mới với mục tiêu: Góp phần tạo nhận thức thống nhất về các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn và các loại hình kinh tế sáng tạo khác theo đà phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ và Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; định hướng các giải pháp xây dựng nền tảng cho phát triển các mô hình kinh tế mới, trong đó có nền tảng số; nâng cao cao trình độ và năng lực đổi mới sáng tạo cho đội ngũ nhân sự để sẵn sàng ứng dụng triển khai các mô hình kinh doanh mới.

Kế hoạch triển khai trong năm 2023: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về các mô hình kinh tế mới đến doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong quá trình thực hiện; Thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khóa tập huấn về kiến thức, kỹ năng tiếp cận, quản lý các mô hình kinh tế mới trong kỷ nguyên số và CMCN 4.0 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức của các bên có liên quan.

Đồng thời, tích hợp các nội dung kinh tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn vào chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát, khảo sát nhu cầu và xây dựng các chương trình hỗ trợ và phát triển - doanh nghiệp trên địa bàn; trong đó tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, thực hiện việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh mới phù hợp với nhu cầu và định hướng ưu tiên phát triển. Triển khai hiệu quả “Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TPHCM giai đoạn 2021-2025” trong năm 2023. Qua đó, góp phần tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực ưu tiên của Thành phố.

Mục tiêu phát triển kinh tế số nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế số thông qua phát triển hạ tầng số, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu trong bối cảnh CMCN 4.0; tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số; giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế số. Về mục tiêu phát triển kinh tế chia sẻ: Nắm bắt xu hướng phát triển nền kinh tế chia sẻ, ứng dụng công nghệ số, xác định và lựa chọn ưu tiên về loại hình, ngành nghề kinh doanh và giai đoạn phát triển thích hợp; đề xuất chính sách cụ thể, đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển hiệu quả hoạt động kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống trên địa bàn Thành phố, đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động kinh tế chia sẻ, góp phần chuyển dịch kinh tế Thành phố theo hướng hiện đại và phát triển bền vững.

Về mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn: Phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm tạo động lực cho đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tái cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh; khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, khuyến khích phát triển và sử dụng nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế; hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn của doanh nghiệp và một số ngành lĩnh vực ưu tiên.

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo