Thứ Ba, ngày 28 tháng 11 năm 2023

Quận 11: Tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4 năm 2023

Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Huỳnh Kim Tuấn phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 26/9, Quận ủy Quận 11 phối hợp Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 4 năm 2023.

Tham dự khai giảng lớp có các đồng chí: Th.S Ngô Tôn Quyền, Phó Trưởng phòng Đào tạo – Học viện Cán bộ TPHCM; Huỳnh Kim Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy.

Tại buổi khai giảng, Th.S Ngô Tôn Quyền đã công bố quyết định khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý đối tượng 4 năm 2023 trên địa bàn Quận 11.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Huỳnh Kim Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng đối với việc phải thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nhằm đáp ứng yêu cầu công tác, phát huy hết năng lực, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới. Đồng chí mong muốn, các cán bộ lãnh đạo quản lý tham gia lớp học sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức sâu sắc về vai trò tiên phong, gương mẫu của mình, học tập nghiêm túc, với thái độ tư duy tích cực, tập trung tiếp thu các kiến thức chuyên đề kết hợp với tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nhằm vận dụng hiệu quả các kiến thức được bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao năng lực xử lý tình huống ở cơ sở…

Nội dung lớp cập nhật kiến thức bao gồm 7 chuyên đề: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới; Thực hiện chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn địa phương; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng giai đoạn hiện nay; Vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với tổ chức đảng và chính quyền; Hoạt động văn phòng, lễ tân ngoại giao đối với đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý; Định hướng phát triển TPHCM theo tinh thần Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị.

 

Đức Phạm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo